Rickandie » Specials » Ouderenzorg

Een zorg van nu voor de toekomst

De zorg voor ouderen is sinds de middeleeuwen sterk veranderd. Maar ook nu staan weer grote veranderingen voor de deur door andere inzichten in wat goed is voor ouderen. Maar wellicht dat die inzichten ook gevoed worden door de vrees dat de ouderenzorg in de toekomst onbetaalbaar wordt bij het doorgaan op de manier zoals die zich de laatste tientallen jaren heeft ontwikkeld.

Comfort middeleeuwen en nu onvergelijkbaar

In de middeleeuwen werden hulpbehoevende ouderen in gasthuizen verzorgd die aanvankelijk door de geestelijken werden gesticht en later dikwijls door leken werden overgenomen. Het comfort in die huizen was onvergelijkbaar met dat van de tegenwoordige ouderencomplexen. Bij de verzorging door geestelijken stond eigenlijk de zielenheil van de ouderen voorop.

Ouderen langer fit en gezond

De tegenwoordige ouderencomplexen zijn gebouwd om de ouderen een nieuwe leefomgeving te geven waar de specifieke zorg voor hen voorop staat. Meestal gaat die zorg er van uit dat ouderen niets meer hoeven te doen. Uitgangspunt daarbij is lange tijd geweest dat ouderen ook niets meer zelf konden doen. Nu de ouderen steeds langer fit en gezond blijven gaan beleidsmakers er van uit dat veel ouderen nog in staat zijn om wél (voor een groot deel) voor zichzelf te zorgen.

Langer in eigen omgeving

Zo ontstaan nieuwe zorgideeën waarbij ouderen veel langer in hun eigen omgeving kunnen blijven en slechts die hulp wordt aangeboden die strikt noodzakelijk is. Veel grote wooncomplexen, waar ze allemaal bij elkaar zitten, zijn voor die nieuwe vorm van zorg verlenen overbodig geworden.

Tussen wal en schip?

Angst voor die nieuwe ontwikkeling leeft vooral bij ouderen die niet in staat zijn voldoende voor zichzelf te zorgen met de vrees tussen de wal en het schip terecht te komen. De nieuwe zorg zal zeker met die groep ouderen rekening moeten houden.

Pestgedrag door ouderen in verzorgingshuizen

Een op de vijf ouderen in verzorgingshuizen wordt gepest. Hoe ouder hoe wijzer is dus niet altijd van toepassing. Ouderen vertonen wat pesten betreft hetzelfde gedrag met ongeveer hetzelfde percentage…
Hofje vroeger als oudedagsvoorziening

Hofje vroeger als oudedagsvoorziening

Een hofje bestaat uit een binnenpleintje met daar omheen een aantal gelijkvormige huisjes. De meeste hofjes zijn liefdadigheidshofjes die gebouwd werden in de dertiende tot de negentiende eeuw en ware…
Gasthuis en ouderenzorg door de eeuwen heen

Gasthuis en ouderenzorg door de eeuwen heen

Een gasthuis was een soort verpleeghuis voor zieken en gebrekkige bejaarden dat vanaf de middeleeuwen bestond. Gasthuizen werden aanvankelijk gesticht door bisschoppen en bij kloosters gebouwd met als…

Gasthuizen en hofjes in Groningen

In 816 gaf paus Stefanus V opdracht aan alle bisschoppen dat zij in hun bisdom voor de hulpbehoevende medemens een armenhuis moesten stichten. Eeuwen later namen vrome particulieren het verzorgen van…
Kwetsbare ouderen en veranderende zorgverlening

Kwetsbare ouderen en veranderende zorgverlening

Heel veel ouderen voelen zich gezond en gelukkig. Een kleine groep is volledig afhankelijk van zorg en ondersteuning. Daartussen bevindt zich een groep van kwetsbare ouderen die op het eerste gezicht…
Gepubliceerd door Rickandie op 18-01-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.