Rickandie » Specials » Markten

Ontmoetingsplaatsen voor handel en meer

De markt is van ouds een zeer belangrijke ontmoetingsplek in het centrum van een stad of dorp en vooral ook een verkoopplaats. Een andere belangrijke functie van de markt is de plek waar vermaak plaatsvindt. Maar helaas vroeger ook de plek waar mensen zich verzamelden om terechtstellingen bij te wonen.

Markten als soort winkelcentrum

Markten waren in de middeleeuwen de plaatsen waar twee tot drie keer per week allerlei koopwaren werden aangeboden. Er werd vooral bier, brandhout, brood, eieren, graan linnen, vee, wijn en melk van de boeren buiten de stad verkocht.

Bijzondere markten

Een speciaal soort markten waren de zogenaamde stapelmarkten. Verschillende steden zoals onder meer Amsterdam zijn groot geworden doordat ze over een stapelmarkt beschikten waar goederen van over de hele wereld werden opgeslagen en op gunstige momenten werden doorverkocht. Bijzonder waren destijds ook de jaarmarkten die wel vijf keer per jaar werden gehouden en soms weken duurden en de voorlopers zijn van de huidige Jaarbeurs.

Markt ook plaats voor terechtstellingen

De markt was ooit ook de plaats waar terechtstellingen werden uitgevoerd onder meer door onthoofdingen met de guillotine. Die gruwelmethode vond vooral plaats tijdens de Franse Revolutie en werd behalve in Frankrijk ook toegepast in België, Duitsland, Zweden en sommige Zwitserse kantons. Zo werd nog op 8 mei 1856 een Brusselse roofmoordenaar onthoofd op de Markt van Antwerpen.

Marktgelden en opstand

Kooplui die hun waren op de markt verkochten moesten aan de stad marktgelden betalen. Met het innen van die gelden ging het nog wel eens mis zoals in s’ Hertogenbosch aan het eind van de negentiende eeuw. Rellen liepen uit op de zogenaamde Bloedavond tijdens welke de hoofdcommissaris aan zijn manschappen het bevel “te sabel” gaf.

Markten in deze tijd

Markten hebben in deze tijd ook een belangrijke functie als plek waar niet alleen gekocht wordt maar waar de bezoekers tijd nemen voor elkaar. Sfeer en gezelligheid is dikwijls troef tijdens de markten van nu.

Van jaarmarkten in middeleeuwen naar jaarbeurs

Een jaarmarkt is oorspronkelijk een activiteit waar verkopers en kopers elkaar ontmoetten en waar vee, grondstoffen en goederen werden verhandeld. Een soort jaarmarkt kwam al voor in de Romeinse tijd…
Markten: afpersing en te sabel

Markten: afpersing en te sabel

Marktplaatsen hebben altijd een belangrijke functie gehad in het economische en sociale leven. In een stad vindt men ze meestal op een centrale of gemakkelijk toegankelijke plaats. Markten verbinden v…
Stapelmarkt maakte Amsterdam groot

Stapelmarkt maakte Amsterdam groot

Een stapelmarkt was eertijds een centrale plek (stapelplaats) waar aangevoerde producten werden opgeslagen om daarna verkocht of doorgevoerd te worden. Door het systeem van aanvoeren, opslaan, verkope…
Gepubliceerd door Rickandie op 15-02-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.