Rickandie » Specials » Pesten

Pestgedrag van alle tijden en overal

Pesten is wellicht al zo oud als de mensheid. In lichte mate is het dagelijks gedrag van zeer velen maar dan valt het onder plagen wat als grap is bedoeld. Als pesten vormen aanneemt waarbij er sprake is van een slachtoffer dat daar onder lijdt is het onacceptabel. Helaas komt het erg veel voor en vooral op scholen maar ook in andere situaties wordt wel eens gepest.

Openlijk pesten

Openlijk pesten wordt op veel scholen goed aangepakt. Soms bestaan er protocollen tegen pestgedrag en in alle gevallen heeft een school een reglement of gedragsregels. Daar waar voldoende aandacht aan die regels wordt geschonken komt openlijk pestgedrag nauwelijks voor of worden er meteen maatregelen genomen.

Pesten in geniep

Maar pesten kan ook voorkomen op een plek waar weinig zicht op is door leerkrachten of begeleiders. Pesters zijn geraffineerd in het zoeken naar die plekken en in het daar naar toe lokken of opwachten van slachtoffers. In die gevallen is het door de gepeste moeilijk om te bewijzen dat er sprake is van pesten.

Pesten in werksituatie

Pesten komt overigens niet alleen op scholen voor. Ook in werksituaties wordt gepest waarbij vaak door ouderen een jonger slachtoffer wordt uitgekozen. En dat gaat dikwijls heel wat verder dan een zogenaamde 1 aprilgrap. Het pesten in de werksituatie aanhangig maken bij de baas is overigens heel moeilijk.

Pestprotocol voor ouderen

Zelfs in de hogere leeftijdscategorie komt pesten voor. Pesten wordt in woon-zorgcomplexen voor ouderen zoveel mogelijk tegengegaan door een speciaal pestprotocol. Soms is een vertrouwenspersoon aangesteld om te helpen om het protocol te handhaven.

Pesten of plagen

Natuurlijk bestaat er een groot verschil tussen pesten en plagen. Het probleem hierbij is dat dit door iedereen weer anders kan worden aangevoeld. Wat voor de een slechts plagen is ervaart de ander wellicht als pesten. Het is een persoonlijke emotie waarbij altijd geldt dat wat iemand aanvoelt ook als uitgangspunt genomen moet worden. Dat neemt niet weg dat aan de mate van aanvoelen ook gewerkt kan worden.

Pestgedrag door ouderen in verzorgingshuizen

Een op de vijf ouderen in verzorgingshuizen wordt gepest. Hoe ouder hoe wijzer is dus niet altijd van toepassing. Ouderen vertonen wat pesten betreft hetzelfde gedrag met ongeveer hetzelfde percentage…
Gedrag op school aan de hand van gedragsregels en leefregels

Gedrag op school aan de hand van gedragsregels en leefregels

Een kind tijdens de opvoeding laten groeien in verantwoordelijkheid is niet alleen een kwestie van de ouders maar ook van de school. Groeien in verantwoordelijkheid kan op school het best via duidelij…
Bewustwording en normstelling bij pesten op school

Bewustwording en normstelling bij pesten op school

Veel kinderen zijn reeds slachtoffer geworden van pesten en worden het nog steeds. Iedereen zal het er wel over eens zijn dat pesten moet stoppen. Maar het probleem oplossen blijkt niet zo eenvoudig t…
mijn kijk op

Pesters, denk eens na over wat je aanricht

Op school gepest worden zijn ervaringen die vaak een heel leven bijblijven. Helaas wordt in veel gevallen het verdere leven zelfs beïnvloed door de pestervaringen van vroeger. Pesters hebben daar soms…

Tien tips tegen gepest worden op school

Als je gepest wordt op school ben je een slachtoffer. Je kunt dan in die rol kruipen en het allemaal lijdzaam ondergaan uit wanhoop dat er toch niets aan te doen is. Maar zo wordt het alleen maar erge…

Tien tips voor ouders van gepest kind

Als je kind thuiskomt met het verhaal dat het gepest wordt op school raakt je dat als ouders ook diep. Het liefst zou je daar meteen een eind aan willen maken maar zo eenvoudig is dat niet. Pesten is…
Gepubliceerd door Rickandie op 23-01-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.