Rickandie » Specials » Onderzoek

Een belangrijke handeling op zeer veel terreinen

Onderzoeken is een manier om ergens achter te komen. Veel onderzoeken zijn er op gericht om achter de waarheid te komen. Bij andere onderzoeken is het de bedoeling om meer mogelijkheden of nieuwe dingen te ontdekken. Ook bestaan er onderzoeken die naar aanleiding van gegevens naar de oorzaken van die gegevens zoeken en er zijn onderzoeken die als controle zijn bedoeld.

Aanpak van onderzoek

Een belangrijk element bij onderzoeken is nauwkeurigheid. Een slordig onderzoek zal niet tot de gewenste resultaten leiden waardoor extra onderzoek noodzakelijk zal zijn. Veel onderzoeken gaan uit van twee groepen waarbij de ene groep iets doet of ondergaat wat de andere juist niet doet of ondergaat. Deze methode levert meetbare feiten op.

Diagnostisch en medisch-wetenschappelijk onderzoek

In de medische wereld bestaan er twee verschillende soorten onderzoek. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis wordt, naar aanleiding van klachten van een patiënt, door artsen onderzocht wat de oorzaak van die klachten is. Het doel daarbij is om de patiënt weer beter te maken. Dit onderzoek wordt diagnostisch onderzoek genoemd. Daarnaast bestaan er medisch-wetenschappelijke onderzoeken die verricht worden om betere behandelingen voor zieken te vinden, om ziekten op te sporen en om meer over bepaalde ziekten te weten te komen.

Sociaal wetenschappelijk onderzoek

Weer een ander soort onderzoek is sociaal wetenschappelijk onderzoek dat in drie categorieën wordt ingedeeld namelijk beschrijvend, rationeel en experimenteel. In de categorie beschrijvend wordt op zoek gegaan naar vermoedens. In rationeel onderzoek wordt nagegaan of de vermoedens inderdaad bestaan en in de derde categorie experimenteel wordt getracht om aan te tonen dat er een oorzaak-gevolg relatie bestaat.

Dagelijkse onderzoeken

Om onderzoek te verrichten bestaan talrijke organisaties die zich alleen met onderzoeken bezighouden. Ook veel instituten als universiteiten verrichten veel onderzoek. En uiteraard wordt op kleine schaal ook veel onderzoek verricht zoals iedereen wel dagelijks met een aantal onderzoeken bezig is. Even kijken of ik de deur wel goed gesloten heb, is al zon onderzoek.
Antarctica, wetenschappelijk onderzoek door BAS

Antarctica, wetenschappelijk onderzoek door BAS

De meest actieve onderzoeksorganisatie in Antarctica is de BAS (British Antarctic Survey). De BAS verricht al bijna 60 jaar wetenschappelijk onderzoek op Antarctica. Zij is een onderdeel van de NERC (…
Gebruik van radioactieve stoffen in nucleaire geneeskunde

Gebruik van radioactieve stoffen in nucleaire geneeskunde

Geneeskunde die gebruik maakt van radioactieve stoffen heet nucleaire geneeskunde wat ook wel kerngeneeskunde wordt genoemd. Die radioactieve stoffen worden toegepast bij bepaalde onderzoeken en bij h…
Koffie en wetenschappelijke onderzoeken

Koffie en wetenschappelijke onderzoeken

De afgelopen tientallen jaren zijn er veel wetenschappelijke onderzoeken verricht naar de effecten op het menselijk lichaam van het drinken van koffie. Veel van die onderzoeken hebben in het verleden…

Onderzoek en ontwikkeling hoog op bedrijfsagenda

Onderzoek en ontwikkeling is een zeer belangrijk aspect binnen het bedrijfsleven. Stilstand is immers achteruitgang. Een bedrijf dat zich daar aan het eind van de negentiger jaren van de twintigste ee…

Pijnappelklier of epifyse nog veel onderzoek nodig

De pijnappelklier (ook epifyse genoemd) is een kegelvormige klier die zich in het midden van de hersenen bevindt. De klier dankt zijn naam aan zijn vorm die gelijk is aan die van een pijnappel. De pij…
Zelf te verrichten internetonderzoek bij rugpijn

Zelf te verrichten internetonderzoek bij rugpijn

Als u wilt kunt u geheel zelfstandig uitzoeken hoe het er met uw rugpijn voorstaat. Dit kan op een internetsite en gebeurt aan de hand van een serie vragen. Aan het eind van het onderzoek wordt een di…
Gepubliceerd door Rickandie op 02-02-2014, laatst gewijzigd op 18-03-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wikipedia
  • Ou.nl
  • Mumc.nl