Rickandie » Specials » Kastelen

Functie en comfort van kastelen vroeger en nu

Woningen die ooit in de middeleeuwen en de eeuwen daarvoor werden gebouwd zijn voor het grootste deel verdwenen. Dat komt omdat de bouwmethoden destijds met veel leem en hout niet erg duurzaam waren. Maar naar verhouding zijn veel kastelen uit die tijd wél bewaard gebleven en worden dikwijls gekoesterd als monumenten waar soms subsidieregelingen voor bestaan. Een kasteel was altijd opgetrokken uit steen met vooral in het begin dikke muren met minder kans op verval dan woningen die vaak ook door grote stadsbranden zijn verdwenen. Kastelen konden tegen een stootje omdat ze oorspronkelijk ook werden gebouwd als verdedigingswerken.

Bouwers en bewoners van kastelen

De bouwers van kastelen zijn door de eeuwen heen mensen van een zogenaamde hogere klasse geweest zoals de edelen van rijke adellijke families. Het kasteel bood daarbij bescherming aan die families. Maar ook werden wel kastelen gebouwd als militair garnizoen. Het belangrijkste idee van een kasteel was dat de bewoners veilig waren tegen vijandelijke aanvallen. Dikke muren hielden lange tijd veel aanvallen tegen.

Ook veel andere functies

In de tegenwoordige tijd zijn er nog steeds kastelen die bewoond worden door adellijke families maar veel kastelen zijn in andere handen overgegaan en hebben naast bewoning ook andere functies gekregen. Dat gaat van plaats voor historische rondleidingen tot de beschikbaarheid van ruimten voor trouwpartijen.

Extra versterkt kasteel

De naam kasteel wordt wel eens verward met burcht of slot maar de naam burcht of slot is van toepassing bij een versterkt kasteel waarbij de versterking meestal bestaat uit een gracht, een aarden wal of een zware stenen ommuring. Een burcht of slot ligt vaak ook op een verhoging om destijds dreigend gevaar beter aan te zien komen.

Comfort toen en nu

Oorspronkelijk misten kastelen nagenoeg elke vorm van comfort met uitzondering van de verwarming in bepaalde ruimten. Prachtige schouwen zijn daar nog getuigen van maar doen meestal slechts dienst als pronkstuk omdat het kasteel al lang over een heuse centrale verwarming beschikt. Afhankelijk van de functie van het kasteel zijn allerlei voorzieningen getroffen die het comfort hebben vergroot en onvergelijkbaar zijn met dat van de middeleeuwen.
Middeleeuwen in vogelvlucht

Middeleeuwen in vogelvlucht

Algemeen wordt onder de middeleeuwen de periode beschouwd van de achtste tot en met de veertiende eeuw. De vijftiende en zestiende eeuw wordt meer als een overgangsperiode bestempeld naar de nieuwe ti…

Wonen in de middeleeuwen

Tot in de vroege middeleeuwen was de economie zelfvoorzienend. Er werd voornamelijk voedsel voor eigen gebruik geproduceerd. Ook kleding, gereedschap en huisraad was voor eigen gebruik. Van de 10e tot…
Kastelen duur maar romantisch wonen

Kastelen duur maar romantisch wonen

Kastelen en romantiek horen bij elkaar. Maar oorspronkelijk had een kasteel weinig met romantiek te maken. Een kasteel was zodanig geconstrueerd dat het als vesting diende om de vijand tegen te houden…

Fort Rammekens voor soldaten en vleermuizen

Nadat forten eeuwenlang dienst hebben gedaan als verdedigingswerken horen ze nu thuis in de categorie bezienswaardigheden. Een van de nog weinig overgebleven forten is Fort Rammekens dat dateert uit 1…
Kasteel voor veiligheid of pracht en praal

Kasteel voor veiligheid of pracht en praal

De naam kasteel wordt gebruikt voor twee soorten vergelijkbare bouwwerken. In beide gevallen betreft het bouwwerken die dienden als woonplek voor meestal koningen en andere edellieden. De ene soort wa…
Weertorens voor verdediging

Weertorens voor verdediging

Vanaf de oudheid en vooral in de middeleeuwen hadden torens een belangrijke functie in het afweren van de vijand en ander gespuis. Torens uit die tijd worden ook weertorens genoemd omdat ze behoorden…

Verdedigingswerken voor pijlen of vuurgeschut

Onder verdedigingswerken of vestingwerken vallen alle bouwwerken die zijn aangebracht om een volk of stad te verdedigen tegen militaire aanvallers zoals gebiedsveroveraars. Dit gaat van palissades uit…
Fort Napoleon een onneembaar verdedigingswerk

Fort Napoleon een onneembaar verdedigingswerk

Een fort is een gebouw waarin militairen gelegerd waren en dat zodanig is gebouwd dat ze zich vanuit het fort konden verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. Het woord fort is afgeleid van het Latijns…
Verdedigingswerken in vroeger eeuwen

Verdedigingswerken in vroeger eeuwen

Veel volkeren hebben al vanaf de oudheid behoefte om zich te verdedigen tegen indringers. Om die reden werden voor de woonplekken dikwijls strategische punten gekozen zoals hoger gelegen gebieden. Vaa…
Monumenten en hun bescherming

Monumenten en hun bescherming

Volgens de monumentenwet van 1988 is een monument: “Een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, we…
Windsor Castle: een bijzondere toeristische attractie

Windsor Castle: een bijzondere toeristische attractie

Windsor Castle is een van de verblijfplaatsen van het Britse Hof waar de koninklijke familie regelmatig verblijft. Het is het grootste kasteel van de wereld dat nog bewoond wordt en staat in het Graaf…
Gepubliceerd door Rickandie op 05-07-2014, laatst gewijzigd op 10-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.