Rickandie » Specials » Vaarwegen

Groot netwerk van vaarwegen voor binnenvaart

Groot netwerk van vaarwegen voor binnenvaart Rivieren en kanalen en sommige meren zijn vaarwegen die behoren tot de zogenaamde binnenvaart in tegenstelling tot de zeevaart en de vaart over grote diepe meren. In Nederland en België bevindt zich een aantal duizenden kilometers vaarwegen die gebruikt worden voor de beroepsvaart. Vanuit de binnenlandse vaarwegen kunnen ook andere grote Europese vaarwegen worden bereikt en vindt goederenvervoer plaats over grote afstand.

Vaarwegen in Europa

Het Europese netwerk van vaarwegen heeft bijna tweeënvijftigduizend kilometer kanalen, rivieren en bevaarbare meren. Door die fijnmazigheid kunnen met de binnenvaart zeer veel bestemmingen worden bereikt. Bijvoorbeeld vanuit Nederland naar de Zwarte Zee of naar Bazel maar ook van Delfzijl naar Antwerpen. Soms zijn dan kleine schepen noodzakelijk omdat de vaarwegen smal en ondiep zijn. Vaarwegen hebben overigens niet alleen nut voor de binnenvaart maar vormen ook een compleet watersysteem met onder meer waterafvoer als belangrijke functie.

Indeling van de vaarwegen

Alle vaarwegen zijn sinds 1954 ingedeeld in zes hoofdmaten van schepen.
KlasseGrootteMax. lading
0Kleine schepen300
ISpits400
IIKempenaar600
IIIDortmunder1000
IVRijn-Hernekanaalschip1350
VGroot Rijnschip3500

Vaarwegen in Nederland

Het vaarwegennetwerk van Nederland is ongeveer vijfduizend kilometer lang. De Nederlandse vaarwegen worden ingedeeld in klassen naarmate de soort vaarten.
TypeSoort vaart
AGrote beroepsvaart
BKleine beroepsvaart
CPleziervaart
0Overige (kano's e.d.)

Vaarwegen in België

België telt ongeveer tweeduizend kilometer vaarwegen. Iets meer dan vijftienhonderd kilometer daarvan wordt gebruikt voor de beroepsvaart.

Grachten als speciale vaarwegen

Een speciaal soort vaarwegen zijn grachten die in tegenstelling tot de middeleeuwen louter worden gebruikt voor de pleziervaart. Zeker in een stad als Amsterdam met vele grachten voeren er in de middeleeuwen handelsschepen over maar tegenwoordig voornamelijk pleziervaartuigen en rondvaartboten voor toeristen.

Netwerk vanaf mondingen grote rivieren

Nederland kent een prima netwerk voor het vervoer over water vanaf de mondingen van grote rivieren. De mondingen van de Maas, Rijn en Schelde vormen een soort toegangspoort tot het achterland van Europa. Vanuit die mondingen zijn ook verbindingen naar ver weg gelegen steden mogelijk.

Kunstwerken en functies

De infrastructuur van vaarwegen kent ook zogenaamde kunstwerken. Met een kunstwerk worden in deze zin bruggen, sluizen, stuwen waterkeringen en in België en Frankrijk ook scheepsliften bedoeld. Sommige kunstwerken zijn noodzakelijk voor de doorstroming van het andere verkeer en anderen hebben een functie van waterbescherming of vaarwegbeheersing.
De kunstwerken zijn mede bepalend voor de afmetingen van schepen die door de vaarwegen kunnen gaan.

Overheid en richtlijnen

Om in Nederland vaarwegen te ontwerpen en in te richten moet Rijkswaterstaat zich aan de Richtlijnen Vaarwegen 2011 houden. Op die manier weten de gebruikers ook precies waar ze aan toe zijn. Om veilig te kunnen varen gelden verkeersregels en wordt gebruik gemaakt van verkeerstekens zoals borden, drijvende markeringen en seinlichten. De tekens worden geplaatst volgens de Richtlijnen Scheepvaarttekens.
Behoud en verbetering binnenvaartwateren

Behoud en verbetering binnenvaartwateren

De binnenvaart vervult een onmisbare functie omdat het een veilige en efficiënte en betrouwbare manier is om goederen te vervoeren. Daarmee draagt zij op een milieuvriendelijke manier bij aan het nati…
Binnenscheepvaart en het economische belang

Binnenscheepvaart en het economische belang

De binnenscheepvaart is een belangrijke schakel in de Europese logistiek. Binnenschippers vervoeren vooral goederen over rivieren en kanalen en verzorgen daarnaast personenvervoer. Binnen Europa heeft…
Binnenvaart en opleiding voor bemanning

Binnenvaart en opleiding voor bemanning

Onder binnenvaart valt het vervoer van personen en goederen over water binnen de kustlijnen. Buiten de kustlijnen wordt gesproken over zeevaart. De binnenvaart is een belangrijke professionele bedrijf…

Geschiedenis van de vaarwegen

Ooit was de huidige Oude Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk. Die rivier werd, evenals andere grote rivieren, gebruikt om de troepen snel te kunnen verplaatsen. Om die reden werd een tweetal grac…

Overheid stimuleert veilige binnenvaart

De binnenvaart, met vaarwegen als rivieren, kanalen en bevaarbare meren, stoot beduidend minder CO2 uit dan vrachtagens. Tevens gebeuren er zeer weinig ongelukken in de binnenvaart. Mede om die redene…

Soorten binnenvaartschepen

Een binnenvaartschip is een schip dat in principe niet zeewaardig is en goederen en personen vervoert over binnenwateren zoals rivieren en kanalen. De officiële naam, zoals die wordt gebruikt in de we…

Vaarwegen van de binnenvaart

Nederland heeft als handelsland zeer gunstige mogelijkheden voor vervoer over water. De haven van Rotterdam is wat dat betreft een mainport (knooppunt van goederenvervoer) van wereldformaat. Tevens be…
Gepubliceerd door Rickandie op 22-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Bernswaelz, Pixabay
  • http://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaarweg
  • https://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx