Rickandie » Specials » Gedrag

Gedrag en Gedragsverandering

Vroeger op school kreeg je een apart punt voor gedrag. En trots als je was als het weer een acht was. Ouders waren daar ook altijd heel tevreden mee. Alsof gedrag het belangrijkste was en als je gedrag goed was kwam het wel goed met je later in de wereld.

Gedrag in soorten

Gedrag wordt vaak in verband gebracht met negatieve dingen zoals pesten. Maar gedrag is natuurlijk in veel breder verband te trekken omdat het immers betekent: manier waarop iemand zich gedraagt. Naast negatief gedrag bestaat er immers ook normaal gedrag, ongebruikelijk gedrag of vreemd gedrag.

Gedrag soms extra in de aandacht

Het accepteren van gedrag heeft te maken met de algemeen aanvaarde normen in de maatschappij. Wat ooit heel gewoon was hoeft dat nu niet meer te zijn omdat de normen veranderen. Ook liggen de accenten soms op een onderwerp dat meer dan anderen in de belangstelling staat. Zo trekt pestgedrag tegenwoordig erg de belangstelling.

Individueel en gedrag in groep

Gedrag is eigenlijk een soort tweerichtingsverkeer. Enerzijds wordt gedrag van binnenuit bepaald door gebruikelijke gedragspatronen waar een zeker normbesef aan ten grondslag ligt en anderzijds wordt het bepaald door prikkels van buitenaf. Prikkels van buitenaf worden ook dikwijls beïnvloed in een groep. In een één op één situatie zal bepaald gedrag minder vaak voorkomen of minder ernstig zijn dan in een groep waar de mensen elkaar opjutten.

Vastgeroest en ontwijking

Gedrag is dikwijls vastgeroest door gewoonten. Daar verandering in aanbrengen is dan erg moeilijk. Waar mensen eenmaal aan gewend zijn en wat ze al jarenlang op een bepaalde manier doen vergt flexibiliteit om te veranderen en die is niet altijd aanwezig. In veel gevallen leidt dit tot ontwijkingsgedrag.
Omgaan met problemen en het oplossen van problemen

Omgaan met problemen en het oplossen van problemen

Persoonlijke problemen kunnen zich op allerlei gebieden voordoen. Veel problemen kunnen echter snel worden opgelost zonder enige hulp. Maar er zijn ook problemen die zeer diep ingrijpen en pijn doen e…
Gedrag op school aan de hand van gedragsregels en leefregels

Gedrag op school aan de hand van gedragsregels en leefregels

Een kind tijdens de opvoeding laten groeien in verantwoordelijkheid is niet alleen een kwestie van de ouders maar ook van de school. Groeien in verantwoordelijkheid kan op school het best via duidelij…
Overgewicht of obesitas een gedragsprobleem

Overgewicht of obesitas een gedragsprobleem

Als de titel van dit artikel een vraag is zal die door veel mensen met overgewicht met nee worden beantwoord maar steeds meer deskundigen en onderzoekers zijn er van overtuigd dat de strijd tegen obes…

Pestgedrag door ouderen in verzorgingshuizen

Een op de vijf ouderen in verzorgingshuizen wordt gepest. Hoe ouder hoe wijzer is dus niet altijd van toepassing. Ouderen vertonen wat pesten betreft hetzelfde gedrag met ongeveer hetzelfde percentage…
Gepubliceerd door Rickandie op 10-12-2013, laatst gewijzigd op 01-11-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.