Rickandie » Specials » Therapie

Therapieën in veel soorten

Met therapie wordt enerzijds bedoeld het behandelen van mensen met lichamelijke of geestelijke klachten en anderzijds de methode om die mensen te behandelen. Er bestaan zeer veel methoden om mensen te behandelen voor zeer veel lichamelijke of geestelijke klachten.

Taak van de therapeut

Veel therapieën worden door deskundigen uitgevoerd die daar een gedegen opleiding voor hebben genoten. Het resultaat is dan voor het grootste deel afhankelijk van het werk van de therapeut. Maar er zijn ook therapieën waarbij de cliënt zelf de belangrijkste rol in zijn behandeling speelt. De therapeut is daarbij een soort aangever of geeft sturing aan het proces.

Resultaat afhankelijk van dagelijkse oefeningen

Een voorbeeld waarbij de cliënt zelf vooral werkzaam moet zijn is bij fysiotherapie. Hoewel de rol van de fysiotherapeut niet onderschat mag worden is het meestal vooral de cliënt zelf die door dagelijkse oefeningen zijn situatie kan verbeteren. Daarnaast behandelt de therapeut, afhankelijk van de soort klacht, de cliënt meestal een aantal keren en geeft oefeningen op die thuis of op apparatuur van een sportschool gedaan moeten worden.

Cliënt vooral zelf aan het werk

Ook op psychologisch gebeid bestaan er therapieën waarbij de cliënt zelf vooral werkzaam is zoals bijvoorbeeld de therapie waarbij de cliënt probeert de problemen van zich af te schrijven. De therapeut geeft uiteraard wel sturing aan dit proces. Creatieve therapie is ook zo´n methode met als verschillende richtingen muziek, beeldend, drama en dans.

Doel altijd verbetering situatie

Het komt ook voor dat de cliënt geen eigen inbreng heeft en de therapie alleen kan ondergaan. Dit is het geval bij de methode die bekend staat als de lichttherapie. Maar alle therapieën hebben eenzelfde soort doel namelijk de cliënt in een betere situatie brengen dan waarin deze zich bevindt.
Stop artrose en verzuring kraakbeen

Stop artrose en verzuring kraakbeen

Onder artrose wordt slijtage van het gewrichtskraakbeen en vervorming van het aangrenzend bot verstaan. Deze kwaal komt vooral voor bij het ouder worden en bemoeilijkt het bewegen van gewrichten. Maar…

Creatieve therapie in vier werkgebieden

Creatieve therapie is een vorm van therapie waarbij gevoelens op non-verbale manier worden geuit. Er zijn vier verschillende gebieden binnen de creatieve therapie: muziek, beeldend, drama en dans. Doo…

Trauma na een schokkende gebeurtenis

Naast lichamelijke letsels worden onder trauma’s vooral ook psychische problemen verstaan die bijvoorbeeld het gevolg zijn van een schokkende gebeurtenis. Onder dergelijke gebeurtenissen behoren bijvo…

Bowentherapie, tamelijk onbekend maar zeer heilzaam

De Bowentherapie is een zeer speciale en pijnloze behandeling om een groot aantal aandoeningen te verhelpen. De techniek bestaat uit het maken van rolbewegingen met duim en wijsvinger over spieren, pe…

Licht en de verschillende toepassingen van lichttherapie

Heel veel mensen voelen zich in de zomer fitter en zijn tot meer actie in staat dan in de winter. Dat komt omdat zonlicht en daglicht energie geven en dat is uiteraard in de zomer meer het geval dan i…
Heupoperatie en therapie

Heupoperatie en therapie

Jaarlijks worden duizenden mensen opgenomen in een ziekenhuis met een gebroken heup. Van dat aantal is ruimschoots het merendeel ouder dan 55 jaar. Een aantal patiënten overlijdt jaarlijks aan de gevo…
Osteopathie en betrouwbare behandeling

Osteopathie en betrouwbare behandeling

Osteopathie is een wijze van genezen waarbij zowel het bewegingsapparaat als de orgaanstelsels en het zenuwstelsel worden behandeld. Klachten als bijvoorbeeld rugklachten of uitstralende pijn in de ar…

Therapie voor slijmbeursontsteking in de schouder

Een slijmbeursontsteking in de schouder levert veel pijn op en bewegen is daarom zeer moeilijk. Gevolg is vaak dat getracht wordt de arm zo min mogelijk te bewegen en te belasten maar dat kan soms de…
Problemen van je af schrijven door schrijftherapie

Problemen van je af schrijven door schrijftherapie

Schrijftherapie is een therapie die uitgaat van wat iemand over zijn verleden opschrijft. Voor het uitvoeren van de schrijftherapie geeft de therapeut huiswerkopdrachten. Schrijftherapie is bedoeld om…
Klankschalentherapie: alternatieve & ondersteunende therapie

Klankschalentherapie: alternatieve & ondersteunende therapie

Wie niet goed in zijn vel zit en lichamelijke en emotionele klachten heeft kan baat hebben bij een bepaalde therapie. Een van die therapieën is de zogenaamde klankschalentherapie. Maar ook als er geen…
Gepubliceerd door Rickandie op 16-12-2013, laatst gewijzigd op 06-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.