Rickandie » Specials » Schrijven

Schrijven, uitgeven en promoten

Schrijven is één maar gelezen worden is twee. Helaas volgt lang niet altijd een twee op de één. Veel hobbyschrijvers hebben een stapel manuscripten met gedichten, verhalen of complete romans liggen die zelden of nooit door iemand gelezen zijn. Het opsturen van een manuscript naar een uitgever levert in nagenoeg alle gevallen hooguit een keurige brief op met de vermelding dat het schrijfwerk niet voor uitgave in aanmerking komt. Toch zijn er tegenwoordig mogelijkheden voor amateurschrijvers.

Professionele schrijvers en promotie

Professionele schrijvers zijn meestal verbonden aan een bepaalde uitgever die ook de promotie van het boek verzorgt. Een terugkerend hoogtepunt van die promotie is de zogenaamde Boekenweek die jaarlijks wordt gehouden in de maand maart. Beroemd en soms een beetje berucht is de opening van die week met het Boekenbal waaromheen zich altijd wel een relletje voordoet. Maar dat is uiteraard ook goed voor de publiciteit.

Mogelijkheden voor hobbyschrijvers

Wellicht het meeste schrijfwerk wordt verricht door amateurs. Velen van hen zouden dolgraag met een van hun werken bij de betrekkelijk kleine elite van beroepsschrijvers horen. Na veel vruchteloze benaderingen van reguliere uitgevers grijpt een aantal van hen naar een alternatief. Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om op een betrekkelijk goedkope manier zelf een boek uit te geven met het systeem POD dat staat voor printing on demand wat betekent printen op aanvraag. Met dit systeem wordt een boek niet gedrukt maar geprint op moderne printers.

Taalfouten en beoordeling

Bedrijven die POD verzorgen bieden vaak ook de mogelijkheid aan om een aantal werkzaamheden rond het uitgeven van een werk uit handen te nemen van de schrijver. Dat gaat van taalfouten corrigeren tot professioneel laten beoordelen van een manuscript. Ook op het gebied van promotie weten POD-uitgevers beter de weg dan de hobbyschrijvers en kunnen zij handdiensten en spandiensten verrichten.

Handelskenmerk van schrijfwerk

Als het schrijfwerk eenmaal wordt uitgegeven zal dit niet alleen herkenbaar zijn aan de titel maar is het verplicht om het van een zogenaamd ISBN te voorzien. Dat nummer is een praktischer handelsgegeven dan de titel. Elk ISBN heeft namelijk een aantal onderdelen met herkenning van land, uitgever en het boek met als laatste onderdeel een controlecijfer.

Schrijven als therapie

Schrijven is niet alleen een bezigheid om een gedicht, verhaal of roman te produceren en eventueel te proberen dat uitgegeven te krijgen maar kan ook een mogelijkheid zijn om dingen te verwerken. Dat gaat van het bijhouden van een dagboek tot het schrijven als therapie waarbij iemand probeert om al dan niet onder begeleiding zijn problemen van zich af te schrijven. In de meeste gevallen zal daarbij alles wat aan het papier, of tegenwoordig vaak aan de harde schijf, wordt toevertrouwd zelden door iemand gelezen worden.

Herkenning van een boek door ISBN

Wie over een boek spreekt noemt daarbij als eerste herkenning de titel. Daarna misschien de schrijver en dan pas hoe het er uit ziet. Maar er is nog een herkenning die zeker in de wereld van de boekha…

Zelf een boek promoten via een website

Een boek uitgeven is één. Er voor zorgen dat het gelezen wordt is twee. Zelfs bij het uitgeven door een erkende uitgever, maar vooral bij uitgave in eigen beheer, is persoonlijk promoten via een websi…
Problemen van je af schrijven door schrijftherapie

Problemen van je af schrijven door schrijftherapie

Schrijftherapie is een therapie die uitgaat van wat iemand over zijn verleden opschrijft. Voor het uitvoeren van de schrijftherapie geeft de therapeut huiswerkopdrachten. Schrijftherapie is bedoeld om…
Boekenweek, een jaarlijks terugkerend evenement

Boekenweek, een jaarlijks terugkerend evenement

Sinds 1932 wordt er jaarlijks een zogenaamde Boekenweek gehouden. Die “week” duurt geen zeven dagen maar tien dagen en valt elk jaar in de maand maart. Door die activiteit wordt getracht het Nederland…

Eigen boek uitgeven met POD-systeem

Heel veel hobbyschrijvers hebben wel eens geprobeerd om via een erkende uitgever een boek uit te geven. Nagenoeg evenveel schrijvers hebben een keurige brief teruggekregen met de vermelding dat het bo…
Gepubliceerd door Rickandie op 31-05-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.