Rickandie » Specials » Westerschelde

Grillige vaargeul van Noordzee naar Antwerpen

De Zuidwest streek van Nederland lijkt op de kaart wel op een slokop-figuurtje van een computerspelletje. De bovenste helft van het figuurtje bestaat uit Walcheren en Zuid Beveland en de onderste uit Zeeuws Vlaanderen. Tussenin ligt de opengesperde mond die wordt gevormd door de Westerschelde en letterlijk bij vloed veel water van de Noordzee opslokt. Bij eb verdwijnt er weer veel water naar de zee.

Open zeearm vanwege scheepvaart

De Westerschelde is, in tegenstelling tot andere grote wateren in Zeeland, niet afgesloten in het kader van de Deltawerken. De reden daarvoor is dat de haven van Antwerpen door schepen bereikbaar moet zijn. De zeearm kent twee hoofdgeulen namelijk De Wielingen en het Oostgat via welke de scheepvaart wordt geleid. Het diepste punt van de zeearm meet 67 meter en bevindt zich nabij Borssele.

Autoveerdiensten overbodig door Westerscheldetunnel

Ooit waren er drie autoveerdiensten over de Westerschelde. De veerdienst van Terneuzen naar Hoedekenskerke is al opgeheven in 1972. In 2003 is een tunnel geopend van Terneuzen naar Ellewoutsdijk waarna de autoveerdiensten van Kruiningen naar Perkpolder en van Vlissingen naar Breskens zijn opgeheven. Van Vlissingen naar Breskens is echter wel een veerdienst voor personenvervoer en fietsvervoer in de plaats gekomen.

Uitgediepte vaargeul

De route door de Westerschelde naar Antwerpen bedraagt meer dan tachtig kilometer. Grote schepen ondervonden steeds veel hinder van de getijdenstroming, zandbanken en het bochtige traject. Om die reden vonden uitdiepingen plaats van de vaargeul. In het verleden zijn er echter regelmatig schepen vergaan. In het museum van Vlissingen, met de creatieve naam MuZEEum, is veel informatie te vinden over het verleden en over de scheepswrakken en opgedoken voorwerpen van onder meer VOC schepen.

Veilige doorvaart door Loodswezen

De Westerschelde is een van de drukst bevaren waterwegen van de wereld. Om schepen veilig door de grillige vaarweg te loodsen wordt al op zee een loods aan boord genomen vanaf een boot die vanuit Vlissingen vertrekt. Een loods is een specialist die bekend is met de getijdenstromingen, zandbanken en de grilligheid van de Westerschelde. Hij adviseert de officier van de wacht maar de kapitein blijft uiteindelijk verantwoordelijk.

Loodsen ook bij nacht en ontij op de verraderlijke Schelde

Sinds de 15e eeuw spelen loodsen een belangrijke rol in de scheepvaart van Zeeland. Vanaf die tijd is een schipper verplicht een loods in te schakelen voor het bevaren van de Schelde. De Schelde is im…

Scheepswrakken in de Westerschelde

De Westerschelde is een van de drukst bevaren rivieren van de wereld. Die waterweg geeft toegang tot havens in Nederland en in Vlaanderen. Tevens is het een van de meest moeilijke vaarroutes met een g…
MuZEEum van Vlissingen vertelt over de zee

MuZEEum van Vlissingen vertelt over de zee

Voor veel Zeeuwen bracht de zee naast strijd en verlies ook roem en rijkdom. Het MuZEEum in Vlissingen laat daar veel van zien en toont op een boeiende manier veel van de rijke Zeeuwse maritieme gesch…
Gepubliceerd door Rickandie op 11-03-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wikipedia