Rickandie » Specials » Meten

Dagelijks werk met zeer veel soorten meetinstrumenten

Dagelijks werk met zeer veel soorten meetinstrumenten Wie bij de bezichtiging van een koophuis de lengte van een kamer wil meten zonder meetinstrument kan dat ook doen door met grote passen van de ene naar de andere kant te lopen. Zo’n pas is dan ongeveer een meter. De precieze afstand is dan afhankelijk van het inschattingsvermogen van degene die afpast waarbij iemand met korte of juist lange benen nogal kan afwijken van de werkelijkheid. Beter is daarom om toch maar een rolmaat te gebruiken of een duimstok die dan wel telkens na een meter opnieuw moet worden neergelegd.

Meten dagelijks werk voor velen

Nu komt het meten van zo’n kamer zeker niet dagelijks voor maar toch is meten voor velen een klus die wel regelmatig en soms zelfs tientallen keren per dag wordt uitgevoerd. Dat begint al bij het ontbijt om de cornflakes af te passen wat toch ook een vorm van meten is. Op de klok kijken en uitrekenen hoeveel minuten er nog resteren alvorens op de fiets of in de auto te stappen is immers ook een vorm van meten. Maar meestal zal voor het meten een instrument worden gebruikt.

Meten is weten

Meetinstrumenten zijn er in talrijke soorten afhankelijk van wat en hoe gemeten moet worden. Kinderen op school leren al gauw omgaan met een liniaal en een timmerman zal niet zonder duimstok naar een karwei gaan. Bij zeer veel beroepen is een of ander meetinstrument nodig omdat het motto: “Meten is weten”, dikwijls van toepassing is.

Verschillende meetwaarden

Al die meetinstrumenten kennen een manier waarop een bepaalde waarde kan worden aangegeven. Dikwijls ligt daar het metrische stelsel aan ten grondslag. Het duidelijkste voorbeeld is een meter. Maar er zijn ook meeteenheden die daar sterk van afwijken met als voorbeeld een jaar dat ingedeeld wordt in maanden, dagen, uren enz. waarbij heel andere indeling van toepassing is dan bij de meter.

Wettelijk verplichte meetnormen

Gelukkig is het wel zo dat die systemen wereldwijd worden aangehangen wat in het verre verleden niet het geval was. Op verschillende gebieden bestaan er meetafspraken dat in een pakket normen is vastgelegd en dat voortdurend gecontroleerd blijft worden door grote organisaties. Veel van die normenpakketten zijn wettelijk verplicht.

Veel meetnormen en meetinstrumenten onbekend

Door allerlei specialisaties zullen echter weinigen op de hoogte zijn van alle normen en dus ook niet van alle beschikbare meetinstrumenten. Wie nooit een bergvakantie heeft ondernomen zal niet weten wat een speciale hoogtemeter in polshorlogeformaat is. Zo zijn er zeer veel instrumenten die alleen bij de doelgroep bekend zijn waar niets mis mee is omdat het opzoeken op internet die informatie zal bieden die noodzakelijk is voor anderen.
Indeling aarde in lengtegraden en breedtegraden

Indeling aarde in lengtegraden en breedtegraden

Ordenen is voor velen een natuurlijke behoefte. De een misschien iets meer dan de ander maar de meeste mensen hebben toch wel graag een aantal dingen keurig op een rijtje. Een manier van ordenen heeft…

Hoogtemeter voor bergwandelingen

Wie in de bergen loopt kan veel gemak hebben van een hoogtemeter. Een hoogtemeter die voor bergwandelingen wordt gebruikt is eigenlijk een luchtdrukmeter (barometer) waarbij de luchtdruk niet in hecto…
Reeds veel ISO normen ontwikkeld voor bedrijfsvoering

Reeds veel ISO normen ontwikkeld voor bedrijfsvoering

ISO normen zijn internationale normen die speciaal ontwikkeld zijn met de bedoeling het grote aantal (dikwijls per land verschillende normen) terug te dringen. Er bestaan inmiddels zeer veel ISO norme…
Chronometers als precieze uurwerken

Chronometers als precieze uurwerken

Lang geleden werd tijdsduur afgeleid van het opbranden van een kaars of het opbranden van de olie van een olielamp. Ook een waterklok en zandloper werden gebruikt om ongeveer de tijd te meten. En natu…

Van veel standaardmaten naar SI-stelsel

Ooit bestonden er zeer veel manieren om aan te geven hoe lang of hoe groot iets was of welke inhoud het bezat. De zogenaamde stelsels waarmee dat aangegeven werd waren soms zelfs per stad verschillend…

Wie wil weten moet in veel gevallen eerst meten

Bij het begrip meten wordt wellicht in eerste instantie gedacht aan de lengte, oppervlakte of inhoud van iets. Maar het begrip meten gaat veel verder. Ook andere zaken kunnen worden bepaald nadat eers…
Gepubliceerd door Rickandie op 15-03-2015, laatst gewijzigd op 21-03-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties