Rickandie » Specials » Veilig in huis

Risico’s in huis en waarschuwingssystemen

Risico’s in huis en waarschuwingssystemen Je veilig voelen in huis lijkt heel vanzelfsprekend. Je bent immers beschermd door muren met goed sluitende deuren en ramen en hebt een degelijk dak boven je hoofd. Wie doet je wat? Maar toch kent een huis en het leven daarin diverse gevaren. Die gevaren lopen uiteen van spullen waar over gestruikeld kan worden tot het vergeten zijn van belangrijke gebruiksaanwijzingen bij bepaalde apparatuur. Zoals er iets bestaat als bedrijfsblindheid bestaat er ook een omgaan met dingen in huis waarbij nauwelijks meer wordt nagedacht.

Waarschuwingssystemen

Voor een aantal gevaren bestaan beschermingen zoals waarschuwingssystemen. Die systemen geven een alarm af ingeval er iets mis is. Twee belangrijke systemen zijn een rookmelder en een koolmonoxidemelder. Beiden melders zouden eigenlijk in elke woning aanwezig moeten zijn maar dat is lang niet altijd het geval. Die systemen zijn voorzien van een luid alarm waardoor tijdig gewaarschuwd wordt voor onraad. Normaal gesproken zijn daarna de nodige maatregelen te nemen om erger te voorkomen.

Kritisch het huis rondgaan

Voor veel gevaren bestaan geen waarschuwingssystemen. Maar dan kan door oplettendheid naar veiligheid worden gestreefd. En beter nog is te trachten een en ander te voorkomen. Het is daarom goed om eens heel kritisch het huis rond te gaan om te beoordelen of er inderdaad nergens gevaar dreigt. Moet die trapleuning bijvoorbeeld niet wat vaster gezet worden? Hebben de noppen van de antislipmat in de badkamer nog wel voldoende zuigkracht?

Veiligheid en kinderen

Naarmate kinderen groter worden kan het aantal gevaren in huis voor hen oplopen. Staan alle gevaarlijke schoonmaakmiddelen hoog genoeg voor kinderen die in de groei zijn en die bij steeds meer spullen kunnen komen? Het traprekje voorkwam dat een kruipende kleuter op een onbewaakt ogenblik de trap op klauterde maar er komt een tijd dat de kleuter bij het haakje kan om het hekje te ontgrendelen. Zo zijn er wellicht talrijke dingen waar in het dagelijkse leven niet meer zo vaak bij wordt stilgestaan.

Oog voor risico’s

Een leven zonder risico’s is uiteraard niet mogelijk maar bepaalde risico’s trachten te voorkomen kan dikwijls wel. Voor talrijke apparaten bestaan regels om er goed mee om te gaan. Veel van die regels slaan op dingen die zich in huis bevinden. Die regels aanhouden is daarbij van groot belang om risico’s te vermijden. Vaak worden gebruiksaanwijzingen meteen na de aankoop van een apparaat weggegooid maar het geheugen is lang niet altijd sterk genoeg om de slechts één keer gelezen aanbevelingen te onthouden.
Alarmsystemen als beveiliging voor gebouwen en huizen

Alarmsystemen als beveiliging voor gebouwen en huizen

Alarmsystemen zijn er op gebaseerd om mogelijke inbrekers snel in de kraag te kunnen grijpen door de politie of om de brandweer snel ter plaatse te laten zijn. In dat geval moet het wel een systeem zi…
Badmatten en douchematten voor comfort en veiligheid

Badmatten en douchematten voor comfort en veiligheid

Een badkamer zonder badmatten is als een koningin zonder hoed. Zoals die hoed fleur geeft aan de verschijning van een koningin zo fleuren ook badmatten de badkamer op. Maar badmatten hebben ook prakti…
Koolmonoxidemelder slaat alarm bij onvolledige verbranding

Koolmonoxidemelder slaat alarm bij onvolledige verbranding

Koolmonoxide kan ontstaan door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen. Een apparaat waarbij dit kan voorkomen is een waterverwarmingstoestel zoals een geiser of cv. De schadelijke stof onts…
Rookmelders: voorkomen van verstikking door rook

Rookmelders: voorkomen van verstikking door rook

Een rookmelder is een klein apparaatje dat alarm slaat zodra het rook heeft waargenomen. Hoewel lang niet in elk huis een of meer rookmelders aanwezig zijn is die aanwezigheid om veilig te kunnen wone…

Veiligheid in en rond huis

Elk jaar komt er meer dan een half miljoen mensen bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis waarvan ruim de helft een ongeluk in of rond het huis is overkomen. Toch kunnen veel maatregel worden genom…
Gepubliceerd door Rickandie op 04-01-2018, laatst gewijzigd op 04-01-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties