Rickandie » Specials » Pestgedrag

Tips voor slachtoffer, ouders en school

Pesten is iets heel anders dan plagen. De meeste pesters weten dat maar al te goed maar kiezen voor de kick die ze van het pesten krijgen zonder oog te hebben voor het leed dat ze het slachtoffer aandoen. Om pesten aan te pakken bestaan echter tips voor het slachtoffer de ouders en de school.

Betrokkenen bij pestprobleem

Bij het oplossen van een pestprobleem op school gaat het in eerste instantie om het slachtoffer en de pester. Bij een klein incident lost de school dit in de regel snel zelf op maar als het pesten grotere vormen heeft aangenomen zullen zeker ook de ouders daarbij betrokken raken.

Eerst duidelijkheid over achtergronden

Een pestprobleem oplossen vergt allereerst een goed inzicht in wat er precies aan de hand is. Wat kan de oorzaak zijn van het gedrag van de pester? Gaat het alleen om de kick en zoekt hij of zij daar een makkelijk slachtoffer voor uit? Ligt er een conflict aan ten grondslag of zijn er andere oorzaken? Pas na enige duidelijkheid daar over en de mate waarin gepest wordt kan een plan van aanpak worden opgesteld.

Overleg in vertrouwelijke sfeer

Zodra de ouders van de gepeste erbij betrokken worden is goed overleg vanuit een vertrouwenssfeer noodzakelijk. De school doet er goed aan een vertrouwenspersoon aan te stellen die de vaardigheid heeft om met alle betrokkenen goed om te gaan.

In de rol blijven

Om een pestprobleem goed aan te pakken en op te lossen is het noodzakelijk dat iedereen die erbij betrokken is een juiste rol speelt. De tips in deze special zijn daar op berekend. Maar het is dan wel een kwestie dat iedereen zich daar aan houdt.

Tien tips tegen gepest worden op school

Als je gepest wordt op school ben je een slachtoffer. Je kunt dan in die rol kruipen en het allemaal lijdzaam ondergaan uit wanhoop dat er toch niets aan te doen is. Maar zo wordt het alleen maar erge…

Tien tips voor ouders van gepest kind

Als je kind thuiskomt met het verhaal dat het gepest wordt op school raakt je dat als ouders ook diep. Het liefst zou je daar meteen een eind aan willen maken maar zo eenvoudig is dat niet. Pesten is…

Tien tips voor leerkrachten en school tegen pesten

Kinderen kunnen leren dat conflicten bij het leven horen maar ze kunnen ook leren dat het niet logisch is om na een onopgelost conflict te gaan pesten. Toch komt dat vaak voor. Maar er zijn ook andere…
Gepubliceerd door Rickandie op 24-01-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.