Rickandie » Specials » Kunstenaars en wetenschappers

Kunstenaars en wetenschappers met bijzondere begaafdheid

Mensen met een bijzondere begaafdheid zijn te vinden op talrijke gebieden. Een groot aantal van hen is zo bekend dat ze tot de beroemdheden gerekend kunnen worden. Ook uit de geschiedenis kennen we veel beroemdheden op het gebied van de schilderkunst, letterkunst, beeldhouwkunst, architectuur en muziek. Maar ook op andere gebieden zoals de wetenschap.

Objectieve graadmeting?

Een beroemdheid heeft op een of ander gebied een bijzonder talent of extra begaafdheid. Maar de waardering voor beroemdheden kunnen heel verschillend zijn. Een zeer gewaardeerde beroemdheid voor de een, hoeft dat voor de ander nog niet te zijn. Dat heeft met bepaalde voorkeuren te maken. Johan Sebastiaan Bach is voor liefhebbers van klassieke muziek beslist een beroemdheid maar anderen hebben voorkeur voor Andrew Lloyd Webber. Zo ook met voorkeuren voor Maria Callas of Elvis Presley. En wie kan objectief uitmaken welk talent of begaafdheid groter is?

Schilderkunst met zeer veel beroemdheden

Het meest tot onze verbeelding spreken wellicht beroemdheden uit de schilderkunst en de daarbij behorende kunstwerken. Wie aan Rembrandt denkt zal ook meteen aan De Nachtwacht denken als beroemdste schilderij. Maar ook modernere schilders en vooral hun werken zijn bij velen zeer geliefd. Dikwijls wordt daarbij ook gesmuld van de levensverhalen van die beroemdheden. Zo is bijvoorbeeld in het Mondriaanhuis in Amersfoort een ruimte precies hetzelfde ingericht als het atelier waar Piet Mondriaan in Parijs heeft gewoond en gewerkt om het leven van de schilder dichterbij te halen.

Beroemdheden op andere gebieden

Ook uit het (verre) verleden zijn veel bijzondere beroemdheden op diverse gebieden bekend. Uit de antieke oudheid is dat bijvoorbeeld Pythagoras. Latere eeuwen leverden nog talrijke bijzondere beroemdheden op zoals de eveneens overbekende Desiderius Erasmus. Onder beroemde personen uit recentere tijden is een aantal wetenschappers te vinden die probeerden om hun wetenschap op een eenvoudigere manier voor te stellen aan brede lagen van de bevolking. Tot die geleerden behoren onder meer Albert Einstein en Stephen Hawking en evolutiebioloog Richard Dawkins aan de Universiteit van Oxford.

Tot prestaties komen

Vooral in de kunstwereld hebben kunstenaars inspiratie nodig om tot grote prestaties te komen en daarna tot een beroemdheid te worden. Vaak is het opdoen van inspiratie echter niet zo´n ingewikkeld proces maar gewoon “uit het leven gegrepen”. Bij wetenschappers is er wellicht meer sprake van motivatie en hardnekkigheid dan van inspiratie.
Inspiratie van een kunstenaar

Inspiratie van een kunstenaar

Waar haalt een kunstenaar zijn inspiratie vandaan? Soms is dat duidelijk van de titel van het werk af te leiden. “La Mer” van Debussy verwijst niet bepaald naar het Amsterdam-Rijnkanaal maar echt wel…

Desiderius Erasmus zijn verblijfplaatsen en reizen

Desiderius Erasmus was een Augustijner kanunnik, theoloog, humanist, schrijver en filosoof. Hij is waarschijnlijk in Rotterdam geboren ergens in de tweede helft van de zestiger jaren van de vijftiende…
Bauhaus en het nieuwe ontwerpen

Bauhaus en het nieuwe ontwerpen

Bauhaus was een in 1919 door Walter Adolf George Gropius opgerichte hogeschool voor architectuur en toegepaste kunsten. De volledige naam van de school was Staatliches Bauhaus Weimar. Hoewel architect…
Schilder Piet Mondriaan in jaartallen

Schilder Piet Mondriaan in jaartallen

Piet Mondriaan was een Nederlandse schilder en een van de grote pioniers van de abstracte schilderkunst. Hij woonde en werkte in verschillende steden in Nederland en wereldwijd in Parijs, Londen en Ne…

Mondriaanhuis deel van CultuurLint Amersfoort

Het Mondriaanhuis is een museum voor Constructieve en Concrete Kunst. Het museum is te vinden in het geboortehuis van Piet Mondriaan aan de Kortegracht 11 te Amersfoort. In het gebouw bevond zich ooit…

Tafelmanieren en Erasmus en Sachs

Tafelmanieren in de vroege middeleeuwen bestonden uit: geen vieze troep maken, niet gulzig zijn, niet opwinden en tafelgenoten respecteren. Die regels handhaven had zeker zijn functie omdat vroeg in d…
Wetenschappers en universiteiten

Wetenschappers en universiteiten

Onder wetenschap valt het geheel van kennis en de manieren om die te verwerven. Een wetenschapper is iemand die zich beroepshalve met het verwerven van die kennis bezighoudt. Wetenschappers hebben mee…
Gepubliceerd door Rickandie op 23-03-2014, laatst gewijzigd op 13-04-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wikipedia