Rickandie » Educatie en School
Artikelen 1 - 10 van 23 in de rubriek Educatie en School

Educatie en School

Analfabetisme en dyslexie en maatschappelijke belemmeringen

Analfabetisme en dyslexie en maatschappelijke belemmeringen

Een analfabeet is iemand die niet kan lezen en schrijven. Maar zoals bij veel vaardigheden zijn er gradaties in het kunnen lezen en schrijven. Analfabeten die het lezen en schrijven slechts in onvoldo… Taal, 30-03-2015
Arbeidstraining voor jongeren bij De Loods

Arbeidstraining voor jongeren bij De Loods

De Loods is een bedrijvencentrum in het Zeeuwse Goes waar jongeren getraind worden om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. In het bedrijvencentrum werkt een aantal ondernemingen samen om de jonge… Methodiek, 31-03-2012
Beroep tekstschrijver en inschrijving Tekstnet

Beroep tekstschrijver en inschrijving Tekstnet

Het beroep tekstschrijver kan zonder enig diploma worden uitgeoefend. De meeste goede tekstschrijvers hebben een opleiding gevolgd op taalgebied zoals communicatie of journalistiek. Veel anderen zijn… Taal, 26-03-2015
Bewustwording en normstelling bij pesten op school

Bewustwording en normstelling bij pesten op school

Veel kinderen zijn reeds slachtoffer geworden van pesten en worden het nog steeds. Iedereen zal het er wel over eens zijn dat pesten moet stoppen. Maar het probleem oplossen blijkt niet zo eenvoudig t… Diversen, 19-01-2014
Boekdrukkunst: van blokdruk naar digitale druk

Boekdrukkunst: van blokdruk naar digitale druk

Ooit werden boeken helemaal met de hand geschreven. Dat was letterlijk monnikenwerk want het waren vooral monniken die zich er in de middeleeuwen mee bezighielden. Doordat er slechts één of enkele exe… Diversen, 06-04-2015

De Nederlandsche Bank en het onderwijs

De hoofdtaken van De Nederlandsche Bank zijn streven naar financiële stabiliteit, zorgen voor veilig en betrouwbaar betalingsverkeer, toezicht op financiële instellingen, economische advies geven aan… Diversen, 18-08-2014

Een beroep kiezen met of zonder adviseur

Kiezen in een winkel is vaak een kwestie van dingen aan de kant leggen of schuiven die het niet worden en zien wat er overblijft. Op die manier is het kiezen niet meer een kwestie van tussen de bomen… Diversen, 11-01-2014
Gedrag op school aan de hand van gedragsregels en leefregels

Gedrag op school aan de hand van gedragsregels en leefregels

Een kind tijdens de opvoeding laten groeien in verantwoordelijkheid is niet alleen een kwestie van de ouders maar ook van de school. Groeien in verantwoordelijkheid kan op school het best via duidelij… Diversen, 16-05-2011
Hulp door landelijk vrijwilligersproject Coach4you

Hulp door landelijk vrijwilligersproject Coach4you

Het verloop van de basisschool naar de brugklas gaat niet voor elk kind even makkelijk. Dat kan voor ouders een grote zorg zijn. In dat geval kan echter een beroep worden gedaan op het landelijke vrij… Diversen, 16-04-2018
Letters, alfabet en ontwikkeling lettertypes

Letters, alfabet en ontwikkeling lettertypes

Om gesproken taal weer te geven werden ooit tekeningetjes ingekrast in steen. Daarna ontstonden allerlei tekens totdat uiteindelijk voornamelijk alleen letters werden gebruikt om klanken op schrift we… Taal, 14-04-2015