Rickandie » Specials » Hulphonden

Gewone en speciale hulphonden

Er zijn hondenbezitters die het voor elkaar krijgen dat hun hond de krant uit de brievenbus haalt maar de meesten zullen al blij zijn als het dier reageert op commando’s zoals: zit, lig en pootje. Maar er zijn ook andere honden die veel meer kunnen en die daar speciaal voor zijn opgeleid. Die zogenaamde hulphonden hebben zo’n zeventig vaardigheden geleerd. Weer een ander soort hulphond mag eigenlijk niet zo worden genoemd omdat de naam blindengeleidehond van toepassing is.

Grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Gewone hulphonden zijn honden die hulp bieden aan mensen met lichamelijke of fysieke beperkingen. De honden zijn er op getraind om allerlei acties uit te voeren ter ondersteuning van hun baasje. Het belangrijkste doel daarbij is om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bezitters van zo’n hond te vergroten.

Blindengeleidehond niet uit concentratie halen

Blindengeleidehonden hebben een zeer speciale en uitgebreide opleiding gevolgd om blinden en slechtzienden veilig over straat te loodsen. Ze zijn op straat herkenbaar omdat ze dan door een tuig verbonden zijn met de blinde of slechtziende. Die duidelijke herkenbaarheid heeft als voordeel dat het publiek kan weten dat het beter is om geen contact met het dier te zoeken en de hond zeker niet aan te halen of te aaien. Een blindengeleidehond mag niet uit zijn concentratie worden gehaald.

Specifieke eisen aan blindengeleidehond

Niet elk soort hond is geschikt om te worden opgevoed en getraind als blindengeleidehond. Er worden specifieke eigenschappen vereist die al beginnen met het kunnen doorstaan van een zwaar opleidingsprogramma. De hond moet daarin bewijzen op een goede manier op alle commando’s te kunnen reageren en zeker niet te reageren op dingen die niet bij het begeleiden van een blinde of slechtziende horen.

Verschillende trainingsprogramma’s

Een blindengeleidehond ondergaat langdurig een trainingsprogramma voordat hij aan een blinde of slechtziende wordt gekoppeld. Maar in tegenstelling tot houders van een blindengeleidehond heeft de baas van een hulphond geen gezichtsbeperking. Hulphonden hebben op dat gebied dus geen compenserende functie waardoor ze een heel ander trainingsprogramma kunnen ondergaan.
ADL-hond: hulp bij lichamelijke beperking

ADL-hond: hulp bij lichamelijke beperking

Een ADL-hond is een bijzonder soort hulphond die getraind is om mensen met een lichamelijke beperking te helpen. ADL staat voor Activiteiten in het Dagelijkse Leven. Een ADL-hond is speciaal geselecte…
Eerste opvoeding hulphond door een gastgezin

Eerste opvoeding hulphond door een gastgezin

Een hulphond is een hond die speciaal is opgeleid om mensen met lichamelijke beperkingen te helpen. Hulphond Nederland is het expertisecentrum voor het opleiden en inzetten van hulphonden. Het doel va…

Opleiding van blindengeleidehond

Een blindengeleidehond onderscheidt zich op het oog niet van een andere hond tenzij hij in functie is en dan een tuig draagt waaraan hij herkend wordt. Maar een blindengeleidehond heeft een heel ander…
Gepubliceerd door Rickandie op 20-02-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.