Rickandie » Specials » Beschermen en verdedigen

Beschermen en verdedigen in vroeger eeuwen

Beschermen en verdedigen waren eeuwen geleden activiteiten die noodzakelijk waren om te overleven. In de tijd dat de steden zich ontwikkelden was het nodig om allerlei verdedigingswerken aan te leggen en te bouwen. Rond de steden verschenen wallen en grachten of dikke muren om de vijand geen kans te geven binnen te dringen.

Beschermen tegen dieren

Het gevaar bestond in die tijd uit menselijke vijanden maar ooit begon het beschermen van huid en haar tegen het aangevallen worden door dieren. Hoewel van een heel andere orde komt het beschermen tegen dieren in sommige gebieden nog voor waar een moestuin met een houten omheining wordt beschermd tegen wilde konijnen die zich tegoed willen doen aan wat er zo fleurig bij staat.

Beschermen tegen menselijke vijanden

Van het beschermen tegen menselijke vijanden zijn nog zeer interessante overblijfselen te vinden. Bij veel oude binnensteden zijn nog wallen, grachten, torens en vestigingsbouwwerken bespaard gebleven. Die verdedigingswerken waren ooit ter bescherming en staan nu zelf onder een heel andere bescherming namelijk om zo goed mogelijk bewaard te blijven.

Architectuur op functie gebaseerd

De architectuur van de verdedigingswerken was geheel gebaseerd op de functie zoals bescherming bieden aan de soldaten die vanuit die werken de vijand tegen moesten houden. Vanuit de torens was er beter zicht op de gebieden buiten de stad. In plaats van ramen bevonden zich aan de buitenzijde van de bouwwerken schietgaten om van daaruit de vijand te bestoken.

Architectuur op pracht en praal gebaseerd

Ooit begonnen met eenvoudige palissaden ontwikkelden zich de verdedigingswerken tot grootse bouwwerken als forten en kastelen als verblijfplaats voor de rijken die werden beschermd door complete legers. De burgerij, die ten diensten stond van de landheren van die kastelen, genoten vanzelf mee van de bescherming. Weer een stap verder was de bouw van kastelen die alleen maar bedoeld waren om pracht en praal uit te stralen en de rijkdom van de bezitter uit te dragen.

Ooit niet meer nodig?

Ook in deze tijd is er op sommige plekken in de wereld bij tijd en wijlen nog sprake van bescherming en verdediging maar de pijl en boog heeft plaats gemaakt voor onbemande vliegtuigen. Komt er ooit een tijd dat dit nergens meer nodig is?
Kazematten: militaire verdedigingswerken uit het verleden

Kazematten: militaire verdedigingswerken uit het verleden

In vroeger tijden werden verschillende soorten bouwwerken gerealiseerd als zogenaamde verdedigingswerken. Een verdedigingswerk is een bouwwerk met militair doel om van daaruit de vijand te bestoken en…
Weertorens voor verdediging

Weertorens voor verdediging

Vanaf de oudheid en vooral in de middeleeuwen hadden torens een belangrijke functie in het afweren van de vijand en ander gespuis. Torens uit die tijd worden ook weertorens genoemd omdat ze behoorden…
Pijl en boog ooit een vijandig wapen

Pijl en boog ooit een vijandig wapen

Een pijl en boog of handboog is een oud schietwapen. Na het spannen van de boog kan de pijl worden weggeschoten. De pijl en boog werden al ver voor de jaartelling gebruikt om dieren, die als voedsel d…
Kasteel voor veiligheid of pracht en praal

Kasteel voor veiligheid of pracht en praal

De naam kasteel wordt gebruikt voor twee soorten vergelijkbare bouwwerken. In beide gevallen betreft het bouwwerken die dienden als woonplek voor meestal koningen en andere edellieden. De ene soort wa…
Fort Napoleon een onneembaar verdedigingswerk

Fort Napoleon een onneembaar verdedigingswerk

Een fort is een gebouw waarin militairen gelegerd waren en dat zodanig is gebouwd dat ze zich vanuit het fort konden verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. Het woord fort is afgeleid van het Latijns…
Schutterijen vanaf middeleeuwen tot nu

Schutterijen vanaf middeleeuwen tot nu

In de Middeleeuwen werd gevochten met simpele wapens. In de veertiende eeuw leidde de invoer van de pijl en boog tot de oprichting van schutterijen. De schutterijen of schuttersgilden waren aanvankeli…

Kruisboog verboden voor de jacht

Een kruisboog is eigenlijk een handboog, zoals die al duizenden jaren geleden werd gebruikt, gecombineerd met een zuil die op een geweerkolf lijkt. De boog is zodanig op die zuil bevestigd dat daardoo…
Verdedigingswerken in vroeger eeuwen

Verdedigingswerken in vroeger eeuwen

Veel volkeren hebben al vanaf de oudheid behoefte om zich te verdedigen tegen indringers. Om die reden werden voor de woonplekken dikwijls strategische punten gekozen zoals hoger gelegen gebieden. Vaa…
Landweren ooit voldoende als bescherming

Landweren ooit voldoende als bescherming

Landweren zijn verdedigingswerken die in de veertiende en vijftiende eeuw werden aangelegd. Ze bestaan uit een dubbele of enkele aarden wal met veelal aan beide zijden een gracht of greppel waaruit he…

Verdedigingswerken voor pijlen of vuurgeschut

Onder verdedigingswerken of vestingwerken vallen alle bouwwerken die zijn aangebracht om een volk of stad te verdedigen tegen militaire aanvallers zoals gebiedsveroveraars. Dit gaat van palissades uit…
Van kuras tot kogelwerend vest

Van kuras tot kogelwerend vest

Tijden veranderen maar helaas blijft vechten en oorlog voeren bestaan. Er is wel veel veranderd in de manier waarop. Zo is er in de loop van de eeuwen ook veel veranderd in de wijze waarop een lichaam…

Fort Rammekens voor soldaten en vleermuizen

Nadat forten eeuwenlang dienst hebben gedaan als verdedigingswerken horen ze nu thuis in de categorie bezienswaardigheden. Een van de nog weinig overgebleven forten is Fort Rammekens dat dateert uit 1…
Gepubliceerd door Rickandie op 11-12-2013, laatst gewijzigd op 10-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.