Rickandie » Specials » Genootschappen

Genootschappen en broederschappen uit vroegere eeuwen

Door de eeuwen heen hebben mensen zich verenigd in genootschappen, broederschappen, verenigingen of clubs. Meestal om eenzelfde doel na te streven of te bereiken. Of om gezamenlijk eenzelfde activiteit te ondernemen. Of om op welke manier dan ook met elkaar verbonden te zijn.

Tradities behouden of verloren

Vaak hebben die verbondenheden veel tradities opgeleverd. Soms zijn die verloren gegaan of zijn op een andere wijze voortgezet. Veelal is er alleen maar over te lezen in geschiedschrijvingen.

Ledenaantal en karakter

Het aantal leden van een genootschap is meestal beperkt en is nooit een massavereniging. Daaruit vloeit het besloten karakter voort. Ook heeft een genootschap vaak een plechtig karakter.

Speciale genootschappen

Er bestaan en bestonden op diverse terreinen genootschappen zoals wetenschappelijke genootschappen of genootschappen van geleerden en ook genootschappen die een bepaald doel nastreefden zoals zich bezighouden met typisch Nederlandse problemen als dijkversteviging en nieuwe landbouwmethoden.

Deze special

De drie artikelen van deze special geven enige informatie over genootschappen en vrijmetselarij, penningen van het Bataafsch Genootschap en Zwanenbroeders, genootschap van de Illustre Lieve Vrouwe.

Geïnteresseerden vinden zeker verder op internet of in bibliotheken nadere gegevens.

Genootschappen en vrijmetselarij

Een genootschap is een groep mensen met dezelfde interesses, hobby’s of passies. De leden van zo’n groep worden “genoten” genoemd. Zij houden zich bezig met een specifiek onderwerp. Er bestaan veel so…

Penningen van het Bataafsch Genootschap

In het tijdperk van de verlichting, tweede helft van de achttiende eeuw, werden overal in ons land genootschappen opgericht. Sommige van die genootschappen beschouwden hun organisatie belangrijker dan…

Zwanenbroeders, genootschap van de Illustre Lieve Vrouwe

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap is een oecumenisch genootschap dat zich bezighoudt met de bevordering van de onderlinge christelijke saamhorigheid. Tevens wil het genootschap haar rijke historis…
Gepubliceerd door Rickandie op 28-01-2010, laatst gewijzigd op 07-09-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.