Rickandie » Specials » Budget

Rondkomen met een bepaald bedrag

Rondkomen met een bepaald bedrag Een te besteden bedrag, ook budget genoemd, is dikwijls een uitgangspunt voor een activiteit. Dingen doen kost nu eenmaal geld. Het probleem daarbij is soms dat het veel moeite kost om het budget niet te overschrijden. Een goede planning of het maken van een begroting kan daar dan beter aan voorafgaan. Maar dan nog kunnen er momenten komen waarop moet worden bezuinigd om het budget niet te overschrijden. En alles begint uiteraard met het goed met geld om kunnen gaan.

Begroting

Een begroting bestaat uit de kostenraming van een plan. Het best is daarbij om niet alleen de grote lijnen in de begroting op te nemen maar ook allerlei details. Een totaalpost voor het aantal ijsjes dat tijdens een zomervakantie door een gezin wordt genuttigd zal makkelijk overschreden kunnen worden. Neem bijvoorbeeld op hoeveel per dag aan ijsjes zal worden besteed. Zo is het ook beter om de diverse huishoudelijke uitgaven uit te splitsen. Bij het opstellen van een begroting moet ook rekening worden gehouden met het wisselen van de uitgaven. Op jaarbasis zijn er maanden die duurder zijn dan anderen en op basis van een activiteit zoals bijvoorbeeld een vakantie zal de ene dag duurder uitvallen dan de andere.

Bijhouden van budget

Om binnen het budget te blijven zal het nodig zijn om alle uitgaven bij te houden. Het kost even tijd om notities te maken maar dat is de enige manier om een goed overzicht te houden. Uiteraard moeten de uitgaven telkens vergeleken worden met het bedrag dat in de begroting is opgenomen. Op die manier kan per uitgavenpost het budget in de hand gehouden worden.

Rondkomen en actie nodig?

Soms kunnen uitgaven toch niet goed worden voorzien of vallen de bedragen hoger uit. In die gevallen zal het noodzakelijk zijn om te bezuinigen. Dat bezuinigen kan op een bepaalde post die overschreden dreigt te worden of door verschuiving van het budget. Wellicht dat het minder pijn kost om van een andere post een bedrag af te halen en te besteden aan de onvoorziene uitgaven.

Goed met geld omgaan

Aan de basis van het aanhouden van een budget ligt natuurlijk het goed kunnen omgaan met geld. De basis daarvoor wordt eigenlijk al gelegd in de kinderjaren. Door bijvoorbeeld traktement te geven op jonge leeftijd leert een kind wat het met geld kan doen en hoeveel geld voor bepaalde dingen nodig is. Het gezegde “Jong geleerd is oud gedaan” kan dan van toepassing worden. Voor volwassenen geldt uiteraard voldoende discipline om het budget aan te houden.

Bepaald bedrag

Een krap budget hoeft niet altijd te betekenen dat er minder plezier beleefd wordt bijvoorbeeld aan een vakantie. Er zijn best mogelijkheden om ook met weinig geld plezier te maken waar talrijke tips voor bestaan. Het komt immers bij iedereen wel eens voor dat plotselinge hoge uitgaven een stuk van het vakantiegeld opsnoepen.
Financial Life Planning ook in Nederland

Financial Life Planning ook in Nederland

Geld maakt niet gelukkig maar het is wel handig om er voldoende van te hebben. Dit soort uitspraken spreekt velen erg aan. Er gaat een zeker gevoel voor balans van uit tussen geluk en geldbezit. Maar…
Financiën bijhouden met digitaal huishoudboekje

Financiën bijhouden met digitaal huishoudboekje

Met geld omgaan is in de loop van de jaren sterk veranderd. In het midden van de vorige eeuw kreeg iedereen op zaterdag een loonzakje met het verdiende loon daarin. Het uitgeven was overzichtelijk en…
Gevolgen van noodgedwongen of bewust met minder geld omgaan

Gevolgen van noodgedwongen of bewust met minder geld omgaan

Plotseling met minder geld moeten rondkomen is meestal een gevolg van iets ernstigs waardoor het inkomen ineens veel lager is. Toch zijn er ook mensen die er bewust voor kiezen om een tijd met minder…
Kinderen financieel opvoeden

Kinderen financieel opvoeden

Kinderen op jonge leeftijd leren om goed met geld om te gaan is belangrijk voor hun latere leven als ze geheel zelfstandig over hun geld beschikken. In principe komt het er op neer dat ze leren keuzes…
Sparen voor een appeltje voor de dorst, auto of pensioen

Sparen voor een appeltje voor de dorst, auto of pensioen

De term sparen kan omschreven worden als geld overhouden door zuinig te zijn. Maar velen krijgen de kriebels alleen al bij het horen van het woord sparen. Zij moeten elk dubbeltje omkeren om de touwtj…
Tips om te besparen en te bezuinigen

Tips om te besparen en te bezuinigen

Besparen op een ingeslopen bestedingspatroon is eigenlijk niet zo moeilijk. Veel uitgaven worden gedaan zonder veel bij na te denken. Bewuster omgaan met het beschikbare budget is dan het begin van be…
Volop genieten met een klein vakantiebudget

Volop genieten met een klein vakantiebudget

Rond de tijd dat de vakantie weer gepland wordt laait in menig gezin de discussie op over wat het volgende vakantiedoel zal worden. De een wil luieren aan het strand en de ander wil juist actief zijn…
Vroeg beginnen met leren omgaan met geld

Vroeg beginnen met leren omgaan met geld

Op latere leeftijd schulden maken heeft dikwijls al een basis in de kindertijd. Zoals bij zoveel aspecten van de opvoeding hebben ouders een taak om kinderen te leren met geld om te gaan. Dat begint m…
Gepubliceerd door Rickandie op 20-01-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Begroting
  • https://www.nibud.nl/consumenten/begroten-en-budgetteren/