Rickandie » Specials » Glas maken

Glas maken tegenwoordig een continuproces

Glas is een veelgebruikt materiaal maar onderscheidt zich van veel andere materialen doordat het door de mens wordt gemaakt terwijl andere materialen vaak door de natuur worden geleverd zoals hout. Glas maken gebeurt al eeuwen op verschillende manieren maar het is altijd een kwestie van de grondstoffen op zeer grote hitte brengen om te laten smelten.

Glas voor veel doeleinden

Het op hitte brengen gebeurt in ovens die aanvankelijk erg primitief waren maar tegenwoordig zodanig zijn uitgevoerd dat een continuproces grote hoeveelheden glas levert. Dat glas wordt gebruikt voor zeer veel doeleinden van vlakglas, dat als vensterglas dienst doet, tot glas voor verpakkingen, serviezen, sierraden en vele andere producten.

Veel hout nodig

Glas wordt tegenwoordig in grote fabrieken gemaakt maar dat was ooit anders. De eerste glasfabriekjes, de zogenaamde glashutten, produceerden maar een fractie van de huidige fabrieken. Die glashutten stonden dicht in de buurt van veel hout. Hout was nodig voor het vuur van de glashutten maar ook om een bepaalde grondstof te maken. Uit de as van het hout werd namelijk zogenaamd pot-as vervaardigd.

Grondstoffen voor glas

De belangrijkste grondstof voor glas is zand. Aan het zand wordt kalk toegevoegd en in vroeger jaren ook pot-as. Vanaf ongeveer de zeventiende eeuw werd pot-as vervangen door soda. Voor bepaalde soorten glas, zoals bijvoorbeeld gekleurd glas of kristal, worden nog andere stoffen toegevoegd.

Verschillende technieken

Om het gesmolten glas verder tot een glasproduct te maken bestaan verschillende technieken. Glas kan worden gegoten waarbij de modernste manier is om het gesmolten glas op een laag tin te gieten en het kan worden getrokken. Technieken om producten te maken zijn bijvoorbeeld glasblazen en vormgieten.
Geschiedenis van spiegelglas

Geschiedenis van spiegelglas

Na eeuwen kastelen bewoond te hebben lieten de rijken steeds vaker prachtige paleizen bouwen. Daarmee was het gedaan met de nauwelijks warm te stoken kastelen en kwamen er bouwwerken met ramen voorzie…

Glas, glasblazen en vensterglas

Glas bestaat uit een mengsel van zand, kalk en soda. Dit mengsel wordt bij een temperatuur van 1400-1500 graden gesmolten om daarna tot fles, vaas, kunstvoorwerp, ruit of welk artikel dan ook te worde…
Van glashut via glasfabriek naar floatglasfabriek

Van glashut via glasfabriek naar floatglasfabriek

Glashut is de oorspronkelijke benaming van een fabriek waar glas werd gemaakt. Tegenwoordig heet zon fabriek een glasfabriek voor de fabricage van talrijke glasproducten en floatglasfabriek voor de v…
Gepubliceerd door Rickandie op 27-12-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.