Rickandie » Specials » Symbool

Snelle herkenning door symbolen

Een symbool is een teken of afbeelding waarmee iets bepaalds wordt uitgedrukt. Het meest bekende symbool is wellicht het hart waarmee liefde wordt uitgedrukt. Bij een symbool bestaat niet altijd een directe relatie tussen de tekening of afbeelding en de betekenis daarvan. Een hart als symbool van de liefde heeft niet direct iets met een hart te maken maar het hart van verliefden kan wel sneller kloppen.

Afstamming en betekenis

Het woord symbool stamt af van het Griekse zelfstandige naamwoord symbolon of sumbolon dat kenteken, herkenningsteken of teken betekent. Het Griekse werkwoord symballoo betekent bijeenbrengen, ontmoeten of vergelijken.

Afspraken

De betekenis van symbolen berust op afspraken. Voor heel veel betekenissen had evengoed een ander symbool gebruikt kunnen worden maar door die afspraken weet iedereen (vaak wereldwijd) wat er wordt bedoeld.

Symbolen in het dagelijkse leven

Symbolen komen we dagelijks tegen en zijn vaak verwerkt in reclameborden, logo’s, handelsmerken en vlaggen ook zien we ze dikwijls bij verwijzingen zoals bijvoorbeeld naar een toilet, lift, nooduitgang of parkeergarage. Ook zijn symbolen vaak een onderdeel van verkeersborden of waarschuwingsborden bijvoorbeeld tegen gevaarlijke stoffen of gevaarlijke locaties.

Religies en symbolen

Symbolen komen ook voor bij religies. Zeer bekend is uiteraard het kruis als symbool van het christendom. Verder komen onder meer voor de davidster voor het jodendom, het dharma wiel voor boeddhisme en yin yang voor het taoïsme.

Wetenschap, geldwereld sport en spel

Talrijke symbolen worden ook toegepast in de wetenschap zoals bijvoorbeeld in de wiskunde als onderdeel van formules. Ook in de geldwereld bestaan allerlei symbolen om de geldsoort aan te geven. Bij sport en spel worden ook vaak symbolen gebruikt om iets aan te geven zoals op speelkaarten harten, klaveren, ruiten en schoppen.
Het hart als symbool

Het hart als symbool

Het hart heeft in veel culturen een symbolische betekenis. Een wereldwijde betekenis van het hart is symbool van de liefde dat sinds de middeleeuwen in zwang is. Maar niet alleen die betekenis is univ…
De leeuw als symbool

De leeuw als symbool

De leeuw heeft in veel culturen een symbolische betekenis. Zo was in het oude China de leeuw een symbool voor dapperheid. In de Griekse mythologie trok hij de wagens waarop goden zetelden en was symbo…
Bovenlichtversiering met snijraam als statussymbool

Bovenlichtversiering met snijraam als statussymbool

Met de deur in huis vallen, was tot de zeventiende eeuw letterlijk het geval. Het eerste woonvertrek had als afsluiting naar de straatzijde alleen een deur. Er was gaan sprake van een hal of gang waar…

Oirschot, meubelindustrie en symbool De Grote Stoel

Halfweg de negentiende eeuw trokken veel ambachtslieden naar Amerika. Zij dachten daar een beter bestaan te kunnen opbouwen zowel sociaal als economisch. Het was de tijd van de industriële revolutie w…
Dagelijkse confrontatie met symbolen en pictogrammen

Dagelijkse confrontatie met symbolen en pictogrammen

Symbolen en pictogrammen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ze zijn onder meer te vinden in de beeldende kunst, reclame, politiek, op straat en in de kerk. We zijn ons er eigenlijk…
Wapenschilden als herkenning en statussymbool

Wapenschilden als herkenning en statussymbool

Met een wapen wordt weliswaar in eerste instantie meestal een voorwerp of werktuig bedoeld om iemand aan te vallen of om zich te verdedigen maar een tweede betekenis van het woord wapen is een teken v…
Wapenspreuken van Nederland, België en Frankrijk

Wapenspreuken van Nederland, België en Frankrijk

Een spreuk is een soort uitdrukking of zegswijze met een diepere betekenis. Een wapenspreuk is een spreuk die ergens op een wapenschild of blazoen is verwerkt. Soms wordt een wapenspreuk ook wel devie…
Santiago de Compostella: bedevaart met schelp als symbool

Santiago de Compostella: bedevaart met schelp als symbool

Bedevaarten hebben van oudsher meestal een religieus karakter. Religieuze pelgrims hebben dikwijls als doel om relikwieën te vereren die zich in de bedevaartplaats bevinden. Een ander doel kan boetedo…
Gepubliceerd door Rickandie op 20-01-2014, laatst gewijzigd op 11-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wikipedia