Rickandie » Specials » Bijzondere hulp

Niet alles zelf oplossen

Op veel gebieden bestaan allerlei hulporganisaties die zeer bekend zijn en waar iedereen wel eens mee te maken kan krijgen. Maar voor een aantal doelgroepen zijn er bijzondere hulporganisaties. De bijzonderheid zit hem, naast specifieke persoonlijke situaties, vooral in de doelgroepen die ofwel minder bekend zijn ofwel uit betrekkelijk weinig personen bestaan. Toch is hulp voor degenen die daarbij horen zeker geboden om weer aan de maatschappij te kunnen deelnemen of het dagelijkse leven weer te kunnen oppakken.

Kleine doelgroepen

Dat de doelgroepen klein zijn komt omdat de situatie van degenen die daarbij horen gelukkig niet zo vaak voorkomt. Maar daarom is het zoveel te belangrijker dat er hulp voor hen bestaat om niet ergens in een vergeethoekje te raken. Het zijn dikwijls ook de extra schrijnende situaties die niet zo vaak voorkomen. Je zult maar tot die doelgroep horen.

Bijzondere hulpbehoefte kan iedereen treffen

De noodzakelijkheid van bijzondere hulp heeft niets met leeftijden te maken. Het komt zowel voor bij kinderen als bij volwassenen en ouderen en is meestal ook niet gebonden aan een bepaalde groepering uit de maatschappij. Ook speelt opleiding en zelfs het soort werkzaamheden dat wordt verricht niet altijd mee hoewel bepaalde beroepsziekten kunnen voorkomen waarbij wel sprake is van een bijzondere doelgroep.

Niet alleen menselijke hulp

Een voorbeeld van bijzondere hulp (waar velen nog onbekend mee zijn) is de hulp die geboden kan worden door een zogenaamde hulphond. Waar die ingezet wordt is sprake van praktische hulp voor lichamelijk gehandicapten. Maar voor het zo ver is moet de hond opgeleid worden door vrijwilligers die daar veel tijd en aandacht aan willen besteden.

Hulp zeer specialistisch

Soms is er bijzondere hulp nodig in situaties als bijvoorbeeld een herenletsel is opgelopen door een val. Goed dat dit op vele miljoenen mensen maar heel weinig voorkomt maar ook goed dat er een instantie is die specialistische hulp kan bieden.

Soms extra aandacht nodig voor bepaalde doelgroepen

Ook psychologische hulp is soms noodzakelijk voor op zich een kleine doelgroep. Ontspoorde jongeren komt naar verhouding van het totaal aantal jongeren niet zo veel voor maar specifieke hulp is zeker noodzakelijk om hen weer op het rechte pad te krijgen.

Bijzondere hulp op andere terreinen

Hoewel veelvoorkomend zijn het niet altijd hulpbehoeften op psychisch of medisch terrein. Ook is bijzondere hulp soms noodzakelijk voor bijvoorbeeld het zoeken naar werk door bepaalde doelgroepen of andere hulp voor op zich kleine groepen die niet alles zelf kunnen oplossen.

Jongeren weer op het goede pad

Jongeren die vastgelopen zijn, kunnen door de Jeugdzorg, in samenwerking met Zorgaanbieders, een aantal maanden naar het buitenland worden “gestuurd”. Zo gaan op jaarbasis meer dan driehonderd jongere…

Wajongers en de regelingen

Een Wajonger zit niet thuis met een minimale uitkering, maar zet zich in voor de maatschappij, met een aantrekkelijk financieel voordeel ten opzichte van een uitkering. Werkgevers hadden voorheen de n…
MEE voor meer levensgeluk

MEE voor meer levensgeluk

MEE is een organisatie die wil meewerken aan een goede kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking of chronische ziekte. De dienstverlening van MEE is onafhankelijk en deskundig en heeft een la…
Hersenkneuzing en nazorg door NAH

Hersenkneuzing en nazorg door NAH

Bij een hersenkneuzing raakt (in tegenstelling tot een hersenschudding) het hersenweefsel beschadigd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een ongeval. Bij zo’n kneuzing duurt het verlies van het bewust…

Stichting Chaja en ziekteverwerking door creativiteit

Stichting Chaja is een organisatie die mensen wil helpen in hun verwerkingsproces van de ziekte kanker. De naam Chaja is afgeleid van het Hebreeuwse woord "chai" dat “leef” betekent. Stichting Chaja s…

Hulp en ondersteuning bij scoliose

Scoliose is een verkromming van de ruggengraat. Nederland telt ongeveer 60.000 patiënten die lijden aan scoliose. Logisch dat er dan ook wel een vereniging bestaat ter ondersteuning van die patiënten…
Arbeidstraining voor jongeren bij De Loods

Arbeidstraining voor jongeren bij De Loods

De Loods is een bedrijvencentrum in het Zeeuwse Goes waar jongeren getraind worden om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. In het bedrijvencentrum werkt een aantal ondernemingen samen om de jonge…
ADL-hond: hulp bij lichamelijke beperking

ADL-hond: hulp bij lichamelijke beperking

Een ADL-hond is een bijzonder soort hulphond die getraind is om mensen met een lichamelijke beperking te helpen. ADL staat voor Activiteiten in het Dagelijkse Leven. Een ADL-hond is speciaal geselecte…
Eerste opvoeding hulphond door een gastgezin

Eerste opvoeding hulphond door een gastgezin

Een hulphond is een hond die speciaal is opgeleid om mensen met lichamelijke beperkingen te helpen. Hulphond Nederland is het expertisecentrum voor het opleiden en inzetten van hulphonden. Het doel va…
Gepubliceerd door Rickandie op 19-03-2014, laatst gewijzigd op 28-03-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.