Rickandie » Specials » Bescherming

Afwenden en voorkomen van gevaar

Bescherming in de zin van behoeden voor gevaar slaat dikwijls op personen, voorwerpen, situaties of natuurgeweld. Er bestaan talrijke manieren om te beschermen welke afhankelijk zijn van wie of wat er beschermd moet worden en welke aanpak daarbij noodzakelijk is. Veel manieren van beschermen zijn in regels of wetten vastgelegd maar ook moeten manieren op het moment dat zich iets voordoet worden bedacht. Dikwijls is het ook nodig om de mate van bescherming telkens aan te passen.

Persoonsbescherming

Bescherming van personen gaat van het oprichten en in stand houden van een leger tot gewoon simpel de naam van iemand geheim houden of zijn beeltenis bedekken. Tussen die twee uitersten kunnen zich talrijke situaties voordoen waarin iemand lang of kort tegen gevaar behoedt moet worden.

Bescherming op andere vlakken

Bescherming die ook met mensen te maken heeft kan op een heel ander gebied liggen. Zo kan in de zomer de huid beschermd worden tegen teveel zonnestralen met een speciale crème. Sowieso beschermen we ons dagelijks tegen kou door kleding. Maar ook een bepaald gevoel kan ons bescherming bieden. Zoals de emotie angst welke een signaal inhoudt om te voorkomen dat ons iets ernstigs overkomt.

Bescherming tegen rampen en natuurgeweld

Voorkomen van schade door natuurgeweld kan ook door diverse vormen van bescherming. Zeker in ons laag gelegen land zijn overstromingen een reëel gevaar als de kusten niet voldoende beveiligd zouden zijn en de dijken niet hoog of sterk genoeg. De kans dat andere natuurrampen bij ons voorkomen lijkt echter heel klein maar op veel plaatsen in de wereld zou op dat gebied wellicht meer aan bescherming van de bevolking moeten worden gedaan.

Corrosie, weersinvloeden of beschadigingen

Vormen van bescherming zijn ook het prepareren van bepaalde materialen die bijvoorbeeld gevoelig zijn voor corrosie, weersinvloeden of mogelijke beschadigingen. Diverse technieken zijn daarvoor uitgevonden of producten ontwikkeld.

Bescherming vastgelegd in regelgeving

Wat voor sommigen geen waarde heeft en afgebroken of vernietigd kan worden wordt door anderen om tegenovergestelde redenen beschermd. Veel steun biedt hierbij regelgeving van bovenaf zoals bijvoorbeeld bij het behoud van rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten. Door in de regelgeving aan te geven wat wel en wat niet mag worden monumenten beschermd.
Groene muur moet verwoestijning in Afrika tegengaan

Groene muur moet verwoestijning in Afrika tegengaan

Door verwoestijning hebben landen in de Sahel-Sahara al jaren problemen met het verminderen van landbouwgronden. Onder verwoestijning moet onder meer worden verstaan het verdwijnen van landbouwgronden…

Glazuur als beschermlaag

Glazuur is simpel gezegd een uit klei bestaand materiaal na een zeer hoog smeltpunt. Het wordt toegepast als dunne glasachtige laag die wordt aangebracht op dakpannen, bakstenen, plavuizen, tegels en…
Galvaniseren ter bescherming grondmateriaal

Galvaniseren ter bescherming grondmateriaal

Galvaniseren is een oppervlaktebehandeling en wordt toegepast om een grondmateriaal te voorzien van een dunne hechtende deklaag. Een voorbeeld is om een ijzeren plaat door middel van galvaniseren te v…
Angst als waarschuwing of als begin van gewelddaden

Angst als waarschuwing of als begin van gewelddaden

Angst is de omstandigheid waarin iemand zich bevindt die op een of andere manier gevaar verwacht. Die omstandigheid wordt gekenmerkt door verschijnselen vooral op het lichamelijke en emotionele vlak e…
Kustbescherming van de Nederlandse en Duitse Noordzeekust

Kustbescherming van de Nederlandse en Duitse Noordzeekust

Kustbescherming van de Noordzeekust is zeer belangrijk voor het handhaven van de bescherming tegen water van Nederland en het noorden van Duitsland. Zonder een goede kustbescherming is het gevaar voor…
Nivea niet alleen crème in een blauw doosje

Nivea niet alleen crème in een blauw doosje

Het merk Nivea is wereldbekend en de talrijke producten van dat merk worden door zeer velen dagelijks gebruikt. De basis voor dat succes ligt al in 1911. In dat jaar maakte farmaceut Dr. Oscar Troplow…

Parketlak voor alle houten vloeren en parketvloeren

Parketlak is een product dat is bedoeld om houten vloeren en parketvloeren een beschermende laag te geven en voor een mooie uitstraling te zorgen. Een merk dat voor diverse vloeren aangepaste parketla…
Nivea veel producten voor mannenverzorging

Nivea veel producten voor mannenverzorging

Een man voor de spiegel is in de regel een niet zo lang durend beeld. Maar een man en verzorging met allerlei moderne producten horen zeker wel bij elkaar. Voor een bedrijf als Nivea is het daarom bel…
Beschermen van tuinhout met buitenbeits en houtolie

Beschermen van tuinhout met buitenbeits en houtolie

In de tuin worden voor diverse toepassingen zowel hardhout als zachthout gebruikt. Meestal is dat hout vooraf geïmpregneerd waardoor het beter tegen allerlei weersomstandigheden kan. Maar dan nog moet…
Wandtegels beschermende functie

Wandtegels beschermende functie

Een wandtegel is meestal een vierkant of rechthoekig stuk materiaal dat zich tegen een wand bevindt. De meeste wandtegels zijn gemaakt van gebakken klei maar er zijn ook soorten die uit natuursteen be…

Duurzaam bosbeheer en keurmerken

Hout is al eeuwenlang een belangrijk soort bouwmateriaal. Het heeft als zodanig de eigenschappen van het mooist en milieuvriendelijkst. Natuurlijk zijn diverse steensoorten, zoals bijvoorbeeld marmer,…
Landweren ooit voldoende als bescherming

Landweren ooit voldoende als bescherming

Landweren zijn verdedigingswerken die in de veertiende en vijftiende eeuw werden aangelegd. Ze bestaan uit een dubbele of enkele aarden wal met veelal aan beide zijden een gracht of greppel waaruit he…
Monumenten en hun bescherming

Monumenten en hun bescherming

Volgens de monumentenwet van 1988 is een monument: “Een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, we…
Houden de dijken het droog?

Houden de dijken het droog?

Toen er duizend jaar geleden nog geen dijken waren stroomde het water van de rivieren grillig naar de zee. Bij overstromingen verdwenen soms hele stukken land en nederzettingen en maakte de rivier een…
Gepubliceerd door Rickandie op 01-03-2014, laatst gewijzigd op 11-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.