Rickandie » Specials » Binnenvaart

Binnenvaart vaarwegen schepen en de toekomst

Binnenvaart vaarwegen schepen en de toekomst De binnenvaart vervoerssector is volop in beweging. Schepen worden groter en er zijn zelfs al duwschepen met zes duwbakken die enorm veel vracht ineens kunnen vervoeren. De systemen voor een zo veilig mogelijke sector breiden uit waarbij de overheid de ontwikkelingen sterk stimuleert. De overslag van goederen krijgt alle aandacht waarbij het toepassen van containers nog steeds uitbreidt.

Informatie, bronnen en onderwerpen

Deze special belicht een aantal aspecten van de binnenvaart met verwijzingen naar bronnen en sites waar eventueel meer informatie kan worden ingewonnen. Aan bod komen onder meer: bemanning en hun functies, soorten schepen, vaarwegen en hun geschiedenis, rol van de overheid en instanties en vervoer.

Taak van overheid

Naast de geschiedschrijving van de binnenvaart wordt in het artikel: “Behoud en verbetering binnenvaartwateren” uitgebreid ingegaan op de taak die de overheid zich heeft gesteld om het vaarnetwerk in stand te houden en te verbeteren. Voorop staat daarbij dat maatregel en subsidies er toe leiden dat de binnenvaart zal uitbreiden door milieu ontziend en veilig vervoer.

Soorten schepen en vervoer

Ook wordt in deze special geïnformeerd over de soorten vervoer en de soorten schepen die daarvoor worden gebruikt. Met name het steeds verder ontwikkelen van vervoer van allerlei producten per container.

Opleiding en functies

In enkele artikelen krijgen de opleiding en de functies van de bemanning, van deksman tot kapitein, ruime aandacht en ook de eigenschappen die de bemanning voor een bepaalde functie dient te hebben.
Behoud en verbetering binnenvaartwateren

Behoud en verbetering binnenvaartwateren

De binnenvaart vervult een onmisbare functie omdat het een veilige en efficiënte en betrouwbare manier is om goederen te vervoeren. Daarmee draagt zij op een milieuvriendelijke manier bij aan het nati…
Binnenvaart en AkzoNobel, Heineken, Philips en Green Award

Binnenvaart en AkzoNobel, Heineken, Philips en Green Award

In de wedloop naar groen vervoer spelen drie grote ondernemingen een belangrijke rol. Multinationals zoals AkzoNobel, Heineken en Philips hechten in hun beleid zeer grote waarde aan groen vervoer en k…
Binnenvaart en opleiding voor bemanning

Binnenvaart en opleiding voor bemanning

Onder binnenvaart valt het vervoer van personen en goederen over water binnen de kustlijnen. Buiten de kustlijnen wordt gesproken over zeevaart. De binnenvaart is een belangrijke professionele bedrijf…
Functies bemanning van binnenscheepvaart

Functies bemanning van binnenscheepvaart

Werken in de binnenscheepvaart is elke dag anders. Op een klein schip met weinig personeel varieert het werk van schoonmaken, schuren en verven, reparaties verrichten, laden en lossen, tot het besture…

Geschiedenis van de vaarwegen

Ooit was de huidige Oude Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk. Die rivier werd, evenals andere grote rivieren, gebruikt om de troepen snel te kunnen verplaatsen. Om die reden werd een tweetal grac…

Geschiedenis van het binnenschip

Vele eeuwen lang bestond de scheepvaart zowel op zee als in de binnenwateren uit zeilvaart. Voor de binnenvaart waren er zeilschepen in diverse soorten en maten. De meest geschikte schepen waren platb…

Groei containervervoer zet door

Het containervervoer heeft de laatste tientallen jaren een enorme vlucht genomen. Een van de grootste voordelen is dat stukgoederen niet los hoeven te worden overgeladen maar van inpakplaats tot eindb…

Overheid stimuleert veilige binnenvaart

De binnenvaart, met vaarwegen als rivieren, kanalen en bevaarbare meren, stoot beduidend minder CO2 uit dan vrachtagens. Tevens gebeuren er zeer weinig ongelukken in de binnenvaart. Mede om die redene…

Soorten binnenvaartschepen

Een binnenvaartschip is een schip dat in principe niet zeewaardig is en goederen en personen vervoert over binnenwateren zoals rivieren en kanalen. De officiële naam, zoals die wordt gebruikt in de we…

Vaarwegen van de binnenvaart

Nederland heeft als handelsland zeer gunstige mogelijkheden voor vervoer over water. De haven van Rotterdam is wat dat betreft een mainport (knooppunt van goederenvervoer) van wereldformaat. Tevens be…
Gepubliceerd door Rickandie op 19-12-2011, laatst gewijzigd op 04-09-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: PublicDomainPictures, Pixabay
  • Informatie.binnenvaart.nl
  • Bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
  • Wikipedia
  • Rijksoverheid.nl
  • Vdsshipping.com
  • Greenaward.org