Rickandie » Specials » Lawaai en overlast

Lawaai grote ergernis

Langdurig verblijf in een omgeving met veel lawaai is onprettig. Afhankelijk van de sterkte van het lawaai is zelfs een korte duur al onaangenaam. Soms is zon omgeving onvermijdelijk en kunnen geluidsbeschermers uitkomst bieden. Gelukkig bestaan er tegenwoordig normen voor maximale decibellen die bijvoorbeeld in werksituaties van kracht zijn.

Maatregelen ter bescherming

Die normen zijn in de tachtiger jaren van de twintigste eeuw aangescherpt in de Arbowetgeving. Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te nemen ter bescherming van het gehoor van de werknemers. Voorheen leidde het werken in lawaai vaak tot gehoorschade.

Geluidsoverlast een van de grootste ergernissen

Lawaai of harde muziek kan ook leiden tot geluidsoverlast en is dan een van de grootste ergernissen in de samenleving die zelfs tot gezondheidsproblemen kan leiden. Als de decibellen boven een bepaald aantal uitkomen kan geluidsoverlast ook gehoorschade opleveren.

Gehoorschade is blijvend

Gehoorschade is een veelvoorkomend verschijnsel dat al bij jeugdigen plaatsvindt. Te harde muziek is heel vaak de oorzaak vooral wanneer dat te lang en te vaak wordt ondergaan. Sommige diskotheekgangers vinden het prettig om zo dicht mogelijk bij de geluidsboxen te staan zodat het geluid zelfs trillingen in het lichaam veroorzaakt. Zonder oordopjes kan dit al snel tot gehoorschade leiden die nooit meer verdwijnt.

Niet alle geluid geeft overlast

Met veel vormen van geluid is iedereen volkomen vertrouwd geraakt en het zou vreemd aandoen als het in veel dagelijkse situaties volkomen stil zou zijn. De zogenaamde soundscape (alle geluiden om ons heen) wordt in de regel als prettig ervaren. Waar die ontbreekt vinden velen het zelfs fijn om dan een eigen soundscape te creëren door de radio of tv aan te zetten als achtergrondmuziek of geluid.

In de artikelen (hieronder) wordt dieper ingegaan op de aspecten die te maken hebben met lawaai en overlast.

© André Dierick

Soundscape en verlangen naar alleen natuurgeluiden

Voor de term soundscape bestaat eigenlijk geen duidelijke vertaling in één woord. Met soundscape wordt meestal het totaal van geluiden bedoeld dat we om ons heen horen. Die geluiden zijn in eerste ins…
Geluidsoverlast en problemen met gezondheid

Geluidsoverlast en problemen met gezondheid

Geluidsoverlast is een van de meest ernstige hinderingen in de samenleving. Die overlast kan op allerlei manieren plaatsvinden van harde muziek in de tuin van de buren op een zomeravond tot het midden…

Geluid en regelgeving, niet alleen kwestie van decibellen

Geluiden werden eeuwenlang zonder problemen als passend in hun omgeving geaccepteerd. Zelfs bij de opkomst van de industrialisering en het lawaai van machines dat daarmee gepaard ging leek het voor de…
Gehoorschade en lawaaidoofheid bij teveel decibellen

Gehoorschade en lawaaidoofheid bij teveel decibellen

Muziekspelers en telefoons kunnen gehoorschade veroorzaken als ze geluid met teveel decibellen leveren. Maar niet alleen muziekspelers en telefoons zijn potentiële veroorzakers van gehoorschade. Ook i…
Lawaai bij werk en in vrije tijd

Lawaai bij werk en in vrije tijd

Lawaai en werken gaan niet goed samen. Lawaai kan reden zijn om slechter te kunnen concentreren. Het kan hoofdpijn veroorzaken en er kan eerder vermoeidheid optreden. En lawaai kan er voor zorgen dat…
Gepubliceerd door Rickandie op 04-12-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.