Rickandie » Specials » Natuurrampen

Leed voor zeer velen door natuurrampen

Er bestaat een gezegde: De zee geeft en de zee neemt. Maar natuurrampen nemen alleen waarbij de verwoestende massa die er soms mee gepaard gaat niet bepaald als gift beschouwd kan worden. Natuurrampen kunnen grote verwoestingen aanrichten en daarbij zeer veel slachtoffers eisen tot soms een aantal honderdduizenden. Tegen de meeste natuurrampen kunnen geen maatregelen worden genomen en zelfs het voorspellen is een moeilijke zaak. Daardoor is vluchten voor aanstormend natuurgeweld nauwelijks mogelijk.

Natuurrampen moeilijk voorspelbaar

Natuurrampen gaan van sneeuwlawines, met in de regel weinig slachtoffers, tot zware orkanen, met zeer veel slachtoffers. Een aantal van dit soort rampen vindt plaats boven het aardoppervlak. Maar ook de aarde zelf kan voor natuurrampen zorgen door zowel aardbevingen als zeebevingen. Natuurgeweld is evenals andere rampen meestal niet voorspelbaar en richt daardoor op een onverwacht moment verwoestingen aan. Vaak worden mensen in hun slaap overvallen door dit soort rampen.

Veroorzaakt vanuit atmosfeer of aarde

Natuurrampen kunnen worden veroorzaakt vanuit de atmosfeer of vanuit de aarde.

Atmosfeer:


Aarde:


Schalen voor aangeven zwaarte

Voor het aangeven van de zwaarte van een natuurramp bestaan verschillende schalen. Zo kennen we de schaal van Richter voor het aangeven van de kracht van een aardbeving. De schaal van Fujita geeft de kracht van tornado’s aan en met de schaal van Saffir en Simpson wordt de kracht van een orkaan weergegeven.

Aarde en lucht in beweging

Natuurrampen ontstaan meestal omdat de aarde en de lucht voortdurend in beweging zijn. Ooit was de aardkorst zodanig in beweging dat er bergen zijn ontstaan. Maar dat heeft miljoenen jaren geduurd. Krachten binnenin de aarde hebben er voor gezorgd dat de aardplaten verschoven en met elkaar in botsing kwamen met bergen en diepten tot gevolg.


Water of droogte

Water, of juist gebrek aan water, heeft ook vaak met natuurrampen te maken. Door lange droogte verdwijnt voedsel en leven. Teveel water, bijvoorbeeld door hevige en langdurige regenval, maar ook door overstromingen en vloedgolven, is ook vaak oorzaak van rampen.


Menselijk handelen en natuurrampen

Hoewel een natuurramp in principe een natuurlijke oorzaak heeft is soms menselijk handelen mede oorzaak van het ontstaan van een ramp. Voor zover er sprake is van het opwarmen van de aarde komt dit door menselijk handelen en milieuonvriendelijk tewerk gaan. Zo kunnen bijvoorbeeld ontbossingen mede oorzaak zijn van het ontstaan van natuurrampen.

Sneeuwlawines

Minder zware rampen zijn in het algemeen rampen die veroorzaakt worden door sneeuwlawines die gelukkig niet zo vaak veel slachtoffers vereisen. Meestal zijn sneeuwmassa’s gedurende de wintermaanden vrij stabiel met uitzondering van momenten na hevige sneeuwval en leiden ze niet tot lawines. Sneeuwlawines kunnen overigens ook door mensen worden veroorzaakt door onverantwoord gedrag.
Orkaan: natuurverschijnsel met vaak veel slachtoffers

Orkaan: natuurverschijnsel met vaak veel slachtoffers

Een orkaan is een natuurverschijnsel dat soms meer dan honderdduizend slachtoffers eist. In onze streken komen geen orkanen voor maar wereldwijd zijn er acht gebieden waar hevige orkanen kunnen voorko…
Aardkorst met bergen, bergketens en oceaanruggen

Aardkorst met bergen, bergketens en oceaanruggen

De aardkorst bestaat uit een aantal platen die voor een deel aan de oppervlakten te zien zijn en voor een deel de bodem van de oceanen vormen. De dikte van de aardkorst bedraagt slechts een fractie va…
Aardbevingen en de schaal van Richter

Aardbevingen en de schaal van Richter

Hoewel het noorden van Nederland regelmatig wordt geteisterd door lichte aardschokken blijven grote aardbevingen de bewoners van dat gebied gelukkig bespaard. Niet dat die schokken in noord Nederland…
Aardverschuiving, rampzalig natuurverschijnsel

Aardverschuiving, rampzalig natuurverschijnsel

Als tonnen grond plotseling langs een helling naar beneden schuiven is er sprake van een aardverschuiving. Als de massa uit steen of puin bestaat wordt ook gesproken over een steenlawine, puinlawine o…
Aardbeving: een natuurverschijnsel van enkele seconden

Aardbeving: een natuurverschijnsel van enkele seconden

De buitenkant van de aarde bestaat uit grote platen die aan de oppervlakte van de aarde te zien zijn en een dikte hebben van zes tot zestig kilometer. Ook bestaan er platen die niet te zien zijn omdat…

Tornado, verwoestend natuurverschijnsel

Om de zoveel tijd wordt de wereld opgeschrikt doordat er weer een tornado is geweest die zeer veel verwoesting heeft aangericht. Een tornado is een luchtverschijnsel met draaiende lucht om een vertica…
Vulkaanuitbarsting, soms aardbeving als waarschuwing vooraf

Vulkaanuitbarsting, soms aardbeving als waarschuwing vooraf

Een vulkaan is een berg waarbij, door een grote opening in de top, met grote kracht lava naar buiten wordt geworpen. Er wordt daarom ook wel gesproken over een vuurspuwende berg. Zo’n berg dankt zijn…
Gepubliceerd door Rickandie op 10-11-2014, laatst gewijzigd op 20-04-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://www.knmi.nl/cms/content/18441/natuurrampen
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurramp