Rickandie » Specials » Noordzeekust

Bescherming tegen wateroverlast en overstromingen

Bescherming tegen wateroverlast en overstromingen De kust is het gebied dat zich bevindt tussen het land en de zee. Het belangrijkste doel van de kust is de bescherming van het land voor het zeewater. Omdat grote delen landinwaarts vanaf de kust onder de zeespiegel liggen moet de kust hoog genoeg zijn om het zeewater tegen te kunnen houden. Die hoogten worden hoofdzakelijk voor een deel bereikt door duinen en voor een ander deel door dijken.

Noordzeekust en stormvloeden

De Noordzeekust is bevattelijk voor stormvloeden. Omdat de kust op veel plaatsen betrekkelijk vlak is kunnen door een geringe stijging van het zeewater grote stukken land overstromen. Westelijke stormen kunnen zeer heftig zijn. De eerst bekende grote storm uit de geschiedenis vond plaats in 838 toen een groot deel van Noordwest-Nederland overstroomde. Bekender is echter de Watersnoodramp van 1953 waarbij 1835 mensen om het leven kwamen. Na die ramp werden de dijken nogmaals verhoogd om mogelijk nieuw gevaar af te wenden.

Talrijke instanties betrokken bij bescherming

Talrijke instanties zijn betrokken bij het onderhoud van de duinen en de dijken. Een van die organisaties is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier die als belangrijke taak heeft om het dichtbevolkte Noord-Holland te beschermen tegen wateroverlast en overstromingen. Hollands Noorderkwartier onderhoudt 343 kilometer waterkeringen die bestaan uit dammen, duinen, dijken en kades. Die waterkeringen zijn te vinden langs de Noordzee, Waddenzee en het Markermeer en IJsselmeer. Maar uiteraard zijn ook elders langs de kust organisaties verantwoordelijk voor de veiligheid.

NAP

Een belangrijk gegeven met betrekking tot de hoogte van de zeespiegel en de hoogte van het land is het zogenaamde NAP (Normaal Amsterdams Peil). Het NAP is het peil waarop hoogtemetingen worden gebaseerd. Een hoogte van 0 meter is daarbij ongeveer gelijk aan het gemiddelde niveau van de Noordzee. Het aangeven van de hoogten ten opzichte van het NAP gebeurt onder meer door 35.000 peilmerken. Die peilmerken bestaan uit bronzen boutjes die aangebracht zijn in bouwwerken, kaden, muren of zich op palen bevinden. Die peilmerken bevatten het opschrift NAP plus de hoogte op die plek ten opzichte van het NAP.

Grote waterwerken verricht

In Nederland zijn grote waterwerken verricht voor de bescherming van de kust. Dijken werden verzwaard en verhoogd of speciaal aangelegd om grote gebieden beter te beschermen zoals de Afsluitdijk. Recenter zijn de grootse werkzaamheden in het kader van het Deltaplan. Het zijn werkzaamheden die veel werkgelegenheid hebben opgeleverd maar de belastingbetaler ook veel hebben gekost. Maar de opgedane kennis op het gebied van waterbeheer kan ook wereldwijd voordeel aan de mensheid opleveren.
Afsluitdijk: plan Cornelis Lely, aanleg en verbetering

Afsluitdijk: plan Cornelis Lely, aanleg en verbetering

Willy van Hemert schreef in 1958 een nostalgisch lied over de Zuiderzee. Jongeren weten nu alleen nog uit de geschiedenisboekjes dat Nederland ooit een Zuiderzee heeft gekend. Door het aanleggen van d…
Dordrecht en wat als het water stijgt?

Dordrecht en wat als het water stijgt?

Dordrecht is een stad die veel te bieden heeft aan toeristen. Zelfs zonder enige voorkennis kan uren dwalen door het centrum van de stad veel moois en interessants opleveren. Maar Dordrecht is meer. D…
Houden de dijken het droog?

Houden de dijken het droog?

Toen er duizend jaar geleden nog geen dijken waren stroomde het water van de rivieren grillig naar de zee. Bij overstromingen verdwenen soms hele stukken land en nederzettingen en maakte de rivier een…
Kustbescherming van de Nederlandse en Duitse Noordzeekust

Kustbescherming van de Nederlandse en Duitse Noordzeekust

Kustbescherming van de Noordzeekust is zeer belangrijk voor het handhaven van de bescherming tegen water van Nederland en het noorden van Duitsland. Zonder een goede kustbescherming is het gevaar voor…
Kustbescherming: blijvende zorg en voortdurende bewaking

Kustbescherming: blijvende zorg en voortdurende bewaking

Een simpele overstroming kan worden voorkomen met zandzakken. Hetzelfde principe geldt eigenlijk voor het voorkomen van het overstromen van het laag gelegen Nederland. Grote delen van het land liggen…
Gepubliceerd door Rickandie op 18-01-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Catkin, Pixabay
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Kust
  • https://www.hhnk.nl/portaal/dijken_3560/item/beheren-en-onderhouden-van-dijken_3160.html
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Normaal_Amsterdams_Peil