Rickandie » Mens en Samenleving
Artikelen 1 - 10 van 98 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Achternamen in veel soorten

Al eeuwenlang worden mensen herkend door hun naamgeving. Vanaf de middeleeuwen werd een tweenamensysteem (voornaam en achternaam) steeds gebruikelijker. De invoering daarvan verliep echter heel geleid… Communicatie, 06-10-2012
Afsluitdijk: plan Cornelis Lely, aanleg en verbetering

Afsluitdijk: plan Cornelis Lely, aanleg en verbetering

Willy van Hemert schreef in 1958 een nostalgisch lied over de Zuiderzee. Jongeren weten nu alleen nog uit de geschiedenisboekjes dat Nederland ooit een Zuiderzee heeft gekend. Door het aanleggen van d… Diversen, 11-11-2016
Al-Shabaab, kindsoldaten en verdrag Verenigde Naties

Al-Shabaab, kindsoldaten en verdrag Verenigde Naties

Met kindsoldaten worden strijders bedoeld die worden ingezet in een (burger)oorlog en nog niet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Volgens een verdrag van de Algemene Vergadering van de Vere… Diversen, 10-04-2013
Ambassade, vertegenwoordiging van staat en koning

Ambassade, vertegenwoordiging van staat en koning

De term ambassade staat voor twee betekenissen. De ene betekenis betreft de gezamenlijke diplomatieke vertegenwoordigers van een staat en de tweede betekenis van ambassade is het gebouw van die diplom… Internationaal, 06-04-2013
Amulet, talisman, mascotte tegen onheil of voor geluk

Amulet, talisman, mascotte tegen onheil of voor geluk

Het komt wereldwijd voor dat mensen geluk willen afdwingen of onheil willen voorkomen door een voorwerp bij zich te dragen. De belangrijkste uitingen daarvan zijn de amulet en de talisman. Een amulet… Diversen, 02-06-2013
Archeologie, successen en taak gemeenten

Archeologie, successen en taak gemeenten

In een bouwput in het Brabantse Mierlo is een Karolingisch grafveld blootgelegd. Er werd vermoed dat er op de hoek van de Bisschop van Mierlostraat en de Heer van Scherpenzeelweg op zijn minst sporen… Regelingen, 16-01-2010
Armenzorg in vroeger eeuwen

Armenzorg in vroeger eeuwen

In vroeger eeuwen is er een lange periode geweest dat een groot deel van de bevolking uit de steden zeer arm was. Mannen moesten van jongs af aan hard werken voor een zeer karig loon. Vooral in de win… Sociaal, 11-09-2011
Armoedebeweging in de middeleeuwen

Armoedebeweging in de middeleeuwen

Armoedebeweging is de naam voor middeleeuwse bewegingen die de prediking en beleving van armoede nastreefden. De armoedebewegingen ontstonden in een tijd waarin de kerk zich los wilde maken van de sta… Religie, 03-11-2011
Barok en de katholieke kerk

Barok en de katholieke kerk

De term barok wordt pas sinds het eind van de negentiende eeuw op een positieve manier gebruikt. Oorspronkelijk had de term barok met afkeuring te maken. Later werd het in de kunstgeschiedenis de naam… Religie, 11-02-2013
Bedelen niet altijd verboden maar wel ongewenst

Bedelen niet altijd verboden maar wel ongewenst

Bedelarij hoorde ooit gewoon tot de samenleving. Maar landloperij (waar bedelen vaak deel van uitmaakte) werd in het begin van de negentiende eeuw strafbaar gesteld. Omdat het betreffende artikel inmi… Diversen, 31-10-2016