Rickandie » Specials » Financiele instellingen

Onmisbaar in huidige samenleving

Een financiële instelling is een instelling waar veel met geld wordt omgegaan. Er bestaan drie soorten financiële instellingen te weten banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Banken ontstonden in de middeleeuwen en de vroege renaissance in Italië. De eerste vormen van verzekeringen ontstonden al in ongeveer 1700 voor Christus in Babylonië. De eerste regeling voor de oudedagsvoorziening werd door de Pruisische kanselier Otto van Bismarck ingevoerd aan het eind van de negentiende eeuw.

Banken

De eerste banken bevonden zich in Noord Italië rond steden als Florence, Genua, Lucca, Siena en Venetië. Een van de beroemdste banken was de Banco Medici. Heel belangrijk in het bankwezen waren destijds ook de families Bardi en Peruzzi die ook elders in Europa vestigingen oprichtten. Een bank uit ongeveer dezelfde tijd is nu nog steeds actief namelijk de Monte dei Paschi di Siena.

Verzekeringen

Ongeveer 350 voor Christus bestond er een vorm van verzekeren doordat burgers gaven schonken aan hun vorst. Bij problemen kon de burger later bij de vorst aankloppen en ontving tot twee maal de waarde van het geschenk. In de middeleeuwen was het mogelijk om via de gilden te verzekeren tegen armoede, brand, diefstal en zeehandel. Rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw breidde de verzekeringsmogelijkheden zich uit in de richting naar het stelsel dat we nu kennen en waarbij bijna alles verzekerd kan worden.

Pensioenen

Voordat er oudedagsvoorzieningen als pensioenen bestonden moesten mensen zelf voor hun oude dag zorgen. Meestal kwam het er op neer dat de kinderen voor de ouders zorgden en dat er meerdere generaties bij elkaar woonden. Wel was het daarnaast in de middeleeuwen gebruikelijk dat gilden zich bekommerden om hun oude vakgenoten en nam de kerk hierin ook een taak op zich. Maar die ouderenzorg bleef beperkt tot een klein aantal mensen. In Nederland werd in 1947 door Willem Drees een noodwet ouderdomsvoorziening ingevoerd die in 1957 werd vervangen door de AOW (Algemene Ouderdoms Wet). Daarnaast worden door veel werknemers pensioenrechten opgebouwd door jarenlang samen met de werkgever een premie te betalen. Grote bedrijven hebben hier in het verleden zelf een collectief fonds voor gesticht.

Noodzakelijke organisaties

Financiële instellingen zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Geld in een oude sok is niet meer van deze tijd evenmin als het zelf dragen van alle risicoís en we willen toch ook allemaal wel een appeltje voor de dorst na onze pensionering.
Snel geld lenen zonder BKR maar veel terugbetalen

Snel geld lenen zonder BKR maar veel terugbetalen

Snel een aardig bedrag lenen gaat heel simpel. Slechts met één smsíje of eenvoudig via internet kan er binnen de kortste keren een bedrag van enkele honderden euroís worden verkregen. Het betreft dan…
Bankdiensten in oudheid en moderne tijd

Bankdiensten in oudheid en moderne tijd

Geld is een betaalmiddel dat wereldwijd algemeen wordt aanvaard. Dit in tegenstelling tot een ruilmiddel zoals dat eeuwen geleden als betaalmiddel werd gebruikt en alleen waarde heeft in bepaalde geva…
Tips om te besparen en te bezuinigen

Tips om te besparen en te bezuinigen

Besparen op een ingeslopen bestedingspatroon is eigenlijk niet zo moeilijk. Veel uitgaven worden gedaan zonder veel bij na te denken. Bewuster omgaan met het beschikbare budget is dan het begin van be…
Autoverzekering en bonus-malussysteem

Autoverzekering en bonus-malussysteem

Het bonus-malussysteem is een methode die wordt toegepast bij de berekening van de premie van een autoverzekering. De premie voor schadevrije rijders is daarmee lager dan voor brokkenmakers. Rijders d…

Golfbeweging in spaargeld het hele jaar door

Van een kapotte wasmachine schrikt menige spaarder op want daar gaat weer een hap uit de met moeite opgebouwde reserve. Maar naast die onverwachte uitgave zijn er het hele jaar door meer aanslagen op…

De Nederlandsche Bank en het onderwijs

De hoofdtaken van De Nederlandsche Bank zijn streven naar financiële stabiliteit, zorgen voor veilig en betrouwbaar betalingsverkeer, toezicht op financiële instellingen, economische advies geven aan…
AFM (Autoriteit Financiële Markten)

AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Vertrouwen in de financiële markten door het publiek, het bedrijfsleven en de overheid is van wezenlijk belang. Daarom bestaat er een centraal toezicht op die markten door de AFM (Autoriteit Financiël…
Euro, herdenkingsmunt en verzamelmunt

Euro, herdenkingsmunt en verzamelmunt

Vele jaren waren Nederlanders gewend aan de letter f met daar achter een getal van een wisselend aantal cijfers gevolgd door een komma en nog twee cijfers. Gewoon de aanduiding voor wat iets kostte of…
Gepubliceerd door Rickandie op 26-03-2014, laatst gewijzigd op 16-11-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wikipedia
  • Jumbopolis.nl
  • Isgeschiedenis.nl