Rickandie » Specials » Kinderen

Voorbereiden op de maatschappij

Kinderen vragen en krijgen in de regel veel aandacht. Hoewel ouderen dat ook nodig hebben is het vooral voor kinderen belangrijk dat er voldoende aandacht aan hen wordt geschonken om op een goede manier te kunnen opgroeien. Die aandacht richt zich dan op alles wat kinderen bezighoudt maar ook op allerlei zaken waardoor ze voorbereid worden om later op een goede manier aan de maatschappij te kunnen meedoen.

Omgaan met tegenwerking

Die voorbereiding op de maatschappij is een zeer belangrijk element in de opvoeding waarbij kinderen onder meer leren om rekening te houden met anderen maar ook om op de juiste manier voor zichzelf op te komen. Een probleem waar veel kinderen mee te maken krijgen is pestgedrag op school waar ze zich tegen moeten leren verzetten om er niet de dupe van worden. Op latere leeftijd zullen ze immers ook met tegenwerking moeten kunnen omgaan.

Bescherming door ouders

Zo lang kinderen niet in staat zijn zichzelf voldoende te beschermen, of van bepaalde risicozaken geen goed beeld hebben, is het beschermen door ouders noodzakelijk. Dat gaat van letterlijk en figuurlijk de hand van een kind vasthouden tot een helm dragen op de fiets (wat in sommige landen ook verplicht is). Ook bij vrijetijdsactiviteiten zijn beschermende maatregelen vaak noodzakelijk zoals scheenbeschermers bij het voetballen.

Soms machteloos

Soms ligt het beschermen van kinderen in een heel ander vlak. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat een kind wordt geronseld als kindsoldaat? Gelukkig blijft dit probleem beperkt tot slechts enkele landen en culturen maar je zult er als kind geboren worden. In ons veilige land staan wij daar op verre afstand machteloos tegenover.

Met geld omgaan

Een belangrijk element in de opvoeding is ook om een kind te leren met geld om te gaan. Een kind kan al jong over een vorm van eigen geld beschikken door bijvoorbeeld het krijgen van zakgeld en leren dat te besteden. Duidelijke afspraken zijn dan belangrijk. Ouders kunnen voor het bepalen van de hoogte van zakgeld en andere financiële zaken terugvallen op een organisatie als het NIBUD.

Hulp van instanties

Elk kind is uniek en heeft een eigen tempo van ontwikkeling. Ouders willen in principe het beste voor hun kind en zijn daarbij verantwoordelijk voor de opvoeding. Soms gaat dat niet goed en kunnen allerlei instanties helpen om een kind goed voor te bereiden op de maatschappij of om het kind in het juiste gareel te houden.

Jongeren weer op het goede pad

Jongeren die vastgelopen zijn, kunnen door de Jeugdzorg, in samenwerking met Zorgaanbieders, een aantal maanden naar het buitenland worden “gestuurd”. Zo gaan op jaarbasis meer dan driehonderd jongere…

Helm voor kinderen op de fiets in het verkeer

Jaarlijks vallen er in het verkeer enkele tientallen doden en enkele honderden gewonden onder kinderen tot veertien jaar. Elke dag komt er een aantal kinderen in het ziekenhuis terecht. De hersenen va…
Kinderen financieel opvoeden

Kinderen financieel opvoeden

Kinderen op jonge leeftijd leren om goed met geld om te gaan is belangrijk voor hun latere leven als ze geheel zelfstandig over hun geld beschikken. In principe komt het er op neer dat ze leren keuzes…
Al-Shabaab, kindsoldaten en verdrag Verenigde Naties

Al-Shabaab, kindsoldaten en verdrag Verenigde Naties

Met kindsoldaten worden strijders bedoeld die worden ingezet in een (burger)oorlog en nog niet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Volgens een verdrag van de Algemene Vergadering van de Vere…
Jongeren en de gevaren van energiedrankjes

Jongeren en de gevaren van energiedrankjes

Wie in de tijd dat een nabijgelegen school pauze heeft in een supermarkt komt stuit daar vaak op rijen jongeren voor de kassa. De meesten van hen hebben een energiedrankje in hun hand. Je kunt vermoed…

Tien tips tegen gepest worden op school

Als je gepest wordt op school ben je een slachtoffer. Je kunt dan in die rol kruipen en het allemaal lijdzaam ondergaan uit wanhoop dat er toch niets aan te doen is. Maar zo wordt het alleen maar erge…
Gepubliceerd door Rickandie op 13-03-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.