Rickandie » Specials » Jongeren

Jongeren gaan hun weg

Jongeren hebben ten opzichte van de maatschappij vaak nieuwe ideeën. Helaas krijgen ze niet altijd de kans die ideeën in de praktijk te brengen omdat ouderen het “beter weten”. Maar daar waar ruimte bestaat voor jongeren worden sommige vastgelopen zaken soms ineens opgelost. Jongeren hebben soms ook problemen waar dikwijls door ouderen weer goede oplossingen voor worden bedacht. Die wisselwerking houdt leven in de brouwerij.

Kritiek van ouderen

Veel ouderen hebben vaak kritiek op jongeren. De jongeren roken teveel, drinken teveel, hangen maar wat rond op straat en doen van alles wat in hun ogen niet juist is. Maar er zijn ook veel ouderen die met andere jongeren te maken hebben en er dik tevreden mee zijn. Als alleen al het vrijwilligerswerk (dat veel jongeren doen ten gunste van vooral de iets oudere ouderen) zou wegvallen, zag hun wereld er heel anders uit. Talrijke stageprojecten vanuit scholen laten de jongeren kennismaken met de wereld van de ouderen.

Kritiek van jongeren

Omgekeerd hebben jongeren vaak kritiek op ouderen maar dat is heus niet alleen van deze tijd en hoort er in een bepaalde opgroeifase gewoon bij. Door die kritische instelling en de reactie van ouderen daar op leren ze om zich in de maatschappij op de juiste manier te gedragen.

Weer op het goede pad

Jongeren vergen soms speciale aandacht. Zeker is dat het geval als ze op het slechte pad terecht zijn gekomen. Diverse instanties en projecten zijn er op gericht dat het weer goed gaat met die jongeren.

Niet generaliseren

Als jongeren op een negatieve manier de krant halen hebben ouderen nog wel eens de neiging om de kwestie te generaliseren. Maar het bericht dat er enkele jongeren in het ziekenhuis zijn opgenomen door overmatig gebruik van alcohol zegt niets over de honderdduizenden jongeren die zich keurig gedragen.

Onderwijs en opleiding

Ons onderwijssysteem is hoofdzakelijk op jongeren gericht die een opleiding nodig hebben om zich later staande te houden in de maatschappij en brood op de plank te hebben. Deze special bevat naast uiteenlopende onderwerpen over jongeren ook onderwerpen op het gebied van opleiding.

Jongeren weer op het goede pad

Jongeren die vastgelopen zijn, kunnen door de Jeugdzorg, in samenwerking met Zorgaanbieders, een aantal maanden naar het buitenland worden “gestuurd”. Zo gaan op jaarbasis meer dan driehonderd jongere…
Bewustwording en normstelling bij pesten op school

Bewustwording en normstelling bij pesten op school

Veel kinderen zijn reeds slachtoffer geworden van pesten en worden het nog steeds. Iedereen zal het er wel over eens zijn dat pesten moet stoppen. Maar het probleem oplossen blijkt niet zo eenvoudig t…

Drinkgelag, niet voor alle jongeren

Negatieve publiciteit krijgt altijd zeer veel aandacht. Door al die aandacht worden ideeën en getallen over de werkelijkheid wel eens vergeten. De mededeling: “Alweer slachtoffers door comazuipen”, ge…

Manipuleren door jong en oud

Onder manipuleren wordt in de meeste gevallen verstaan: Iets of mensen zodanig beïnvloeden dat aan de wens van degene die manipuleert wordt voldaan. Maar manipuleren heeft als tweede betekenis bepaald…
Jongeren en de gevaren van energiedrankjes

Jongeren en de gevaren van energiedrankjes

Wie in de tijd dat een nabijgelegen school pauze heeft in een supermarkt komt stuit daar vaak op rijen jongeren voor de kassa. De meesten van hen hebben een energiedrankje in hun hand. Je kunt vermoed…
Arbeidstraining voor jongeren bij De Loods

Arbeidstraining voor jongeren bij De Loods

De Loods is een bedrijvencentrum in het Zeeuwse Goes waar jongeren getraind worden om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. In het bedrijvencentrum werkt een aantal ondernemingen samen om de jonge…
Binnenvaart en opleiding voor bemanning

Binnenvaart en opleiding voor bemanning

Onder binnenvaart valt het vervoer van personen en goederen over water binnen de kustlijnen. Buiten de kustlijnen wordt gesproken over zeevaart. De binnenvaart is een belangrijke professionele bedrijf…
Gedrag op school aan de hand van gedragsregels en leefregels

Gedrag op school aan de hand van gedragsregels en leefregels

Een kind tijdens de opvoeding laten groeien in verantwoordelijkheid is niet alleen een kwestie van de ouders maar ook van de school. Groeien in verantwoordelijkheid kan op school het best via duidelij…

Wajongers en de regelingen

Een Wajonger zit niet thuis met een minimale uitkering, maar zet zich in voor de maatschappij, met een aantrekkelijk financieel voordeel ten opzichte van een uitkering. Werkgevers hadden voorheen de n…

Opleiding voor ambachtelijke beroepen

Aan ambachtelijke vakmensen is altijd behoefte, zelfs in slechte tijden. Ongeveer 12 procent van de totale beroepsbevolking werkt in ambachtelijke beroepen. Maar de waardering voor ambachtelijk onderw…

Startersbeurs voor werkzoekende jongeren

Voor jongeren is het niet altijd makkelijk om werk te vinden nadat ze hun school hebben afgemaakt. De overheid neemt wel eens maatregelen waardoor het vinden van een baan beter gaat. Zo is ook de invo…
Gepubliceerd door Rickandie op 21-11-2013, laatst gewijzigd op 18-04-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.