Rickandie » Specials » Milieu

Milieu, nog veel te doen

Hoewel het woord milieu twee betekenissen heeft zullen de meeste mensen bij milieu meteen denken aan het natuurlijke leefklimaat. De belangrijkste elementen die daarmee te maken hebben zijn lucht, water en landschap. De gedachten zullen dan ook meteen gaan in de richting van een goed milieu met onder meer schone lucht, schoon water en een ongeschonden landschap.

Tweede betekenis

Overigens is de tweede betekenis van het woord milieu de omgeving waarin iemand leeft ofwel de sociale kring. Deze special gaat alleen over de eerste betekenis van het woord milieu.

Erfenis met vervuiling

Door de eeuwen heen is niet altijd even goed omgesprongen met het milieu. Veel gebieden hebben daarom een erfenis met veel vervuiling. De regelgeving is de laatste tientallen jaren gelukkig veel veranderd. Wat vroeger gewoon was is nu vaak verboden.

Vervuild water

Zo was het in de middeleeuwen gebruikelijk om de grachten van de steden te gebruiken als open riool. Dat water werd dan ook weer voor allerlei doeleinden gebruikt zonder dat er sprake was van voldoende zuivering. Geen wonder dat middeleeuwers liever bier dronken dan water wat zelfs door kinderen gebeurde. Maar het bier had overigens niet het hoge percentage alcohol van tegenwoordig.

Strenge wetgeving

Terwijl vroeger een schoorsteen van een bepaald aantal meters hoogte voldoende was om vuile lucht van fabrieken door af te voeren bestaat er nu strenge wetgeving die zoveel mogelijk vervuiling van de lucht moet tegengaan. De auto-industrie is ook al enige tientallen jaren bezig om motoren te produceren die minder luchtvervuiling veroorzaken. Die ontwikkeling zal zich nog wel voortzetten want het einddoel is nog niet bereikt.

Regels voor producten

Ook voor het vervaardigen en het gebruik van talrijke producten bestaan regels die een halve eeuw geleden ondenkbaar waren. Toch vinden velen dat we nog lang niet op de goede weg zijn en zijn zij bang dat we daardoor ons nageslacht met nog veel problemen opzadelen.
Milieuvriendelijk tuinieren voor meer vogels en vlinders

Milieuvriendelijk tuinieren voor meer vogels en vlinders

Een makkelijke manier om te tuinieren is om zonder pardon bestrijdingsmiddelen, kunstmest en alle andere milieu onvriendelijke producten te gebruiken. Maar een tuinliefhebber houdt toch van de natuur?…
Kwalijke afvalstromen

Kwalijke afvalstromen

Het is verontrustend dat er nog steeds afval verdwijnt naar ontwikkelingslanden. Het vormt een bedreiging voor mens, natuur en milieu. Regelgeving en handhaving daarvan is uitermate belangrijk. En dan…

Fijnstof en ongerustheid bij omwonenden van veehouderijen

De intensieve veehouderij zorgt de laatste jaren voor veel ongerustheid bij de omwonenden. De vrees om getroffen te worden door een bepaalde ziekte is groot sinds de Q-koorts een aantal slachtoffers h…

Milieubewust omgaan met reststoffen

Een ruime definitie van reststoffen is: alle afvalstoffen die nog opnieuw ergens voor gebruikt kunnen worden. Dit gaat van GFT (groenten, fruit en tuinafval) tot schaafsel in de meubelindustrie. Maar…

Energiebesparing door kunststof kozijnen

Kunststof kozijnen winnen nog steeds aan populariteit. Wat uitstraling betreft zijn ze nauwelijks meer van houten kozijnen te onderscheiden. Kunststof kozijnen zijn in zeer veel raamtypes te vervaardi…
Afval en milieuvriendelijke biomassacentrale

Afval en milieuvriendelijke biomassacentrale

In een biomassacentrale wordt biomassa door verbranding omgezet in energie. Die energie wordt daarna gedistribueerd in de vorm van warmte of stroom. Wat na de verbranding overblijft wordt gerecycled o…
Bier in plaats van water in de middeleeuwen

Bier in plaats van water in de middeleeuwen

Geen bierbrouwer die er nu nog aan denkt om water rechtstreeks uit rivieren te gebruiken om bier te maken. Eeuwen geleden was dat heel anders. Bierbrouwers gaven er toen om verschillende redenen een v…

Kunststof, milieu, inzameling en recycling

Kunststof heeft als licht verpakkingsmateriaal veel voordelen. De houdbaarheid van levensmiddelen is groter als deze in kunststof worden verpakt ten opzichte van onverpakt voedsel. Maar het grote nade…
Natuurvriendelijk schoonmaken met minder producten

Natuurvriendelijk schoonmaken met minder producten

Poetsgrage Nederlanders hebben een meterkast of kelderkast of aanrechtkast vol poetsmiddelen. Voor elke schoonmaakklus bestaat wel een speciaal middel zoals producten voor de badkamer, ramen, oven, te…
Milieuvriendelijk gebruik van grijs water of hemelwater

Milieuvriendelijk gebruik van grijs water of hemelwater

De term grijs water slaat uiteraard niet op de kleur van water want water is in de regel kleurloos. Met grijs water wordt huishoudelijk afvalwater bedoeld dat afkomstig is van alles behalve het toilet…

Milieubewust drukwerk laten verzorgen

Ook drukwerk verzorgen kan milieuvriendelijk. Oude technieken gingen vaak gepaard met veel schadelijke stoffen. Drukinkt en schoonmaakmiddel was dikwijls geen milieuvriendelijk materiaal. Drukproeven…
Gepubliceerd door Rickandie op 08-12-2013, laatst gewijzigd op 17-01-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.