Rickandie » Specials » Naamgeving

Voornaam en achternaam sinds de middeleeuwen

Namen van mensen zijn belangrijk voor de communicatie. Voor het aanspreken of herkennen van een persoon wordt immers een naam gebruikt. Tot de middeleeuwen was dit slechts één naam maar daarna werd het geleidelijk gebruikelijk om ook een voornaam te kiezen.

Geschiedenis en verwijzingen

Het artikel “Namen van mensen door de eeuwen heen” geeft globaal de geschiedenis weer van namen met het overgaan van het systeem van één naam naar het tweenamensysteem met zowel een voornaam als een achternaam. Ook wordt ingegaan op de talrijke verwijzingen van achternamen en de voorkomende variaties.

Vindingrijkheid voornamen

Toen er nog geen voornamen werden gebruikt werd een zoon dikwijls genoemd naar de vader door hem simpelweg Janszoon als naam te geven. Daarvan afgeleid kennen we nu de veel voorkomende naam Janssen of Jansen. Veel andere namen waren verwijzingen naar personen, zaken of dingen. Het artikel “Variaties op voornamen” geeft informatie over de vindingrijkheid van de bedenkers van namen.

Nog niet gebruikte achternaam

In achternamen kunnen allerlei vernoemingaspecten voorkomen. Het was destijds ook een hele klus om een naam te bedenken die nog niemand gebruikte. Het artikel “Achternamen in veel soorten” somt die aspecten op met een aantal voorbeelden.

Namen van mensen door de eeuwen heen

Familienamen zijn officieel vastgelegd in de Franse tijd. In Nederland gebeurde dat in 1811. Vanaf die tijd kunnen er geen nieuwe namen meer bijkomen. Bestaande namen kunnen in principe niet meer word…

Variaties op voornamen

Onze namen bestaan al eeuwenlang uit een voornaam en een achternaam. Wat achternamen betreft komen er binnen het huidige systeem geen nieuwe bij. Familienamen gaan immers over van ouder naar kind. And…

Achternamen in veel soorten

Al eeuwenlang worden mensen herkend door hun naamgeving. Vanaf de middeleeuwen werd een tweenamensysteem (voornaam en achternaam) steeds gebruikelijker. De invoering daarvan verliep echter heel geleid…
Verandering van persoonsnaam

Verandering van persoonsnaam

Iedereen heeft verplicht een voornaam en een achternaam. Een voornaam kan zo goed als vrijuit worden gekozen en kan alleen worden geweigerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand als de naam ongep…
Gepubliceerd door Rickandie op 07-10-2012, laatst gewijzigd op 24-09-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.