Rickandie » Specials » Kunstschilderen

Schilderen is kunstvorm van alle tijden

Kunstschilderen is een creativiteitsvorm die eigenlijk al bestaat vanaf de prehistorie. In die tijd werden al kunstzinnige afbeeldingen aangebracht op rotswanden die teruggevonden zijn. Maar de bloeitijd van het kunstschilderen ligt vele eeuwen later. Een zekere functie van het kunstschilderen is tegenwoordig overgenomen door de fotografie.

Alle notabelen op het doek

Kunstschilderen is lange tijd een vorm geweest om afbeeldingen van belangrijke persoonlijkheden voor de eeuwigheid vast te leggen. In de tijd van Rembrandt werden de beeltenissen van alle notabelen in portretvorm op het doek gebracht en werden ook groepstaferelen van die personen geschilderd met als beroemdste voorbeeld De Nachtwacht.

Michelangelo meester in muurschilderkunst

Eeuwenlang is kunstschilderen ook in zwang geweest in de kerkenbouw. Talrijke muurschilderingen sieren veel oude kerken. Vooral Italië heeft veel meesters gekend met Rome als centrum van die schilderkunst en met als beroemdste meester in die techniek de kunstenaar Michelangelo. In de moderne architectuur zijn weinig voorbeelden meer te vinden van de eens zo populaire manier om gebouwen te versieren.

Technieken van de kunstschilder

De technieken van het kunstschilderen zijn in de loop van de eeuwen wel veranderd ook al worden nog steeds ook oude technieken toegepast. De grootste veranderingen zitten wellicht in het gebruik van de verschillende verfsoorten. Schilderijen die gemaakt zijn met acrylverf hebben een heel andere uitstraling dan olieverfschilderijen.

Talrijke onderwerpen

Er is geen onderwerp dat niet al duizenden keren is gekozen om een schilderij van te maken. Elke schilder kiest weliswaar zijn eigen onderwerpen of beperkt zich slechts tot één onderwerp zoals stillevens of landschappen maar het geheel van onderwerpen is zeer talrijk. Naast het schilderen van herkenbare onderwerpen zijn er ook stijlperiodes waarbij abstract wordt geschilderd en het aan de fantasie van de kijker wordt overgelaten wat die er in ziet.
Inspiratie van een kunstenaar

Inspiratie van een kunstenaar

Waar haalt een kunstenaar zijn inspiratie vandaan? Soms is dat duidelijk van de titel van het werk af te leiden. “La Mer” van Debussy verwijst niet bepaald naar het Amsterdam-Rijnkanaal maar echt wel…
Kerkgewelven en beschilderingen

Kerkgewelven en beschilderingen

Een gewelf is een boogvormige constructie van elementen die samen een ruimte overspannen. Gewelven zijn vooral in kerken, kelders, kasteelzalen of bruggen toegepast. Kerkgewelven zijn vanaf een bepaal…
De Emmaüsgangers, een vervalste Vermeer

De Emmaüsgangers, een vervalste Vermeer

Museum Boijmans Van Beuningen deed in 1937 een gigantische miskoop door voor 540.000 gulden het schilderij De Emmaüsgangers aan te kopen. Het schilderij zou door Johannes Vermeer gemaakt zijn en moest…
Gouden Eeuw en de kunst

Gouden Eeuw en de kunst

De Gouden Eeuw (1602 - 1702) was een tijd van economische bloei waarvan vooral de stedelijke burgerij profiteerde. Rijke kooplieden en regenten, die kapitalen verdienden aan de handel, lieten schitter…
Schilder Piet Mondriaan in jaartallen

Schilder Piet Mondriaan in jaartallen

Piet Mondriaan was een Nederlandse schilder en een van de grote pioniers van de abstracte schilderkunst. Hij woonde en werkte in verschillende steden in Nederland en wereldwijd in Parijs, Londen en Ne…
Van schilderkunst naar fotografiekunst

Van schilderkunst naar fotografiekunst

Eeuwenlang hebben vele notabelen en meestal rijke lieden zich laten portretteren door kunstschilders. Veel musea hangen vol met portretten of hebben op zijn minst een galerij met afbeeldingen van bela…

Kunstschildersverf voor amateurs en professionals

Kunstschilders, zowel amateurs als professionals, hebben de keuze uit enkele verfsoorten. Met welke wordt gewerkt hangt voor een deel af van de voorkeur maar ook van de ervaring die een kunstschilder…
Acrylverf voor kunstschilders, hobby en professioneel

Acrylverf voor kunstschilders, hobby en professioneel

Acrylverf is een verfsoort die door zeer veel kunstschilders, zowel beroeps als amateurs, wordt gebruikt. Het is een synthetische verf die met water verdund kan worden. Naarmate meer lagen over elkaar…

Schilderijen vervalsen als lucratieve bezigheid

Vervalsen van een schilderij is het namaken van een schilderij met oneerlijke bedoelingen. Bij het vervalsen is het de bedoeling dat het schilderij doorgaat voor het echte schilderij. Een vervalst sch…
Gepubliceerd door Rickandie op 16-01-2014, laatst gewijzigd op 09-10-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.