Rickandie » Specials » Natuurgebieden

Natuurbescherming en natuurbehoud hoog in vaandel

Met het alsmaar groeiende aantal woningen, dus uitbreiding van steden en dorpen, kunnen natuurgebieden in de knel komen als er niet genoeg zorg voor bestaat. Gelukkig beijveren zich velen voor bescherming en behoud van de gebieden en tegenwoordig ook voor de aaneenkoppeling van de bestaande gebieden. Een groot aantal organisaties bekommert zich om de natuur en ook zeer veel vrijwilligers verrichten werk in de natuurgebieden.

Verschillende natuurgebieden

Een natuurgebied kan zich kenmerken door:
  • Een gebied waar betrekkelijk weinig mensen (mogen) komen zoals duinen, heidevelden, kwelders en plassen.
  • Een gebied met bijzondere kwaliteiten op het gebied van fauna, flora, geologische gesteldheid en natuurwaarden.
  • Een gebied dat speciaal wordt beheerd, bijvoorbeeld door natuurorganisaties, vanwege de natuurwaarden waarbij een doel is om de kwaliteit te handhaven of te vergroten.
  • Een gebied dat door een gemeente is aangewezen in hun buitengebied en daar een wettelijke bescherming krijgt.

Recreatieve functie van natuurgebieden

Veel natuurgebieden, met uitzondering van de niet toegankelijke, hebben een duidelijke recreatieve functie. Even uit de dagelijks sleur en een fikse wandeling maken in de natuur doet velen goed. Niet alleen het genieten van de natuur is dan goed voor lijf en leden maar zeker ook het meer bewegen dan van de bank naar de keuken is goed voor een mens.

Organisaties voor natuurbescherming

Om de natuur te beschermen bestaan diverse organisatie en instellingen met als grootsten:

De 12 Landschappen

Die organisatie is een samenwerkingsverband van 12 provinciale Landschappen. Samen hebben zij meer dan 100.000 hectare natuurgebied in eigendom en in beheer.

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

Deze verenging wordt meestal kortweg Natuurmonumenten genoemd en is een organisatie die natuurgebieden aankoopt en beheert waartoe als kleinste behoort Fort Ellewoutsdijk dat slechtst 1 hectare omvat en als grootste De Wieden met 5847 hectare.

Staatsbosbeheer

Deze organisatie beheert de natuurgebieden en bosgebieden die in bezit zijn van de Nederlandse staat. Met het beheer van ongeveer 260.000 hectare is Staatsbosbeheer de grootste beheerder op natuurgebied van Nederland. Hoewel de naam doet vermoeden dat alleen bos wordt beheerd is dit niet het geval. Staatsbosbeheer beheert ook andere natuurgebieden. Overigens is het beheren van bos in ons land een andere kwestie dan in verre landen waar duurzaam bosbeheer van belang is voor het behoud van de bossen.

Natuur en vrijwilligers

Groen vrijwilligerswerk kan op veel plaatsen worden verricht. Op de website natuurwerk.nl zijn talrijke organisaties te vinden waar vrijwilligers terecht kunnen. Dat kan gaan van bomen knotten tot vogels inventariseren of kinderactiviteiten verzorgen en voorlichting geven. Maar ook bij de grotere organisaties wordt veel vrijwilligerswerk verricht.

WWF en WNF

Uiteraard kennen we niet alleen in onze streken natuurgebieden. Wereldwijd zijn er ontelbare hoewel daar niet altijd sprake is van de juiste bescherming. De belangrijkste organisatie die zich wereldwijd voor de natuur inzet is het WWF (World Wide Fund) met als Nederlandse tak het WNF (Wereld Natuur Fonds).
Edelherten op de Veluwe

Edelherten op de Veluwe

De Veluwe telt een groot aantal edelherten. Elke zomer neemt de hoeveelheid toe. Daarom is het noodzakelijk dat er jaarlijks voldoende worden afgeschoten om ook gevaarlijke toestanden te voorkomen op…
Heide, type landschap en populair recreatiegebied

Heide, type landschap en populair recreatiegebied

Heide wordt gekenmerkt door zure en onvruchtbare grond. Oorspronkelijk werd heide aangetroffen in duinen, berggebieden boven de boomgrens en aan de randen van hoogveen. Heide komt voor zowel in gebied…

Het Groene Woud, recreatiegebied in opkomst

Het Groene Woud is het gebied in de driehoek tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. Het gebied biedt veel mogelijkheden om verder uit te groeien als recreatiegebied met minicampings, culinaire fietst…

Oeros komt terug

Het is de bedoeling dat over een aantal jaren alle natuurgebieden in Nederland rechtstreeks met elkaar in verbinding staan. Dieren kunnen zich dan over grote afstanden verplaatsen. Maar dan hebben we…
Oostvaardersplassen met streven naar ongerepte natuur

Oostvaardersplassen met streven naar ongerepte natuur

Een natuurgebied is in principe een gebied dat de mens om zich heen ziet als niet door hem gewijzigd. Maar volgens die enge definitie bestaat er in dunbevolkte landen maar weinig natuur. Immers, veel…

Plaggenhutten vooral in veengebieden

Een plaggenhut is een zeer primitief soort huis. Het is nog geen honderd jaar geleden dat er duizenden mensen in plaggenhutten woonden. Dikwijls woonde dan een groot gezin in slechts één vertrek onder…

Wijstgronden aan de Peelrand

Aan de rand van het Peelgebied zijn op de hooggelegen Peelhorst enkele natte gebieden te vinden, de zogenaamde wijstgronden. Hoog en nat is in die gebieden een bijzondere combinatie en een kenmerk van…
Gepubliceerd door Rickandie op 28-02-2014, laatst gewijzigd op 24-01-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wikipedia