Rickandie » Specials » Ouderen

Ouderen een belangrijke doelgroep

Ouderen verdienen vanwege hun verdiensten in de maatschappij zeer veel aandacht. Helaas krijgen ze dat lang niet altijd. Ieder heeft zo zijn eigen leven en eigen kring en daar worden ouderen niet altijd bij betrokken. Onder veel ouderen bestaat daarom eenzaamheid. Gelukkig is het een steeds belangrijker item om die eenzaamheid tegen te gaan.

Appeltje voor de dorst

Ouderen vormen een steeds grotere en dus interessante doelgroep voor commerciële doeleinden ook al zitten niet alle ouderen er warmpjes bij. Door goede pensioenvoorzieningen in het verleden, waar overigens jarenlange premies voor zijn betaald, kunnen veel ouderen zich wat extra’s permitteren. Ook trouwe spaarders in het verleden hebben een appeltje voor de dorst achter de hand.

Langer fit

Door de voortschrijdende medische wetenschap blijven ouderen veel langer fit. Ze doen mee aan allerlei activiteiten. Dat is ook waar de commercie op inspringt met als simpel voorbeeld de ontwikkeling van de elektrische fiets die niet speciaal voor hen is ontwikkeld maar de laatste jaren wel massaal door hen is aangeschaft. Een ander voorbeeld van die activiteiten is het ontstaan van veel sportgroepen voor ouderen.

Medische zorg

In het algemeen doen ouderen een groter beroep op de medische zorg dan jongeren. Met het verhogen van de gemiddelde leeftijd zal die trend zich voortzetten. De maatschappij zal zich daar steeds meer op moeten richten.

Nieuwe technieken helpen ouderen

De generatie die massaal heeft geleerd om auto te rijden, op het moment dat vierwielers tot de aanschafmogelijkheden van velen behoorden, hoort zoetjesaan ook tot de 65 plussers. Zij willen natuurlijk zo lang mogelijk achter het stuur blijven zitten omdat mobiliteit belangrijk voor hen is. De nieuwe technische ontwikkelingen in de auto-industrie helpen hen daarbij. Verwacht kan worden dat de “piephulp” tijdens het inparkeren nog maar het begin is. Wellicht zijn ongelukken, door tragere reactie en andere ouderdomsverschijnselen, straks bijna uitgesloten door de nieuwe technieken.

Langer thuis wonen

Langer thuis wonen is ook een item van deze tijd. Maar er zal nog veel creativiteit voor het bedenken van oplossingen voor alle thuisproblemen nodig zijn. Zeker op het gebied van de medische verzorging vergt dat nog veel nieuwe mogelijkheden en kennis van het zorgpersoneel door het werken in heel andere omgevingen.
Immuunsysteem en ouder worden

Immuunsysteem en ouder worden

Ons immuunsysteem beschermt ons vaak tegen bacteriën en virussen zodat we daar niet ziek van worden. Immuun komt van de Latijnse term immunis dat vrijgesteld betekent en verwijst naar bescherming tege…
Kwetsbare ouderen en hun woonomgeving

Kwetsbare ouderen en hun woonomgeving

Voor de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen is niet alleen hun persoonlijke situatie en sociale omgeving bepalend maar ook de woonomgeving. Vooral is dat het geval als de leefwereld zich door allerl…
Kwetsbare ouderen en veranderende zorgverlening

Kwetsbare ouderen en veranderende zorgverlening

Heel veel ouderen voelen zich gezond en gelukkig. Een kleine groep is volledig afhankelijk van zorg en ondersteuning. Daartussen bevindt zich een groep van kwetsbare ouderen die op het eerste gezicht…

Manipuleren door jong en oud

Onder manipuleren wordt in de meeste gevallen verstaan: Iets of mensen zodanig beïnvloeden dat aan de wens van degene die manipuleert wordt voldaan. Maar manipuleren heeft als tweede betekenis bepaald…
Medische keuring verlenging rijbewijs

Medische keuring verlenging rijbewijs

Ouder worden en achter de geraniums zitten is gelukkig geen realiteit voor zeer velen. Maar ouder worden en autorijden is voor een aantal wel een probleem. In elk geval zal er om het rijbewijs langer…

Ouderen achter het stuur tot hoge leeftijd

Velen kunnen ook op hoge leeftijd nog heel goed aan het verkeer deelnemen. Maar soms zijn de gebreken van ouderen te groot om nog veilig te kunnen rijden. Beter is dan om naar alternatieve manieren va…
Rollators en veiligheid

Rollators en veiligheid

Een rollator is een looprek op wieltjes dat wordt gebruikt ter ondersteuning bij het lopen meestal door ouderen en mensen die door een lichamelijke beperking moeilijk kunnen lopen. Het rek bestaat uit…

Elektrische fiets en ouderen

De elektrische fiets is van groeiend belang voor de mobiliteit van ouderen. Terwijl hun krachten afnemen en ze daarom de fiets vaker laten staan geeft een elektrische fiets nieuwe mogelijkheden om zow…

Pestgedrag door ouderen in verzorgingshuizen

Een op de vijf ouderen in verzorgingshuizen wordt gepest. Hoe ouder hoe wijzer is dus niet altijd van toepassing. Ouderen vertonen wat pesten betreft hetzelfde gedrag met ongeveer hetzelfde percentage…
Geheugenverlies en dementie op oudere leeftijd

Geheugenverlies en dementie op oudere leeftijd

Iedereen vergeet wel eens iets of komt wel eens niet zo snel op een naam. Bij het ouder worden kan dan de gedachte aan dementie naar boven komen. Maar ook bij regelmatig iets vergeten hoeft er nog lan…
Gepubliceerd door Rickandie op 09-12-2013, laatst gewijzigd op 09-12-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.