Rickandie » Specials » Duurzaam

Duurzaam met minder schade aan natuur en milieu

Het woord duurzaam of duurzame komt vaak voor in combinatie met een term zoals duurzaam bouwen, duurzame energie, duurzame productie of duurzaam ondernemen. In al die gevallen gaat het er om dat zaken plaatsvinden zonder dat er schade wordt veroorzaakt aan de natuur of aan het milieu.

Geen tropisch hout meer

Duurzaam bouwen kan vooral gebeuren door het gebruik van materialen die op een duurzame manier zijn verkregen. Hout is zo’n materiaal als het tenminste uit bossen komt die duurzaam beheerd worden. Voorheen was dat lang niet altijd het geval en werden vaak tropische houtsoorten gebruikt vanwege de lange houdbaarheid. Veel tropische bossen hebben het daarom moeten ontgelden.

Hulp in de bouw

Bij veel bouwers is de laatste jaren doorgedrongen dat duurzaam bouwen een must is. Om bouwers te begeleiden bestaan er tegenwoordig ook organisaties die zich daar speciaal mee bezighouden. Ingeval de eigen kennis niet toereikend is kan zo’n organisatie de juiste hulp bieden.

Zuinig energiegebruik

Zuinig energiegebruik is uiteraard ook een prima manier om alles wat met het opwekken van energie te maken heeft te verminderen en heeft dus tot gevolg dat er minder schade aan de natuur en het milieu plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor het gebruik van water.

Overbodige artikelen

Besparen op grondstoffen als bijdrage aan duurzaamheid kan bijvoorbeeld door minder eigenlijk overbodige artikelen en producten te kopen. In onze toch al vaak overdadige consumptiemaatschappij zou een vermindering daarvan niet zo’n kwaad kunnen. Jammer voor de economie die daar minder wel bij vaart.
Duurzaamheid en wonen

Duurzaamheid en wonen

De term duurzaamheid is in. Maar wat is duurzaamheid? Prisma meldt daar over: “op zo'n manier geproduceerd dat er geen of weinig schade wordt veroorzaakt aan natuur en milieu”. Een tweede uitleg is: “…

Duurzaam bosbeheer en keurmerken

Hout is al eeuwenlang een belangrijk soort bouwmateriaal. Het heeft als zodanig de eigenschappen van het mooist en milieuvriendelijkst. Natuurlijk zijn diverse steensoorten, zoals bijvoorbeeld marmer,…

Maatschappelijk verantwoord en Stichting Bewuste Bouwers

Bouwen is een activiteit die aan veel regels moet voldoen. Maar met die regels omgaan kan op een loyale manier of door het opzoeken van grenzen. In een tijd waarin het bewust omgaan met dingen steeds…
Duurzaam inkopen van hout in vijf stappen

Duurzaam inkopen van hout in vijf stappen

Duurzaam inkopen van hout dient een thema te zijn voor zeer veel organisaties en bedrijfstakken. Dat gaat van overheidsinstanties, die met het inkopen en verwerken of laten verwerken van hout te maken…

PLATO-proces als duurzame veredeling van hout

Ondanks een officieel keurmerk voor hout is er nog steeds sprake van ontbossing in de tropen. De groeitijd van hardhout overtreft de gebruiksduur. Het gevolg is dat de wereldvoorraad zal uitputten. Ee…
Gepubliceerd door Rickandie op 09-12-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.