Rickandie » Specials » Angst

Een lastige emotie waar velen aan leiden

Angst is een emotie die in hetzelfde rijtje thuishoort als andere innerlijke belevingen en gevoelens zoals boosheid, vreugde en verdriet. De emotie angst kan door bepaalde situaties worden opgeroepen of spontaan optreden. Angst wordt in de regel als onprettig ervaren. Er kunnen zich bij angst allerlei vervelende verschijnselen voordoen. Maar angst kan ook een waarschuwing inhouden voor gevaar. Door die vorm van angst kan erger worden voorkomen.

Voortdurend angstig gevoel

Een lastige vorm van angst is een voortdurend angstig gevoel van iemand die snel vreest aan een ziekte te lijden. Bij elk mogelijk signaal wordt meteen aan veel erger gedacht dan wat het signaal inhoudt.

Blaffende honden bijten niet

Angst in de vorm van bang zijn voor honden komt zeer veel voor en vooral bij kinderen die weten dat ze een grote hond niet de baas kunnen. Vooral zonder volwassenen in de buurt, die niet kunnen helpen als er iets fout gaat, is die angst zeer groot. Daar komt bij dat de angst meestal toeneemt als het beest hard gaat blaffen. Maar zolang een hond blaft gebeurt er niets (blaffende honden bijten niet) maar dat is voor een kind niet altijd duidelijk.

Andere angst voor dieren

Angst heeft niet altijd met grote beesten te maken. Veel mensen zijn bang voor spinnen en ook voor kleine insecten als muggen, bijen en wespen. Die angst ontstaat uit vrees dat hen iets onaangenaams zal overkomen zoals een bijensteek. Bij spinnen ontstaat de angst meer omdat die er angstwekkend uitzien terwijl de meeste soorten voor mensen onschuldig zijn. De lekkere hapjes voor spinnen bestaan toch echt uit insecten die ze in hun web vangen.

Angst voor natuurverschijnselen

Angst voor natuurverschijnselen kan ook heel hevig zijn met als topper angst voor onweer met onverwachte felle lichtflitsen en hard geluid van de donder. Ook het simpelweg overdag donker kleuren van de lucht kan al angst veroorzaken. De vrees voor slecht weer met mogelijk onweer wordt door die lucht aangewakkerd.

Bang voor de tandarts

Vaak heeft angst te maken met de onbekendheid van de gevolgen van iets. Daar komt bij dat die gevolgen dikwijls als ernstiger worden ingeschat dan wat reëel is. Een vorm van dit soort angst is bang zijn voor de tandarts (overigens zal dit zelden persoonlijk bedoeld zijn). Tevoren staat niet vast dat iets pijn gaat doen en zeker de mate van de pijn is onbekend.

Tegenovergestelde spreekwoorden

“Angst is een goede raadgever”. Dit spreekwoord stemt tot voorzichtigheid. Maar het tegenovergestelde spreekwoord “Angst is een slechte raadgever”, houdt in dat als iemand zich laat leiden door angst kan het wel eens helemaal fout kan aflopen.
Astrafobie, angst voor donder en bliksem bij onweer

Astrafobie, angst voor donder en bliksem bij onweer

Zodra er donkere wolken komen opzetten en de eerste regendruppels vallen zijn er mensen waarbij het koude zweet bijna uitbreekt uit angst voor onweer. Hun omgeving reageert al gauw met: “Doe niet zo f…
Ziekteangst of hypochondrie: omgaan en hulp zoeken

Ziekteangst of hypochondrie: omgaan en hulp zoeken

Ziekteangst, ook hypochondrie genoemd, is de angst om een ernstige ziekte te hebben terwijl dit helemaal niet het geval is en er ook niets medisch te vinden is. Iemand die lijdt aan ziekteangst denkt…
Angst als waarschuwing of als begin van gewelddaden

Angst als waarschuwing of als begin van gewelddaden

Angst is de omstandigheid waarin iemand zich bevindt die op een of andere manier gevaar verwacht. Die omstandigheid wordt gekenmerkt door verschijnselen vooral op het lichamelijke en emotionele vlak e…

Extreme prikangst of naaldangst bij een inenting

Naar schatting komt extreme prikangst of naaldangst bij een inenting bij één op de duizend mensen voor. Van die duizend mensen heeft een aantal dermate grote angst dat die een onneembare barrière vorm…

Angst en bang zijn is te overwinnen

Angst hebben en bang zijn kan als twee gelijkwaardige emoties worden gezien. Sommigen vinden angst een iets sterkere emotie dan bang maar taalkundig zijn het eigenlijk synoniemen. In elk geval hebben…
Gepubliceerd door Rickandie op 20-02-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.