Rickandie » Specials » Aardwarmte

Aardwarmte in de lift

Aardwarmte in de lift Bijna 40 procent van het energieverbruik is bestemd voor warmtevoorziening. Dit naar verhouding hoge gebruik is de reden dat reeds jaren gezocht wordt naar verduurzaming met tot gevolg dat reeds een groot aantal energiezuinige projecten is uitgevoerd. Deze ontwikkeling zal zeker de komende jaren doorgaan.

Veel mogelijkheden in toekomst

De meeste warmtevoorziening betreft het verwarmen van ruimten zoals gebouwen, kweekkassen en woningen. Daarvoor wordt nog steeds veel gas gebruikt. Voor een gering deel wordt voor de warmtevoorziening aardwarmte gebruikt. Vooral op het gebied van aardwarmte ontstaan veel nieuwe initiatieven met nog zeer veel mogelijkheden voor de toekomst.

Altijd beschikbare aardwarmte

Aardwarmte is een altijd beschikbare bron voor warmte die niet afhankelijk is van het seizoen of het weer. Hoe dieper in de aarde hoe warmer de temperatuur is maar die warmte kan uiteraard maar tot een bepaalde diepte gewonnen worden.

Glastuinbouw

In deze special wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden van het gebruik van aardwarmte. Daarnaast gaat de special over onze warmtebehoefte in onze diverse leefruimten en ook het gebruik van aardwarmte voor industriële doeleinden. Met name in de glastuinbouw wordt aardwarmte steeds meer toegepast. In het artikel: “Winnen van aardwarmte in de glastuinbouw” wordt een aantal nieuwe initiatieven omschreven en wordt informatie gegeven over de aanpak op welke manier zo gunstig mogelijk van aardwarmte gebruik gemaakt kan worden.

Woningbouw

Naast gebruik van aardwarmte in de glastuinbouw wordt ook in de woningbouw steeds meer gebruik gemaakt van aardwarmte. Ook daarover informeert deze special met onder meer het artikel: “Winnen van aardwarmte voor woningverwarming”. Met recht kan gezegd worden dat aardwarmte in de lift zit.

Gebruik van aardwarmte

Diep gelegen aardlagen kunnen op twee manieren worden gebruikt voor duurzame energie. De ene is door water via een buizenstelsel naar die lagen te pompen en de omgevingstemperatuur aan te laten nemen…

Gebruik van koude- en warmteopslag

Opslag van koude en warmte in de aardbodem (KWO) is een steeds meer voorkomende methode om vooral grote ruimten als gebouwen en kweekkassen maar ook woningen in de zomer te koelen en in de winter te v…
Warmtebehoefte en hoe daar in te voorzien

Warmtebehoefte en hoe daar in te voorzien

Een woning verliest op twee manieren warmte. Enerzijds rechtstreeks vooral door muren en ruiten en anderzijds door binnenkomende koude lucht via openingen. Beide manieren van verlies zijn mede afhanke…
Winnen van aardwarmte voor glastuinbouw

Winnen van aardwarmte voor glastuinbouw

Rond 2006 ontstonden de eerste serieuze geluiden dat aardwarmte wel eens een belangrijke toekomstige warmtebron zou kunnen worden voor de glastuinbouw. Enkele jaren later werd door de overheid een dui…

Winnen van aardwarmte voor woningverwarming

De temperatuur van de eerste meters onder de aardoppervlakte schommelt per seizoen en varieert meestal tussen 17 en 4 graden. Vanaf ongeveer 5 tot 7 meter is de temperatuur in het algemeen het hele ja…
Gepubliceerd door Rickandie op 24-12-2011, laatst gewijzigd op 17-09-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Chenyenting1218, Pixabay
  • Ode.be
  • Wikipedia
  • Gfactueel.nl
  • Agd.nl
  • Tilburg.nl