Rickandie » Specials » Belgische revolutie

Revolutie als grote omwenteling met Brussel als centrum

België en Nederland waren ooit één bestuurlijk gebied. Daar kwam een eind aan in 1830 door de zogenaamde Belgische Revolutie die ook wel Belgische Opstand of Belgische Omwenteling wordt genoemd. Dat bestuurlijk gebied bestond uit wat momenteel België en Nederland is met Luxemburg in personele unie. Na de revolutie werd België zelfstandig omdat het zich letterlijk los had gevochten van de Noordelijke Nederlanden. Er werd een koning benoemd waardoor het zelfstandige land een koninkrijk werd.

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

In de periode van 1815 tot 1830 hoorde het huidige België bij het zogenaamde Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met het groothertogdom Luxemburg in personele unie. Een personele unie is een situatie waarbij twee of meer staten hetzelfde staatshoofd hebben maar ieder van deze ten minste volgens het recht onafhankelijk zijn. Het staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was in die tijd Willem I.

Autoritaire heerschappij door Willem I

Hoewel de heerschappij door Willem I goed was voor de opbloei van de economie was hij op politiek terrein erg conservatief en autoritair. Hij duldde in het bestuur en de legerleiding geen vertegenwoordigers van de Zuidelijke Nederlanden. Zijn houding ten opzichte van onder meer het willen uitbannen van de Franse taal in het zuidelijk deel van zijn rijk en zijn houding ten opzichte van de religie wekte in het zuiden veel tegenstand en leidde uiteindelijk tot de revolutie.

Leuzen ter ondersteuning van de visie

Een van de leuzen van het volk destijds was:
  • Wij willen Willem weg,
  • wilde Willem wijzer worden,
  • willen wij Willem weer.

Economische crisis en werkeloosheid

Zoals bij zoveel revoluties werd ook de Belgische Revolutie gestuwd door een economische crisis met grote werkeloosheid. Daar kwam bij dat de voedselprijzen sterk waren gestegen door de mislukte oogst van 1829. Proletariers waren makkelijk de straat op te krijgen om de kastanjes uit het vuur te halen voor jonge en ambitieuze politici.

Tegenstelling noorden en zuiden en strijd

In de Noordelijke Nederlanden verwierf de koning echter sympathie voor zijn optreden waardoor de tegenstelling tussen het noorden en het zuiden alsmaar groter werd. Maar na vier dagen strijd, met Brussel als centrum van het strijdtoneel, en met honderden doden en gewonden werd op 4 oktober 1830 door het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België uitgeroepen.
België, afkomst naam en ontstaansgeschiedenis koninkrijk

België, afkomst naam en ontstaansgeschiedenis koninkrijk

De naam België is afgeleid van twee namen die eerder in de geschiedenis voorkomen. Dat is de naam Gallia Belgica voor een bepaalde landstreek en Belgae voor de inwoners van die streek. Die namen werde…

Vier taalgebieden in België en vaststelling taalgrens

België heeft een bijzondere indeling wat het spreken van de taal betreft. Meestal wordt er gesproken over twee talen waarbij de taalgrens horizontaal op de kaart dwars door België loopt met in het noo…
België en een aantal opvallende kenmerken

België en een aantal opvallende kenmerken

België is in 1830 ontstaan door zich af te scheiden van het toenmalige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Die afscheiding staat bekend als de Belgische Revolutie, Belgische opstand of Belgische omwe…
Belgische revolutie en ontstaan koninkrijk met Leopold I

Belgische revolutie en ontstaan koninkrijk met Leopold I

De val van Napoleon heeft heel wat teweeg gebracht. Een zeer belangrijke actie na alle oorlogen was het Congres van Wenen in 1814 en 1815. Wenen was daarmee even het centrum van de Europese wereld. Ee…

Revolutie en strijd voor onafhankelijkheid van België

Het in 1830 onafhankelijk worden van België als koninkrijk is niet zonder slag of stoot verlopen. Er ging veel strijd aan vooraf met een groot aantal slachtoffers. Die strijd, de Belgische Revolutie,…
Brussel, belangrijke en bezienswaardige Belgische stad

Brussel, belangrijke en bezienswaardige Belgische stad

Brussel is eigenlijk maar een betrekkelijk kleine stad maar met Brussel wordt in de regel het hele Hoofdstedelijke Gewest bedoeld en daar wonen ruim over de miljoen inwoners en in de hele agglomeratie…
Gepubliceerd door Rickandie op 30-12-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Revolutie