Rickandie » Specials » Nederlandse musea
Rickandie: Informatie van A tot Z

Musea in allerlei soorten

Nederland telt een groot aantal musea. Een aantal daarvan zijn wereldbekend en worden door toeristen uit veel landen en zeker ook uit Amerika bezocht. Zelfs de groten der aarde zien tijdens bliksembezoeken kans de Nederlandse cultuur op te snuiven ergens in een museum. Zo plande Barak Obama voorafgaand aan de nucleaire top in maart 2014 een bezoek aan het Rijksmuseum dat door velen als topmuseum van ons land wordt beschouwd.

Talrijke culturele gebieden

Musea zijn er op talrijke culturele gebieden met vaak een bepaalde richting als specialisme. Zo zijn er musea die voornamelijk bestaan uit schilderwerken van beroemde kunstenaars maar ook verzamelingen van bijvoorbeeld beeldjes en afbeeldingen van kikkers. In een ander museum staan voornamelijk rijtuigen opgesteld en weer een ander biedt alles wat met de zee te maken heeft. Ook zijn er musea die rond een bepaald beroep zijn samengesteld zoals een klompenmuseum of waar een zeker product centraal staat zoals een kaarsenmuseum. Een museum kan ook geheel gewijd zijn aan een bepaald persoon.

Niet vrij toegankelijk

Een bezoek aan een museum is soms gratis maar in de meeste gevallen moet entree worden betaald. Vaak kunnen de entreekosten laag worden gehouden omdat een museum op een jaarlijkse subsidie van de overheid kan rekenen. Ook zijn er musea waar vrijwilligers worden ingezet om de personeelskosten zo laag mogelijk te houden. En er bestaat een abonnement-vorm waarbij voor een jaarlijks bedrag veel musea zonder bijbetaling kunnen worden bezocht.

Informeren vooraf

De openingstijden van musea zijn wel verschillend met het ene museum een vrije dag op maandag en het andere op een andere dag. Ook de weekendopeningen zijn verschillend. En voor sommige musea moet een afspraak worden gemaakt voor een bezoek. Tevoren goed informeren is daarom noodzakelijk om niet aan een gesloten deur te komen staan. De meeste musea hebben een website met uitgebreide informatie en kunnen via een paar zoekwoorden als naam en vestigingsplaats snel worden gevonden.

Soorten collecties

De inrichting van een museum heeft meestal als belangrijk element een vaste eigen collectie met objecten die altijd te zien zijn. Daarnaast hebben veel musea een wisselende tentoonstelling die enkele maanden of soms langer duurt. Dit kunnen ook tentoonstellingen zijn die steeds enkele maanden in een ander museum te bezichtigen zijn en ook wel reizende tentoonstellingen worden genoemd. Veel musea beschikken naast de vaste collectie of wisselende tentoonstelling over een eigen bibliotheek, informatieafdeling, museumwinkel en horeca. Grotere musea organiseren regelmatig rondleidingen en workshops of hebben lesprogramma’s.

Bijzondere gebouwen

Musea zijn heel vaak gevestigd in bijzondere gebouwen. Dat kunnen zowel historische gebouwen zijn als hedendaagse door architecten ontworpen gebouwen die dan meestal een zeer aparte uitstraling hebben. De historische gebouwen vallen dikwijls onder bescherming van de monumentenzorg.

Museum voor Religieuze Kunst in Uden

Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden bestaat sinds 1973. De collectie was destijds nog bescheiden en was te vinden in een vrijgemaakte vleugel van de abdij van de zusters Birgittinessen. In latere…
MuZEEum van Vlissingen vertelt over de zee

MuZEEum van Vlissingen vertelt over de zee

Voor veel Zeeuwen bracht de zee naast strijd en verlies ook roem en rijkdom. Het MuZEEum in Vlissingen laat daar veel van zien en toont op een boeiende manier veel van de rijke Zeeuwse maritieme gesch…

Mondriaanhuis deel van CultuurLint Amersfoort

Het Mondriaanhuis is een museum voor Constructieve en Concrete Kunst. Het museum is te vinden in het geboortehuis van Piet Mondriaan aan de Kortegracht 11 te Amersfoort. In het gebouw bevond zich ooit…

Museum Flehite in Amersfoort

Museum Flehite is te vinden in het historische centrum van Amersfoort aan de Westsingel 50. Het museum is gevestigd in drie zogenaamde muurhuizen. Een muurhuis is een huis dat op een oude stadsmuur is…
Gepubliceerd door Rickandie op 25-03-2014, laatst gewijzigd op 05-08-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wikipedia
Schrijf mee!