Rickandie » Specials » Beroepen

Kiezen uit honderden beroepen

Een van de grote problemen van jongeren is het kiezen van een beroep. Het is een beetje als nieuwe schoenen kopen in een winkel waar ze er honderden in voorraad hebben. Kiezen uit een veelheid is altijd moeilijk. Maar ook ouderen worden er wel eens mee geconfronteerd als ze werkloos zijn geworden. Is er nog werk in het vak dat ooit is geleerd en lang is uitgeoefend, of moet er worden omgeschoold en zo ja naar welk beroep?

Hulp bij beroepskeuze

Als eenmaal een beroep is gekozen komt de volgende stap namelijk de keuze van een bepaalde opleiding. Wordt het een lagere opleiding, een middelbare of een hogere? En welke school of instelling komt in aanmerking? Gelukkig is op internet veel informatie te vinden over beroepen en beroepskeuze en zijn er ook adviseurs die kunnen helpen.

Verdwijnen van handwerkslui

Hoewel er zeer veel beroepen bestaan sterft er ook een aantal uit. Meestal is dat omdat oude beroepen niet meer nodig zijn omdat machines het werk hebben overgenomen. Soms ligt de oorzaak in te weinig of geen belangstelling voor bepaalde beroepen en sterft het beroep uit met het verdwijnen van handwerkslui die dikwijls tot hoge leeftijd hun vak nog uitoefenen.

Soms omscholing noodzakelijk

In een aantal gevallen blijkt achteraf dat de keuze voor een bepaald beroep niet zo geschikt is geweest en kan geen werk worden gevonden in het vak waar zo lang voor geleerd is. Soms is de oorzaak het verdwijnen van het werk waar een opleiding voor is gevolgd en dikwijls omdat er teveel afgestudeerden zijn. Omscholing naar een verwant vak is dan het meest voor de hand liggend maar ook omscholing naar een geheel ander vak komt noodgedwongen wel voor.

Specialisme met vervolgopleiding

Voor veel beroepen is het volgen van een algemene opleiding voldoende om in de praktijk allerlei karweien te kunnen aanpakken. Maar er zijn ook beroepen waar een zeer specifieke kennis voor nodig is en waarbij een algemene opleiding niet voldoet. Vaak gebeurt het opdoen van de nodige kennis en vaardigheid dan in een vervolgopleiding. De totaalopleiding kan dan wel tien tot twaalf jaar duren.
Perzische tapijten handgeknoopt en goede belegging

Perzische tapijten handgeknoopt en goede belegging

U kent ze wel. Die prachtige Perzische tapijten. Heeft u er zelf geen? Dan ligt er misschien een bij de buren of ergens in de woonkamer bij uw familie of kennissen. Op zijn minst heeft u er wellicht e…

Opleiding voor ambachtelijke beroepen

Aan ambachtelijke vakmensen is altijd behoefte, zelfs in slechte tijden. Ongeveer 12 procent van de totale beroepsbevolking werkt in ambachtelijke beroepen. Maar de waardering voor ambachtelijk onderw…
Mandenmaker een oud en uitgestorven beroep

Mandenmaker een oud en uitgestorven beroep

Een mandenmaker maakt op kunstzinnige wijze manden door middel van vlechtwerktechniek waarbij hij gebruik maakt van stengels en plantaardige vezels. Met de hand manden maken gebeurde vooral in het (ve…
Verpleegkunde een prachtig beroep

Verpleegkunde een prachtig beroep

Verpleegkunde is een prachtig beroep met vooral veel dienstbaarheid voor de medemens. Het vergt erg veel van de persoonlijkheid maar voor degenen die er geknipt voor zijn is het een fantastisch vak wa…
Binnenvaart en opleiding voor bemanning

Binnenvaart en opleiding voor bemanning

Onder binnenvaart valt het vervoer van personen en goederen over water binnen de kustlijnen. Buiten de kustlijnen wordt gesproken over zeevaart. De binnenvaart is een belangrijke professionele bedrijf…

Wijkverpleegkundige een belangrijk beroep

Thuis wonen heeft voor veel ouderen de voorkeur. Maar kwetsbare ouderen kunnen dat vaak niet alleen. Om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen wordt het huis dikwijls aangepast met hulpmiddelen zoals…

Een beroep kiezen met of zonder adviseur

Kiezen in een winkel is vaak een kwestie van dingen aan de kant leggen of schuiven die het niet worden en zien wat er overblijft. Op die manier is het kiezen niet meer een kwestie van tussen de bomen…
Beroep tekstschrijver en inschrijving Tekstnet

Beroep tekstschrijver en inschrijving Tekstnet

Het beroep tekstschrijver kan zonder enig diploma worden uitgeoefend. De meeste goede tekstschrijvers hebben een opleiding gevolgd op taalgebied zoals communicatie of journalistiek. Veel anderen zijn…
Gepubliceerd door Rickandie op 06-01-2014, laatst gewijzigd op 08-04-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.