Rickandie » Specials » Beroepsziekten
Rickandie: Informatie van A tot Z

Regels en handhaving daarvan tegen beroepsziekten

Tot de beroepsziekten behoort een groot aantal aandoeningen die een gevolg zijn van het uitoefenen van een bepaald beroep. Er bestaan zeer veel beroepsziekten maar uiteraard hebben lang niet alle beroepen een groot risico om een van die ziekten op te lopen. Het zijn vooral beroepen waar het fysieke aspect een grote rol speelt. Maar ook bij beroepen waar psychisch veel van de werknemer wordt geëist kunnen bepaalde ziekten voorkomen.

Soorten beroepsziekten

Beroepsziekten liggen op de terreinen van:
  • Psychische stoornissen
  • De ademhalingswegen
  • De huid
  • Gehoorstoornissen
  • Het bewegingsstelsel
  • Het zenuwstelsel
  • Infecties

Veel voorkomende beroepsziekten

Beroepsziekten zijn vaak het gevolg van langdurig overmatig bepaalde spieren gebruiken zoals bouwvakkers of stratenmakers. Ook stofvorming of het werken met bepaalde stoffen kan tot beroepsziekten leiden zoals bijvoorbeeld werken met asbest. In veel beroepen bestaat er ook gevaar voor gehoorbeschadiging.

Regelgeving en beroepsziekten

Veel beroepen kennen risico’s bij de uitoefenen daarvan. De manier waarmee met risico’s wordt omgegaan heeft de laatste tientallen jaren veel aandacht. Er zijn ook veel overheidsregels gekomen om de risico’s zo laag mogelijk te houden. Het aanhouden van die regels is een verantwoordelijkheid voor zowel de werkgevers als de werknemers.

Handhaving van de regelgeving

Met name in de Arbowet zijn veel regels opgenomen die niet meer vrijblijvend zijn maar waar de werkgever verplicht is de regelingen te handhaven en de werknemers van beschermingsmiddelen moeten worden voorzien. Onder meer is de veiligheid met het omgaan van gereedschappen, materialen en bepaalde stoffen geregeld in die Arbowet.

Preventie

Er wordt ook veel gedaan om beroepsziekten te voorkomen. Zo heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten zich daarbij onder meer tot taak gesteld om informatie te verstrekken, vragen te beantwoorden en nascholing te verzorgen.

Relatie tussen werk en beroepsziekten

Het vaststellen of een ziekte direct te maken heeft met het beroep is niet altijd makkelijk. Er kan daarom een indeling worden gemaakt waarbij wordt uitgegaan van ziekten die zeker een gevolg zijn van het werk zijn, werkgebonden beroepsziekten waar ook een zekere relatie met oorzaken van buiten het werk zijn aan te geven en overige aandoeningen waarbij duidelijk is dat die in bepaalde beroepen meer voorkomen.
Gehoorschade leidt tot slecht kunnen verstaan

Gehoorschade leidt tot slecht kunnen verstaan

Gehoorschade wordt door iedereen die ermee te maken heeft als zeer vervelend ervaren. In veel situaties is gehoorschade er de oorzaak van dat je iemand niet of slecht verstaat. Het is heel gênant om d…
Gehoorschade en lawaaidoofheid bij teveel decibellen

Gehoorschade en lawaaidoofheid bij teveel decibellen

Muziekspelers en telefoons kunnen gehoorschade veroorzaken als ze geluid met teveel decibellen leveren. Maar niet alleen muziekspelers en telefoons zijn potentiële veroorzakers van gehoorschade. Ook i…
Asbest en de longziekten asbestose en mesothelioom

Asbest en de longziekten asbestose en mesothelioom

Twee zeer ernstige ziekten die veroorzaakt worden door het inademen van asbeststof zijn asbestose en mesothelioom. Asbestose is een vorm van stoflong en mesothelioom is een vorm van longkanker. Tegen…
Beroepsziekten en het beleid

Beroepsziekten en het beleid

Hoewel er verschillende definities voor bestaan wordt onder beroepsziekten algemeen aangenomen dat dit, zoals de term al aangeeft, ziekten zijn die ontstaan zijn door het uitoefenen van een bepaald be…

Geluid en regelgeving, niet alleen kwestie van decibellen

Geluiden werden eeuwenlang zonder problemen als passend in hun omgeving geaccepteerd. Zelfs bij de opkomst van de industrialisering en het lawaai van machines dat daarmee gepaard ging leek het voor de…
Geluidsoverlast en problemen met gezondheid

Geluidsoverlast en problemen met gezondheid

Geluidsoverlast is een van de meest ernstige hinderingen in de samenleving. Die overlast kan op allerlei manieren plaatsvinden van harde muziek in de tuin van de buren op een zomeravond tot het midden…
Veilig omgaan met containers

Veilig omgaan met containers

In een tijd dat steeds meer vervoer van goederen en stoffen in containers plaatsvindt speelt de veiligheid daarbij een alsmaar belangrijkere rol. Dat is het geval bij het lossen van containerschepen,…

Veilig werken en arbeidsmiddelen

Veilig werken is van een aantal dingen afhankelijk. Wellicht is het gedrag van de werker zelf hierbij het belangrijkst. Arbeidsmiddelen als machines en apparatuur kunnen op zich veilig zijn maar als e…

Arbocatalogi en streven naar meer

De arbocatalogus is een belangrijk document met betrekking tot de ambitie naar veilig en gezond werken. Een Arbocatalogus bevat oplossingen waarmee werkgevers kunnen zorgen voor een veilige en gezonde…

Arbocatalogus en veilig en gezond werken

De wetgever heeft er in 2007 voor gekozen om een belangrijke verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers neer te leggen waar het betreft veilig en gezond werken. Werkgevers en werknemers mogen v…

Veiligheid in de agrarische sector

Jaarlijks vinden in de agrarische sector enkele duizenden ongevallen plaats met lichamelijk letsel. Gevolg daarvan is ook dikwijls een korter of langer verzuim van de getroffene. De meeste ongevallen…
Gepubliceerd door Rickandie op 10-02-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!