Rickandie » Specials » Archeologie

Bescherming archeologisch erfgoed

Overblijfselen van oude culturen stellen onderzoekers in staat om het verleden te reconstrueren en te duiden. Die overblijfselen worden meestal gevonden door opgravingen. Het opgraven van overblijfselen moet zeer zorgvuldig gebeuren om verlies van gegevens te voorkomen. Sinds het midden van de negentiende eeuw is de archeologie tot een wetenschap geworden.

Regels ten aanzien van archeologische vindplaatsen

Nederland heeft 12.000 archeologische vindplaatsen waarvan 1.500 als rijksmonument worden erkend. In de ruimtelijke ordening moeten gemeenten en provincies rekening houden met de aanwezigheid van die vindplaatsen wat onder meer inhoudt dat iemand die wil bouwen bij een archeologisch rijksmonument een monumentenvergunning nodig heeft. Gemeenten zijn in deze gehouden aan een wet van 2007 met betrekking tot archeologische vindplaatsen.

Archeologische vindplaatsen niet allemaal afgraven

Onder een archeologische vindplaats moet een terrein worden verstaan waarvan bekend is dat er zich historische resten bevinden. Overigens is het niet de bedoeling om die vindplaatsen allemaal af te graven. De overheid wil juist de restanten onder de grond bewaren om later met nieuwe technieken onderzoek te kunnen doen of om in de toekomst met andere uitgangspunten onderzoek mogelijk te maken.

Vondsten melden bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Wie denkt dat hij, als hij iets heeft opgegraven in zijn tuin of waar dan ook, het zonder meer voor zichzelf kan behouden heeft het mis. Een archeologische vondst dient te worden gemeld bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Opgravingen zijn ook aan strikte regels gebonden en mogen alleen gebeuren door vakbekwame archeologen nadat daar een opgravingsvergunning voor is afgegeven.

Vondsten bij overledenen

Veel archeologische gegevens hebben te maken met grafheuvels of hunebedden. Een grafheuvel bestaat uit een zandheuvel die opgeworpen is over een of meer dode lichamen of over een urn of een soort grafkist. Bij opgegraven grafheuvels zijn dikwijls ook talrijke voorwerpen gevonden. Ook is dat het geval bij hunebedden die bestaan uit historische grafkamers waarin vooral veel aardewerk is gevonden.
Archeologie, successen en taak gemeenten

Archeologie, successen en taak gemeenten

In een bouwput in het Brabantse Mierlo is een Karolingisch grafveld blootgelegd. Er werd vermoed dat er op de hoek van de Bisschop van Mierlostraat en de Heer van Scherpenzeelweg op zijn minst sporen…
Monumenten en hun bescherming

Monumenten en hun bescherming

Volgens de monumentenwet van 1988 is een monument: “Een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, we…
Hunebedden in Drenthe maar ook wereldwijd

Hunebedden in Drenthe maar ook wereldwijd

Een hunebed is een prehistorische grafkamer opgebouwd uit grote stenen. De overledenen werden in een gestrekte of zittende of hurkende houding bijgezet. De doden kregen grafgiften mee voornamelijk bes…
Megalithische monumenten en losse menhirs

Megalithische monumenten en losse menhirs

Een megaliet is een reusachtige steen. Het woord megaliet is afgeleid van het Griekse mega = groot en lithos = steen. Een megalithisch monument, ook kortweg megaliet genoemd, is een monument dat opgeb…
Restanten van grafheuvels als archeologische monumenten

Restanten van grafheuvels als archeologische monumenten

Wereldwijd bestaan er nog restanten van grafheuvels die beschouwd kunnen worden als archeologische monumenten. Een grafheuvel werd opgeworpen over menselijke resten of over een soort grafkist of urn m…

Zevenbergen met grafheuvel Vorstengraf in gemeente Oss

Sinds een groot aantal jaren voert de universiteit van Leiden archeologisch onderzoek uit naar prehistorische woonplaatsen en graven in de Noord-Brabantse gemeente Oss. Daarbij is de universiteit geïn…
Veel bekend over oermens door vinden van Ötzi de ijsman

Veel bekend over oermens door vinden van Ötzi de ijsman

Af en toe is de hele wereld in rep en roer naar aanleiding van een bijzondere ontdekking uit voorgaande jaren of eeuwen. De meest bijzondere ontdekking is wellicht die van het graf van Toetanchamon in…
Gepubliceerd door Rickandie op 23-02-2014, laatst gewijzigd op 10-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid.nl
  • Wikipedia