Rickandie » Specials » Omgaan met geld

De tering naar de nering zetten

Goed kunnen omgaan met geld kan een heleboel narigheid voorkomen. Wie een zogenaamd gat in zijn hand heeft wordt daar de dupe van als er meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Een financiële schuld is snel opgebouwd maar oh zo moeilijk weer weg te werken. Als daar een lening voor moet worden afgesloten, waarvan de afbetaling eigenlijk boven het te besteden bedrag uitkomt, is de ellende nog groter.

Stappenplan met keuzes

Voorkomen is daarom beter dan genezen. Maar hoe doe je dat? Een instantie die daar goede adviezen voor geeft is het Nibud. Een stappenplan om goed met geld om te gaan is in elk geval gebaseerd op een goede administratie waarbij een overzicht wordt gemaakt van inkomsten en uitgaven en waarbij keuzes worden gemaakt wat wel en niet wordt aangekocht.

Let op aflossing en rente

Rood staan is erg duur. Wie dat ooit heeft meegemaakt kan daar over meepraten. Een batig saldo levert weinig rente op maar bij rood staan moet wel veel rente worden betaald. Mopperen op dat systeem helpt helemaal niets want de bank heeft de macht in deze. Toch zijn er wel verschillen tussen de banken en kan een studie daarover en van bank veranderen gunstig zijn. Als de nood aan de man is kan een doorlopend krediet of een persoonlijke lening voordeliger zijn dan in het rood blijven staan. Maar let op de aflossing en rente.

Besteden of sparen

Goed met geld omgaan heeft ook met de korte en lange termijn te maken. In de vette jaren alles opmaken zal geen probleem opleveren. Maar een patroon van vette jaren er op nahouden in magere jaren levert al gauw een tekort op. Beter is daarom om toch te proberen een planning te maken over een lange termijn en een appeltje voor de dorst op te bouwen voor minder goede tijden. Maar alsmaar oppotten voor later is misschien ook niet de juiste methode.

Jong leren

Jong geleerd is oud gedaan kan ook gelden voor het omgaan met geld. Aan jonge kinderen zakgeld geven is daar een prima methode voor. Als iets oudere kinderen meer geld krijgen is het goed om hen te leren dat ze zich een aantal dingen moeten afvragen alvorens het geld uit te geven. Is het echt nodig om iets duurs te kopen of geeft een goedkoper merk eigenlijk evenveel plezier? Ook moeten jongeren goed leren om keuzes te maken tussen wel en niet kopen of eerst nog even door te sparen.
Kinderen financieel opvoeden

Kinderen financieel opvoeden

Kinderen op jonge leeftijd leren om goed met geld om te gaan is belangrijk voor hun latere leven als ze geheel zelfstandig over hun geld beschikken. In principe komt het er op neer dat ze leren keuzes…
Snel geld lenen zonder BKR maar veel terugbetalen

Snel geld lenen zonder BKR maar veel terugbetalen

Snel een aardig bedrag lenen gaat heel simpel. Slechts met één sms’je of eenvoudig via internet kan er binnen de kortste keren een bedrag van enkele honderden euro’s worden verkregen. Het betreft dan…
Bankdiensten in oudheid en moderne tijd

Bankdiensten in oudheid en moderne tijd

Geld is een betaalmiddel dat wereldwijd algemeen wordt aanvaard. Dit in tegenstelling tot een ruilmiddel zoals dat eeuwen geleden als betaalmiddel werd gebruikt en alleen waarde heeft in bepaalde geva…
Tips om te besparen en te bezuinigen

Tips om te besparen en te bezuinigen

Besparen op een ingeslopen bestedingspatroon is eigenlijk niet zo moeilijk. Veel uitgaven worden gedaan zonder veel bij na te denken. Bewuster omgaan met het beschikbare budget is dan het begin van be…

Golfbeweging in spaargeld het hele jaar door

Van een kapotte wasmachine schrikt menige spaarder op want daar gaat weer een hap uit de met moeite opgebouwde reserve. Maar naast die onverwachte uitgave zijn er het hele jaar door meer aanslagen op…
mijn kijk op

Snel rijk worden of tering naar de nering zetten

De vraag of je graag rijk zou willen zijn zal door de meeste mensen wel met een volmondig ja worden beantwoord. Rijk zijn wordt al gauw gekoppeld aan gelukkig zijn. Goed dat, niet rijk zijn, niet bete…
Sparen voor een appeltje voor de dorst, auto of pensioen

Sparen voor een appeltje voor de dorst, auto of pensioen

De term sparen kan omschreven worden als geld overhouden door zuinig te zijn. Maar velen krijgen de kriebels alleen al bij het horen van het woord sparen. Zij moeten elk dubbeltje omkeren om de touwtj…
Schulden maken, toezicht op krediet en loonbeslag

Schulden maken, toezicht op krediet en loonbeslag

Veel mensen kennen de situatie wel dat er net wat geld op de rekening staat en dat het er weer af vliegt voor de vaste lasten waardoor er weinig overblijft voor de rest van de maand. En juist op zo'n…
Thuiswonend kind en kostgeld: wanneer en hoeveel

Thuiswonend kind en kostgeld: wanneer en hoeveel

Wel of geen kostgeld betalen en hoe hoog het bedrag moet zijn heeft al menige felle discussie opgeleverd. Het verschil van inzicht tussen ouders en kinderen is aan het begin van zo’n discussie soms er…
Gepubliceerd door Rickandie op 29-03-2014, laatst gewijzigd op 30-10-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Nibud.nl
  • Beteromgaanmetgeld.nl
  • Gemeente.groningen.nl