Rickandie » Specials » Wegen

Vervoer van personen, materialen en goederen

Het woord wegen heeft twee heel verschillende betekenissen. Wegen betekent het gewicht van iets bepalen en ook het meervoud van een weg. In de betekenis van dat meervoud zijn wegen een soort stroken die geschikt zijn om verkeer over te laten gaan zoals auto’s, treinen en ander verkeer of een soort geulen die geschikt zijn om boten door te laten varen. De belangrijkste wegen zijn autowegen, spoorwegen en waterwegen.

Heerwegen van de Romeinen

Met een weg wordt tegenwoordig meestal een strook bedoeld die op een of andere manier verhard is. Verharde wegen zijn vooral ontstaan vanaf de tijd van de Romeinen om makkelijker rollend legermaterieel te kunnen vervoeren. De Romeinen legden duizenden kilometers zogenaamde Heerwegen aan.

ZOAB minder opspatten en geluid

Het verharden van wegen is geen kwestie meer van het gebruik van platte kasseien zoals bij de Romeinen maar van het aanbrengen van een bovenlaag als ZOAB (Zeer Open Asfalt) welke laag het opspatten van water voor een groot deel voorkomt en het geluid reduceert ten opzichte van andere deklagen.

Noodzakelijke kunstwerken voor drukker verkeer

Met het drukker worden van het verkeer werden steeds meer zogenaamde kunstwerken gebouwd. Kunstwerken zijn in dit verband onder meer bruggen, tunnels en viaducten die noodzakelijk zijn voor een betere doorstroming met ongelijkvloerse kruisingen of om makkelijker over obstakels heen te kunnen komen of onder waterwegen door te gaan.

Vaarwegen onder meer voor bulktransport

Vaarwegen zijn vooral bedoeld om grote hoeveelheden van allerlei materialen en goederen per boot te vervoeren. Onze vaarwegen worden eigenlijk niet gebruikt voor het vervoer van personen. Uitzonderingen vormen pleziertochten met slechts een beperkt aantal vaarkilometers ten opzichte van ander vervoer en vervoer van wal naar wal per pont.

Van paard en kar naar dubbeldekker

Naast het wegennet voor allerlei vervoer zijn ook de spoorwegen zeer belangrijk voor het vervoer van personen en goederen. De geschiedenis van de spoorwegen gaat terug naar 1828 toen in Frankrijk en Oosterrijk de eerste vervoersmogelijkheden ontstonden waarbij de wagens nog door paarden werden voortgetrokken. Van die tijd naar nu is er wel erg veel veranderd met onder meer diensten om het kwartier en gebruik van dubbeldekkers.

Heerwegen in het Romeinse Rijk en hun functie

De Romeinen legden naar alle delen van het Romeinse Rijk wegen aan. In totaal waren dat vele duizenden kilometers. De wegen waren vooral bedoeld voor het verplaatsen van de legers en ook voor de hande…
Spoorweg van ballastbed, bielzen en rails

Spoorweg van ballastbed, bielzen en rails

Een spoorweg is een speciale weg die aangelegd is om treinen over te laten rijden. Omdat de wielen van een trein sterk afwijken van de wielen van auto’s en vrachtwagens heeft een spoorweg opvallende v…

Straatbaksteen en straatbetonsteen ooit klinker genoemd

Een klinker was de naam van een bepaald model straatsteen welke nu onder een andere naam wordt gebruikt voor de bestrating in de wegenbouw. Officieel is de term klinker in 2005 vervangen door de namen…

Zoab en geen aquaplaning meer

Zoab (zeer open asfalt beton) is een wegverharding met een hoog percentage holle ruimte. Met zoab wordt het opspatten van water voorkomen en wordt geluid sterk gereduceerd ten opzichte van ander asfal…

Tunnels, kunstwerken in het wegennet

Een tunnel is een onderaardse gang die dient voor verkeer of transport en kunstmatig is aangelegd. Het verkeer kan bestaan uit autoverkeer, treinverkeer, fietsers en voetgangers. Daarnaast kunnen tunn…

Vaarwegen van de binnenvaart

Nederland heeft als handelsland zeer gunstige mogelijkheden voor vervoer over water. De haven van Rotterdam is wat dat betreft een mainport (knooppunt van goederenvervoer) van wereldformaat. Tevens be…

Geschiedenis van de vaarwegen

Ooit was de huidige Oude Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk. Die rivier werd, evenals andere grote rivieren, gebruikt om de troepen snel te kunnen verplaatsen. Om die reden werd een tweetal grac…
Geschiedenis Nederlandse Spoorwegen

Geschiedenis Nederlandse Spoorwegen

Spoorwegen zijn eigenlijk ontstaan om mijnwerkers tegemoet te komen in hun zware arbeid. Kolen werden in manden op de rug gedragen totdat er karretjes verschenen, die over houten rails konden rijden,…

Gietijzer voor Iron Bridge en nostalgische producten

Gietijzer bestaat uit het omsmelten van ruw ijzer samen met cokes en kalk. Na het smelten wordt het in vormen gegoten en is door zijn ruwe oppervlak duidelijk te herkennen. Tegenwoordig wordt weinig g…
Gepubliceerd door Rickandie op 05-02-2014, laatst gewijzigd op 30-03-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.