Rickandie » Specials » Middeleeuwen

Middeleeuwen door een andere bril

Over de middeleeuwen is al heel veel geschreven. Deze artikelen voegen geen nieuwe kennis toe maar hopelijk is de kennis per artikel op een dermate wijze gebundeld dat er met weinig tekst veel weetjes opgedaan kunnen worden. En vooral is het de bedoeling dat op een prettig leesbare manier veel aspecten van de middeleeuwen de revue passeren.

Toen en nu

Veel van wat in de middeleeuwen heel gewoon was verbaast ons nog steeds en is ondenkbaar in deze tijd. Toch vindt ook een aantal dingen uit deze tijd de basis al in de middeleeuwen. Kruistochten worden weliswaar niet meer gehouden maar onze markten stammen af van de jaarmarkten uit die eeuwen. De zorg voor armen en bejaarden kennen we nu nog maar op een heel andere manier dan tijdens de middeleeuwen. Belastingen en tolheffingen bestonden destijds ook al.

Gelukkig veel veranderd

Duidelijk mag echter zijn dat er sinds de middeleeuwen zeer veel veranderd is zoals bijvoorbeeld in de armenzorg of de zorg voor andere groeperingen waar ooit begijnenhofjes voor werden opgericht of de bejaardenzorg.

Leven in de middeleeuwen

Maar over de middeleeuwen valt meer te vertellen zoals over de middeleeuwse keuken of het wonen in de middeleeuwen. Deze special bestaat uit een aantal artikelen over diverse onderwerpen.
Armenzorg in vroeger eeuwen

Armenzorg in vroeger eeuwen

In vroeger eeuwen is er een lange periode geweest dat een groot deel van de bevolking uit de steden zeer arm was. Mannen moesten van jongs af aan hard werken voor een zeer karig loon. Vooral in de win…
Begijnen vroom en kuis

Begijnen vroom en kuis

Begijnen zijn weduwen of nooit gehuwde vrouwen die door hun leefwijze lijken op kloosterlingen maar nooit een kloostergelofte hebben afgelegd. Zij hebben wel een gelofte van kuisheid afgelegd. Het gro…
Belastingen en accijnzen in de middeleeuwen

Belastingen en accijnzen in de middeleeuwen

In de middeleeuwen werden diverse soorten belasting geheven. Het heffen van belasting was in principe een zaak van de vorsten, landheren en steden. Aangezien de heffers van belastingen zelf konden bep…

De middeleeuwse keuken

Over middeleeuwers heerst wel eens de mening dat het geen fijnproevers waren maar wel veeleters. Toch was de adel gewend om vooral wild en gevogelte te eten zoals aalscholvers, kraanvogels, ooievaars,…
Hofje vroeger als oudedagsvoorziening

Hofje vroeger als oudedagsvoorziening

Een hofje bestaat uit een binnenpleintje met daar omheen een aantal gelijkvormige huisjes. De meeste hofjes zijn liefdadigheidshofjes die gebouwd werden in de dertiende tot de negentiende eeuw en ware…
Kruistochten als rechtvaardige oorlogen

Kruistochten als rechtvaardige oorlogen

De kruistochten die door de Christenen werden gehouden waren bedoeld om Jeruzalem, als heiligste plaats in het christendom, te heroveren op de moslims. De kruistochten waren militaire ondernemingen va…
Middeleeuwen in vogelvlucht

Middeleeuwen in vogelvlucht

Algemeen wordt onder de middeleeuwen de periode beschouwd van de achtste tot en met de veertiende eeuw. De vijftiende en zestiende eeuw wordt meer als een overgangsperiode bestempeld naar de nieuwe ti…

Opbouw en brandgevaar middeleeuwse steden

Een stad in de middeleeuwen ontstond dikwijls op een plaats waar zich vóór die tijd een kruispunt van handelswegen bevond. Een belangrijke reden hiervoor was dat vanwege de bloei van de handel er een…
Ridders in de middeleeuwen

Ridders in de middeleeuwen

Ridder is sinds de elfde eeuw de benaming van een krijgsman. Het is daardoor oorspronkelijk de naam van een functie en niet van een bepaalde stand zoals later. Aanvankelijk waren er twee soorten krijg…
Wapenschilden als herkenning en statussymbool

Wapenschilden als herkenning en statussymbool

Met een wapen wordt weliswaar in eerste instantie meestal een voorwerp of werktuig bedoeld om iemand aan te vallen of om zich te verdedigen maar een tweede betekenis van het woord wapen is een teken v…

Wonen in de middeleeuwen

Tot in de vroege middeleeuwen was de economie zelfvoorzienend. Er werd voornamelijk voedsel voor eigen gebruik geproduceerd. Ook kleding, gereedschap en huisraad was voor eigen gebruik. Van de 10e tot…
Gepubliceerd door Rickandie op 01-12-2011, laatst gewijzigd op 19-03-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.