Rickandie » Specials » Taalproblemen

Analfabetisme, dyslexie en bedoelingen goed overbrengen

Een taal leren lijkt kinderlijk eenvoudig omdat kinderen een taal in de praktijk bijna letterlijk spelenderwijs leren. Anders is dit als je op latere leeftijd een taal wilt leren. Daar moet heel wat moeite voor worden gedaan. In die gevallen gaat het uiteraard niet om de moerstaal maar om wat een “vreemde taal” wordt genoemd. Maar een taal leren bestaat natuurlijk niet alleen uit het leren spreken van die taal maar ook het leren lezen en schrijven en dat kan veel problemen opleveren.

Wereldwijd nog taalproblemen

Daar waar geen of slecht onderwijs wordt gegeven bestaat daarom nog in meer of mindere mate analfabetisme. Onder volledig analfabetisme moet worden verstaan het helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Iemand die daar in mindere mate moeite mee heeft wordt laaggeletterd genoemd. Wereldwijd bestaat nog veel analfabetisme en laaggeletterdheid.

Trucjes niet altijd volledige oplossing van problemen

Soms zijn kinderen niet of niet volledig in staat om aan het onderwijs mee te doen. Dat levert op zijn minst taalachterstand op maar in ergere gevallen analfabetisme. Later volledig meedoen aan de maatschappij is dan vrijwel uitgesloten. Soms zijn handige trucjes aangeleerd om aan de dagelijks problemen van niet te kunnen lezen of schrijven te ontkomen maar in de meeste gevallen zullen de taalproblemen onoplosbaar zijn.

Aanpassingen kunnen dikwijls wel helpen

Naast problemen die ontstaan doordat nooit lezen en schrijven is geleerd zijn er ook problemen met het leren op zich. Een handicap daarbij kan dyslexie zijn. Dyslexie wordt ook wel woordblindheid genoemd. Een dyslecticus heeft moeite met lezen, spellen en schrijven. Die handicap levert in de praktijk minder problemen op dan analfabetisme. Met de juiste aanpassingen is het zelfs zeer goed mogelijk om toch carrière te kunnen maken.

Lichamelijke uitdrukking

Naast gesproken en geschreven taal bestaat er een mogelijkheid de taal een extra dimensie te geven door zogenaamde non-verbale taal. Vooral iemand die om welk taalprobleem dan ook niet goed uit zijn woorden kan komen kan door middel van een lichamelijke uitdrukking kracht bijzetten aan zijn woorden. Bijvoorbeeld iemand die een ander tot rust wil manen kan dat doen door naast de gebezigde taal ook bepaalde handbewegingen te maken zoals het langzaam op en neer gaan van boven naar beneden.

Bedoelingen overbrengen

Een andere manier om de taal of de bedoelingen daarvan te versterken is door middel van stemgebruik. Alleen al door de geluidssterkte kan aan woorden letterlijk kracht bijgezet worden. Als daarbij ook nog muziek wordt gebruikt ontstaat een uitgebreide manier om iets door middel van taal over te brengen waar songwriters dankbaar gebruik van maken.

Problemen voorkomen

Hoewel bij het toepassen van non-verbale taal niet altijd sprake is van taalproblemen kan die manier van uiten toch een belangrijk element zijn bij het overbrengen van bedoelingen waarmee dikwijls problemen vermeden kunnen worden.

Gesproken en geschreven taal

Taal is een middel om te communiceren dus om gedachten, gevoelens en bedoelingen over en weer kenbaar te maken. Meestal wordt met taal het systeem bedoeld dat gevormd wordt door samenhangende woorden.…
Stemtaal als extra boodschap in de communicatie

Stemtaal als extra boodschap in de communicatie

Stemtaal is een moeilijk te verklaren begrip. Letterlijk betekent het de taal van de stem maar wat dient dan onder taal te worden verstaan? Taal heeft immers vooral met woorden te maken. Maar taal in…
Dyslexie en toch mooie carrière

Dyslexie en toch mooie carrière

Voor velen is lezen en schrijven een dagelijkse bezigheid die geen problemen oplevert. Maar dat geldt niet voor iedereen. Voor een dyslecticus gaat die vlieger niet op want die heeft moeite met lezen…
Analfabetisme en dyslexie en maatschappelijke belemmeringen

Analfabetisme en dyslexie en maatschappelijke belemmeringen

Een analfabeet is iemand die niet kan lezen en schrijven. Maar zoals bij veel vaardigheden zijn er gradaties in het kunnen lezen en schrijven. Analfabeten die het lezen en schrijven slechts in onvoldo…
Non-verbaal, communiceren zonder woorden

Non-verbaal, communiceren zonder woorden

Non-verbaal is een manier van iets overbrengen waar we ons wellicht niet altijd bewust van zijn. Toch is het in de meestal gevallen ooit aangeleerd en daarna een automatisme geworden. Daar is niets mi…

Uithangbord, gaper en kapperspaal ooit voor analfabeten

Een uithangbord is een bord dat loodrecht op een gevel is geplaatst. Het onderscheidt zich daardoor van een gevelbord dat plat op de gevel is bevestigd en dat dikwijls een tekst bevat. Ook op uithangb…
Gepubliceerd door Rickandie op 31-03-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.