Rickandie » Specials » Stemgebruik

Van gebrabbel tot uitging van emotie

Van gebrabbel tot uitging van emotie Een mens gebruikt zijn stem om met anderen te kunnen praten, om te zingen, te roepen of commando’s te geven. Maar ook het neuriën van een deuntje gaat via de stem bijvoorbeeld op een zonnige middag door de natuur fietsend of in de file op een grauwe winterdag. We staan er nooit bij stil op welke manier dat gebeurt en hoe we onze stem hebben leren gebruiken vanuit het gebrabbel als baby tot bij wijze van spreken diva in een opera van Verdi.

Stem en praten en zingen

Een stem klinkt dankzij de zich in het strottenhoofd bevindende stembanden die in trilling kunnen worden gebracht. De basistechniek daarvoor is weliswaar aangeboren maar later hebben we, door het vermogen om te kunnen luisteren en nabootsen, geleerd om de stem aan te wenden voor het uitspreken van woorden. Velen hebben die techniek zodanig uitgebreid dat zij hun stem als een soort muziekinstrument kunnen gebruiken. Dat heeft zangers en zangeressen opgeleverd in alle soorten en kwaliteiten.

Schouderklopje in plaats van volzin

Communiceren doen we in eerste instantie met de stem maar daarnaast speelt in de communicatie ook het non-verbale een belangrijke rol. Gedachten en bedoelingen overbrengen gebeurt vooral ook door lichaamstaal die gaat van bepaalde gezichtsuitdrukkingen tot dreigende houdingen. Zelfs letterlijke lichaamstaal wordt soms toegepast om duidelijk te maken wat we bedoelen. Een schouderklopje zegt soms meer dan een duidelijk uitgesproken volzin.


Gebruik van de stem

De stem wordt vooral gebruikt om te communiceren waarvoor een taal is ontwikkeld die niet alleen uitgesproken kan worden maar ook op schrift kan worden gesteld. Van letters naar woorden en zinnen is de meesten al zeer jeugdig bijgebracht ook al zijn er wereldwijd nog steeds velen die de techniek daarvoor nooit geleerd hebben. Gelukkig is dat met het stemgebruik anders en kunnen ook analfabeten zich wel uitdrukken in uitgesproken woorden en zinnen.

Fluisteren of schreeuwen

Maar naast de taal die bestaat uit woorden en zinnen is er ook een taal die het gebruik van de stem op zich betreft. Een stem kan op veel manieren klinken wat in de communicatie kracht bij kan zetten aan de bedoelingen waarbij sprake is van stemtaal. Om iets liefs te zeggen zal iemand niet gauw gaan roepen en om een commando te geven is een hardere stem nodig. Die stemtaal heeft in veel gevallen vooral met emotie te maken.
Zangstemmen niet alleen bas, tenor, alt en sopraan

Zangstemmen niet alleen bas, tenor, alt en sopraan

Bij zangstemmen wordt al gauw gedacht aan bas, tenor, alt en sopraan. Dat komt wellicht omdat veel muziekliefhebbers, die ook in een koor zingen, daar meestal mee te maken hebben. Veel koorcomposities…
Non-verbaal, communiceren zonder woorden

Non-verbaal, communiceren zonder woorden

Non-verbaal is een manier van iets overbrengen waar we ons wellicht niet altijd bewust van zijn. Toch is het in de meestal gevallen ooit aangeleerd en daarna een automatisme geworden. Daar is niets mi…

Gesproken en geschreven taal

Taal is een middel om te communiceren dus om gedachten, gevoelens en bedoelingen over en weer kenbaar te maken. Meestal wordt met taal het systeem bedoeld dat gevormd wordt door samenhangende woorden.…
Menselijke stem en werking stembanden

Menselijke stem en werking stembanden

Onder de menselijke stem kan het vermogen om geluid voort te brengen door middel van het laten trillen van de stembanden worden verstaan en ook dat geluid op zich. Met de toevoeging zang aan het woord…
Stemtaal als extra boodschap in de communicatie

Stemtaal als extra boodschap in de communicatie

Stemtaal is een moeilijk te verklaren begrip. Letterlijk betekent het de taal van de stem maar wat dient dan onder taal te worden verstaan? Taal heeft immers vooral met woorden te maken. Maar taal in…
Gepubliceerd door Rickandie op 15-02-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties