Rickandie » Specials » Veiligheid

Let op, kijk uit en respecteer voorschriften

Veiligheid is een grote zorg van velen. Diverse organisaties hebben er dagelijks werk aan. Maar het begint al simpel in huis waar niet weggewerkte snoeren voor struikelpartijen kunnen zorgen. Buitenshuis gelden talrijke regels om de veiligheid te bevorderen. Ook tijdens het werk dient in veel sectoren veiligheid voorop te staan.

Veiligheid op straat

Veiligheid op straat moet vooral gewaarborgd worden door je aan de verkeersregels te houden. Elke automobilist heeft er ooit mee te maken gehad om zich die regels eigen te maken en zal bij moeten blijven met veranderingen. Ook jonge kinderen houden zich er op school al mee bezig. Voor velen is het verkeersdiploma immers het eerste diploma dat ooit behaald is voor zover dat niet vooraf werd gegaan door een zwemdiploma.

Werk en veiligheidsvoorschriften

In veel beroepen heeft veiligheid een hoge prioriteit. Werkgevers dienen dikwijls aan allerlei veiligheidsvoorschriften te voldoen en instanties waken er over dat ze zich daar aan houden. Maar ook de individuele werkgever heeft daar een verantwoordelijkheid in en zal die voorschriften moeten respecteren.

Veiligheid in en rond het huis

Maar het zijn niet altijd zaken met grote risico´s waar veiligheid van belang is. In en rond huis sluipt ook het kleine gevaar dat soms toch grote gevolgen kan hebben. Uitglijden op een mat in de badkamer kan goed aflopen als weer snel evenwicht gevonden kan worden. Evengoed kost het een heupoperatie bij een ernstige val.

Besef over risico´s

Ook het gebruik van materialen heeft vaak met veiligheid te maken. Bij grote feestelijke evenementen is het soms alleen toegestaan om drinkbekers van kunststof te gebruiken en is het gebruik van glazen verboden. Aan een klein kind zal ook geen scherp mes gegeven worden zolang het kind nog niet beschikt over voldoende handigheid en het besef dat het gebruik van een mes, schaar of ander gevaarlijk voorwerp risico’s kent.
Fietsers en veiligheid in de stad

Fietsers en veiligheid in de stad

De stad is een van de onveiligste plekken voor een fietser en dat terwijl er zoveel verkeersregels en voorschriften zijn, waar alle weggebruikers zich aan zouden moeten houden. Maar soms lijkt het een…
Veilig door de lucht

Veilig door de lucht

Het woord luchtweg kent twee betekenissen. In de medische wereld wordt er de pijp in een lichaam mee bedoeld waar de adem doorheen stroomt de zogenaamde luchtpijp. In de luchtvaart is een luchtweg de…

Veiligheid in en rond huis

Elk jaar komt er meer dan een half miljoen mensen bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis waarvan ruim de helft een ongeluk in of rond het huis is overkomen. Toch kunnen veel maatregel worden genom…
Veilig omgaan met containers

Veilig omgaan met containers

In een tijd dat steeds meer vervoer van goederen en stoffen in containers plaatsvindt speelt de veiligheid daarbij een alsmaar belangrijkere rol. Dat is het geval bij het lossen van containerschepen,…

Veilig werken en arbeidsmiddelen

Veilig werken is van een aantal dingen afhankelijk. Wellicht is het gedrag van de werker zelf hierbij het belangrijkst. Arbeidsmiddelen als machines en apparatuur kunnen op zich veilig zijn maar als e…

Arbocatalogus en veilig en gezond werken

De wetgever heeft er in 2007 voor gekozen om een belangrijke verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers neer te leggen waar het betreft veilig en gezond werken. Werkgevers en werknemers mogen v…

Overheid stimuleert veilige binnenvaart

De binnenvaart, met vaarwegen als rivieren, kanalen en bevaarbare meren, stoot beduidend minder CO2 uit dan vrachtagens. Tevens gebeuren er zeer weinig ongelukken in de binnenvaart. Mede om die redene…

Veiligheid in de agrarische sector

Jaarlijks vinden in de agrarische sector enkele duizenden ongevallen plaats met lichamelijk letsel. Gevolg daarvan is ook dikwijls een korter of langer verzuim van de getroffene. De meeste ongevallen…
Biertje uit kunststof beker of veiligheidsglas

Biertje uit kunststof beker of veiligheidsglas

Regelmatig verschijnen in de krant berichten over steekpartijen met bierglazen soms zelfs met dodelijke afloop. Mede naar aanleiding daarvan worden wel eens convenanten afgesloten tussen ondernemers,…
Kasteel voor veiligheid of pracht en praal

Kasteel voor veiligheid of pracht en praal

De naam kasteel wordt gebruikt voor twee soorten vergelijkbare bouwwerken. In beide gevallen betreft het bouwwerken die dienden als woonplek voor meestal koningen en andere edellieden. De ene soort wa…
Rollators en veiligheid

Rollators en veiligheid

Een rollator is een looprek op wieltjes dat wordt gebruikt ter ondersteuning bij het lopen meestal door ouderen en mensen die door een lichamelijke beperking moeilijk kunnen lopen. Het rek bestaat uit…
Airbag: veiligheidsdoel, werking en ongewenste effecten

Airbag: veiligheidsdoel, werking en ongewenste effecten

De laatste tientallen jaren zijn er steeds meer voorzieningen getroffen die het autorijden veiliger maken. Veel van de apparatuur die daarvoor ontwikkeld is heeft met een computer te maken. Zo ook de…
Gepubliceerd door Rickandie op 07-01-2014, laatst gewijzigd op 07-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.